Informatie over de e-mailadressen van uw Apple ID

Lees hier meer over het toevoegen, wijzigen of verwijderen van de verschillende typen e-mailadressen die u met een Apple ID-account kunt gebruiken.

E-mailadressen die u gebruikt met uw Apple ID

Uw Apple ID gebruikt e-mailadressen om in te loggen bij uw Apple account. Met uw Apple ID hebt u toegang tot voorzieningen zoals de App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime en meer. Wij gebruiken uw e-mailadressen om u informatie over uw account te sturen en om vrienden en familie te helpen met u te communiceren en te delen.

E-mailadres van Apple ID
Dit is het e-mailadres dat u gebruikt met uw wachtwoord als u inlogt bij een Apple voorziening. Het is tevens het primaire e-mailadres van uw account.
 

Alternatieve e-mailadressen
U kunt extra e-mailadressen toevoegen aan uw account om het makkelijker te maken voor anderen om u te vinden in Apple voorzieningen zoals FaceTime, iMessage en Zoek mijn vrienden.
 

Herstel-e-mailadres
U kunt een herstel-e-mailadres aan uw account toevoegen voor een betere beveiliging. Dit e-mailadres is zichtbaar als u inlogt bij uw Apple ID-accountpagina.


U kunt een nieuwe of gewijzigde Apple ID pas gebruiken na ontvangst van de controle-e-mail die wij u sturen om te verifiëren dat het e-mailadres echt van u is.

E-mailadres van Apple ID

Als u een Apple ID aanmaakt, voert u een e-mailadres in. Dit e-mailadres is uw Apple ID en is ook de gebruikersnaam waarmee u inlogt bij Apple voorzieningen zoals iTunes en iCloud. Het is ook het contact-e-mailadres voor uw account. Controleer uw e-mailadres regelmatig. Wij sturen u e-mailmeldingen om u te helpen uw account te beheren en optimaal gebruik te maken van uw Apple ID.

Volg deze stappen om uw Apple ID te wijzigen.

Alternatieve e-mailadressen

Veel mensen hebben meerdere e-mailadressen waarop ze bereikbaar zijn voor vrienden en familie. Als u een e-mailadres hebt dat u regelmatig gebruikt, kunt u het toevoegen aan uw Apple ID-account zodat anderen u op Apple voorzieningen zoals FaceTime, iMessage en Zoek mijn vrienden eenvoudig kunnen vinden en met u kunnen communiceren.

Volg de onderstaande stappen om een extra e-mailadres toe te voegen:

 1. Log in bij uw Apple ID-accountpagina.
 2. Klik in het gedeelte 'Account' op 'Wijzig'.
 3. Selecteer 'Voeg meer toe' onder 'Bereikbaar op'.
 4. Voer uw extra e-mailadres in. Wij sturen een verificatie naar dat adres. Hebt u de e-mail niet ontvangen?
 5. Voer de verificatiecode in en klik op 'Verifieer'.

Geef geen e-mailadres op dat u al gebruikt als Apple ID. Als u een van uw extra e-mailadressen wilt verwijderen, klikt u op naast het adres.

Het herstel-e-mailadres

Een herstel-e-mailadres is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Als u uw beveiligingsvragen mocht vergeten, kunt u uw herstel-e-mailadres gebruiken om ze opnieuw in te stellen. We sturen meldingen met betrekking tot de beveiliging van uw account ook naar uw herstel-e-mailadres.

Volg deze stappen om een herstel-e-mailadres toe te voegen of te wijzigen:

 1. Log in bij uw Apple ID-accountpagina.
 2. Klik in het gedeelte 'Beveiliging' op 'Wijzig'. U wordt mogelijk gevraagd één of meerdere beveiligingsvragen te beantwoorden om door te gaan.
 3. Als u een herstel-e-mailadres wilt toevoegen:
  • Klik onder 'Herstel-e-mailadres' op 'Voeg een e-mailadres toe' en voer uw herstel-e-mailadres in. Wij sturen een verificatie naar dat adres. Hebt u de e-mail niet ontvangen?
  • Voer de verificatiecode in en klik op 'Verifieer'.
 4. Als u een herstel-e-mailadres wilt wijzigen:
  • Selecteer 'Wijzig e-mailadres' onder het adres dat u wilt wijzigen en voer het nieuwe adres in. Wij sturen een verificatie naar dat adres. Hebt u de e-mail niet ontvangen?
  • Voer de verificatiecode in en klik op 'Verifieer'.
 5. Als u een herstel-e-mailadres wilt verwijderen, klikt u op  naast het adres.

Als u twee-staps-verificatie of twee-factor-authenticatie gebruikt, hebt u een e-mailadres voor meldingen, geen herstel-e-mailadres. Bij twee-factor-authenticatie en twee-staps-verificatie hebt u geen herstel-e-mailadres nodig. Als u een geregistreerd herstel-e-mailadres had toen u de upgrade naar twee-factor-authenticatie of twee-staps-verificatie uitvoerde, dan kunt u met deze stappen ook uw e-mailadres voor meldingen bijwerken. Als u het e-mailadres voor meldingen verwijdert, kunt u geen nieuwe toevoegen.

Meer informatie

Apple stuurt e-mails over een Apple ID-account altijd via appleid@id.apple.com. Lees hoe u frauduleuze e-mail herkent als u e-mail ontvangt die u niet vertrouwt.

Lees meer over hoe u andere Apple ID-accountgegevens bijwerkt.

FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Publicatiedatum: