Over de Lion Server v10.7.3-update

Deze software werkt Lion Server v10.7, v10.7.1 en v10.7.2 bij naar versie 10.7.3 en wordt aanbevolen voor alle gebruikers van Lion Server.

Lees deze informatie voordat u de update installeert

 • Onderbreek het installatieproces niet. Als tijdens de installatie een stroomstoring of andere onderbreking optreedt, gebruikt u het standalone installatieprogramma (zie hieronder) van Apple Support Downloads om de update uit te voeren.
   

Installatie

U kunt een computer op drie manieren bijwerken naar Lion Server v10.7.3:

 • Software-update gebruiken.
 • Installeren vanaf een standalone installatieprogramma.
 • Installeren op een externe server via Server Admin of de commandoregel ‘softwareupdate’.

Installatie met Software-update

Kies in het menu Apple () de optie Software-update. Voor sommige updates zijn andere updates vereist. U moet Software-update dus mogelijk meer dan één keer uitvoeren om alle beschikbare updates op te halen. Als Software-update de melding ‘De software is up-to-date’ weergeeft, kunt u er zich van verzekeren dat alle beschikbare updates zijn geïnstalleerd.

Standalone installatieprogramma

Als u de update wilt downloaden en handmatig wilt installeren, is een installatieprogramma beschikbaar in Apple Support Downloads. Deze optie is handig wanneer u meerdere computers moet bijwerken maar de update slechts één keer wilt downloaden. Raadpleeg De echtheid van handmatig gedownloade software-updates van Apple controleren.

Externe installatie

Als u de update op een externe server moet installeren, kunt u dit doen met het programma Server Admin of deze commandoregel:

softwareupdate

Wat is er inbegrepen?

De Lion Server v10.7.3-update bevat meerdere verbeteringen aan de interface van het programma Server.

Het paneel Bestandsdeling

 • Toont het aantal gebruikers die zijn verbonden via AFP of SMB en beschikt over een nieuw tabblad Verbonden gebruikers met details over deze verbindingen: IP-adres van de client en verbindingstype voor AFP- en SMB-verbindingen, en gebruikersnaam en inactiviteitsduur voor AFP-verbindingen.
 • Het nieuwe tabblad Verbonden gebruikers biedt ook de mogelijkheid om de verbinding met specifieke gebruikers die via AFP zijn verbonden te verbreken, waarbij u eventueel een bericht kunt versturen, en de mogelijkheid om een bericht te versturen naar verbonden AFP-gebruikers zonder de verbinding met hen te verbreken.
 • Heeft nu ook de optie om een begroeting te schrijven die wordt getoond aan gebruikers die via AFP verbinding maken met de server.

Het paneel VPN

 • Biedt de optie VPN via PPTP in te schakelen en een PPTP-configuratieprofiel te bewaren die wordt verdeeld onder clients. Als PPTP is ingeschakeld, delen PPTP-clients hetzelfde adresbereik als L2TP-clients. Voor meer informatie over de configuratie van PPTP VPN raadpleegt u dit artikel.
 • Biedt de mogelijkheid om DNS-serveradressen en namen van zoekdomeinen in te stellen op VPN-clients.

Het paneel Web

Heeft nu meerdere nieuwe configuratieopties die u in staat stellen het volgende te doen:

 • De domeinnaam van een website wijzigen na het aanmaken ervan.
 • Een ander SSL-certificaat voor elke website kiezen.
 • Meerdere domeinnamen koppelen aan een enkele site.
 • Doorverwijzingen en aliassen configureren.
 • Aangepaste indexbestanden opgeven.
 • HTACCESS-bestanden gebruiken door het aankruisvak ‘Sta alle opheffingen toe’ in te schakelen.


Extra verbeteringen aan het programma Server

 • Verbetert de betrouwbaarheid van het proces servermgrd door een probleem op te lossen  waarbij het programma Server of Server Admin geen verbinding met een server kan maken.
 • Verbetert de respons van Web, Wiki, Profielbeheer, pushberichtgeving en SMB-voorzieningen op een wijziging in de hostnaam van de server.
 • Verbetert het zoeken naar en filteren van logbestanden.
 • Verbetert de ondersteuning voor het gebruik van verschillende certificaten voor IMAP/POP en SMTP in de Mail-voorziening.


Deze update bevat ook de volgende verbeteringen aan andere Lion Server-onderdelen.

Bestandsvoorzieningen

Verhelpt problemen van Windows-gebruikers bij het openen van bestanden op een Lion Server SMB-share:

 • een bestand met bepaalde uitgebreide kenmerken kopiëren
 • bestanden in Windows 7 opslaan
 • bestanden openen met Microsoft Office 2003
 • nieuwe mappen aanmaken in Windows Vista

iCal-voorziening

 • Een beheerder kan instellen of gebruikers uitnodigingen automatisch accepteren. Raadpleeg dit artikel voor informatie.

Mail-voorziening

 • Het standaardadres van nieuwe webmailaccounts heeft de structuur gebruiker@domein.com in plaats van gebruiker@server.domein.com.
 • Verzekert de aanmaak van standaardmappen (Verstuurd, Concepten, Reclame, Prullenmand) voor webmailgebruikers. Voor meer informatie raadpleegt u dit artikel.

Open Directory

 • Verbetert gecontroleerde koppeling met Open Directory-servers in Adreslijsthulpprogramma. (Dit wordt ook meegeleverd bij de OS X Lion v10.7.3-update (client).)
 • Verbetert de betrouwbaarheid van de configuratie van Open Directory-kopieën.

Podcast-voorziening

 • Podcast Publisher kan nu podcasts publiceren op een Lion Server die is gekoppeld met Active Directory. Opmerking: u moet nog steeds verbinding maken met de server via een lokale account of een Open Directory-account.

Profielbeheer

 • Verbetert de respons van de webbeheerinterface bij het toevoegen van 100 of meer apparaten.
 • Verbetert de aanmaak van Mac OS X 802.1X-payloads.
 • Voegt twee nieuwe instellingen voor iOS Mail en Exchange-payloads toe: de mogelijkheid om te voorkomen dat berichten uit een account worden verplaatst en de mogelijkheid om te verhinderen dat geen enkel ander programma dan Mail de account gebruikt.
 • Voegt de optie toe om een gebruiker toe te staan een externe thuismap aan te maken in een Mac OS X Mobility-payload.
 • Verbetert de import van iOS-apps.
 • Verhelpt een probleem door de variabele %email% in een payload te gebruiken.
 • Wanneer u een profiel aanmaakt om handmatig te downloaden, is de gebruikersnaam niet langer vereist voor CardDAV- of CalDAV-payloads.
 • Staat de vergroting van het Dock van Mac OS X in een payload toe.

Webwachtwoord opnieuw instellen

 • Biedt nu ondersteuning voor Internet Explorer 9.

Wiki-voorziening

 • Ondersteunt het bewerken op een iPad met iOS 5 of hoger.
 • Ondersteunt het toevoegen van Active Directory-groepen aan een lijst met wiki-bevoegdheden.
 • Biedt ondersteuning voor een door de beheerder opgegeven tag, protocol en inlinestijlwhitelist, die handmatig kunnen worden gemaakt en bewaard als /etc/collabd/filter_whitelist.plist.
 • Verhelpt een probleem dat wiki-logins voorkwam wanneer de server is ingesteld op een fractionele tijdzone (een tijdzone die verschilt van UCT met 30 of 45 minuten).
 • Verhelpt een probleem in Lion Server v10.7.2 waarbij gasttoegang tot wiki-agenda’s niet toegelaten was.

Xsan

(De OS X Lion v10.7.3-update bevat deze verbeteringen ook.)

 • Verhelpt een probleem dat zou kunnen leiden tot gegevensverlies in bestandssystemen die worden gehost door StorNext FS versie 4.2-controllers wanneer het gebruik van hoofdletters in een bestandsnaam wordt gewijzigd.
 • Verbetert de betrouwbaarheid en stabiliteit van Xsan-volumes.
 • Verbetert de betrouwbaarheid van de toegang tot gegevens, die niet in de cache worden bewaard, in programma’s zoals Final Cut Pro.

Server Admin

(De Lion Server v10.7.3-update bevat deze verbeteringen. U vindt extra verbeteringen in de Server Admin Tools v10.7.3-update.)

 • ‘Sta zoneoverdracht toe’ kan worden ingeschakeld voor meer dan één DNS-zone.
 • Een secondaire omgekeerde DNS-zone mag worden aangemaakt.
 • Wijzigingen aan de instelling smtpd_helo_restrictions in het bestand postfix main.cf worden niet langer overschreven.

Meer informatie

Extra verbeteringen worden in andere artikelen uitgelegd:

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: