Ouderlijk toezicht gebruiken op de iPhone, iPad en iPod touch van uw kind

Als u bepaalde apps en functies op de iPhone, iPad of iPod touch van uw kind wilt blokkeren of beperken, kunt u de ingebouwde functie Beperkingen (ouderlijk toezicht) gebruiken.

Aan de slag

Als u een kind met een nieuw apparaat hebt, kunt u hier lezen hoe u dit apparaat eenvoudig configureert met ouderlijk toezicht. U kunt ook instellen dat de privacy-instellingen van het apparaat niet door uw kind mogen worden gewijzigd.

Ouderlijk toezicht in- of uitschakelen

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'.
 2. Tik op 'Schakel beperkingen in'. 
 3. Stel een beperkingencode in. Deze beperkingencode hebt u nodig om de instellingen te wijzigen of Beperkingen uit te schakelen.

Als u uw beperkingencode vergeet, moet u het apparaat van uw kind wissen en vervolgens configureren als een nieuw apparaat om de beperkingencode te verwijderen. Als u het apparaat van uw kind herstelt vanaf een reservekopie, wordt de beperkingencode niet verwijderd.

Het gebruik van ingebouwde apps en functies van Apple toestaan

Als een app of functie is uitgeschakeld in Beperkingen, kan uw kind deze app of functie niet gebruiken. De app of functie is tijdelijk niet zichtbaar in het beginscherm, maar wordt niet verwijderd. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw kind foto's of video's maakt, kunt u de camera uitschakelen zodat deze niet kan worden gebruikt. Alle andere apps die gebruikmaken van de camera hebben ook geen toegang meer als u deze uitschakelt.

U kunt ook instellen dat uw kind geen apps van andere ontwikkelaars mag installeren of verwijderen of geen in-app aankopen mag doen. Dit zijn de andere ingebouwde functies van Apple die u kunt beperken:

 • Safari
 • Camera
 • Siri en Dicteren
 • FaceTime
 • AirDrop
 • CarPlay

FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

U kunt ook instellen dat uw kind geen apps van andere ontwikkelaars mag installeren of verwijderen, geen in-app aankopen mag doen, en meer. Met deze optie kunt u instellen dat uw kind geen ingebouwde apps op het apparaat mag gebruiken. Dit zijn de ingebouwde functies van Apple die u kunt beperken:

 • iTunes Store
 • Profielen en posts in Muziek
 • iBooks Store
 • Podcasts
 • News
 • Apps installeren
 • Apps verwijderen
 • In-app aankopen

Toegang tot expliciet materiaal en beoordelingen verhinderen

U kunt ook beperkingen instellen die het afspelen verhinderen van muziek met expliciete inhoud en films en tv-programma's met bepaalde leeftijdskeuringen. Apps hebben ook leeftijdskeuringen die kunnen worden geconfigureerd met ouderlijk toezicht. Dit zijn de soorten materiaal die u kunt beperken:

 • Leeftijdskeuring: selecteer het land of de regio in het onderdeel 'Leeftijdskeuring' om automatisch de geschikte beoordelingen voor dat land of die regio toe te passen
 • Muziek, podcasts en nieuws: het afspelen van muziek, muziekvideo's, podcasts en nieuws met expliciete inhoud verhinderen
 • Films: toegang tot films met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Tv-programma's: toegang tot tv-programma's met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Boeken: toegang tot materiaal met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Apps: toegang tot apps met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Siri: verhinderen dat Siri materiaal van Google en Wikipedia doorzoekt

Toegang tot websites verhinderen

iOS kan automatisch de inhoud van websites filteren om de toegang tot expliciet materiaal te beperken in de webbrowser Safari en de apps op het apparaat van uw kind. U kunt ook specifieke websites aan een goedkeuringslijst of blokkeringslijst toevoegen, of alleen toegang toestaan tot goedgekeurde websites. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Websites' en selecteer een van deze opties:

 • Alle websites
 • Beperk expliciet materiaal
 • Alleen specifieke websites

Wijziging van de privacy-instellingen toestaan

Met de privacy-instellingen op het apparaat van uw kind kunt u bepalen welke apps toegang hebben tot de hardwarefuncties of de gegevens die op het apparaat worden bewaard. U kunt bijvoorbeeld instellen dat een sociale-netwerkapp toegang tot de camera mag vragen zodat uw kind foto's kan maken en uploaden. U kunt ook verhinderen dat uw kind stopt met het delen van zijn locatie in Zoek mijn vrienden. Dit zijn de dingen die u kunt beperken:

 

 • Locatievoorzieningen: de instellingen vergrendelen voor het gebruik van de locatie door apps en websites
 • Contacten: verhinderen dat apps toegang hebben tot contacten
 • Agenda: verhinderen dat apps toegang hebben tot de agenda
 • Herinneringen: verhinderen dat apps toegang hebben tot herinneringen
 • Foto's: verhinderen dat apps toegang hebben tot foto's
 • Deel mijn locatie: de instellingen vergrendelen voor het delen van de locatie in Berichten en Zoek mijn vrienden
 • Bluetooth-deling: verhinderen dat apparaten en apps gegevens delen via Bluetooth
 • Microfoon: verhinderen dat apps toegang vragen tot de microfoon
 • Spraakherkenning: verhinderen dat apps toegang hebben tot spraakherkenning of de dicteerfunctie
 • Reclame: verhinderen dat de reclame-instellingen worden gewijzigd
 • Media en Apple Music: verhinderen dat apps toegang hebben tot foto's, video's of de muziekbibliotheek

Wijziging van andere instellingen en functies toestaan

U kunt verhinderen dat uw kind andere instellingen en functies wijzigt. Dit doet u op dezelfde manier als waarop u verhindert dat uw kind de privacy-instellingen op het apparaat wijzigt. Dit zijn de dingen die u kunt beperken:

 

 • Accounts: verhinderen dat de instellingen voor 'Accounts en wachtwoorden' worden gewijzigd
 • Mobiele data: verhinderen dat de instellingen voor mobiele data worden gewijzigd
 • Ververs op achtergrond: verhinderen dat de instellingen voor het uitvoeren van apps op de achtergrond worden gewijzigd
 • Volumebegrenzing: verhinderen dat de volume-instellingen voor veilig luisteren worden gewijzigd
 • Tv-aanbieder: verhinderen dat de instellingen voor tv-aanbieders worden gewijzigd
 • Niet storen tijdens autorijden: verhinderen dat de instellingen voor 'Niet storen tijdens autorijden' worden gewijzigd

Game Center: 

 • Multispelergames: verhinderen dat multispelerfuncties worden gebruikt in games
 • Vrienden toevoegen: verhinderen dat vrienden kunnen worden toegevoegd in Game Center
 • Schermopname: verhinderen dat er schermafbeeldingen kunnen worden gemaakt

Beperkingen uitschakelen als een app ontbreekt

Probeer Beperkingen uit te schakelen als er een app of functie ontbreekt op het apparaat van uw kind of als een bepaalde voorziening niet kan worden gebruikt. Probeer Beperkingen uit te schakelen als u een van de volgende problemen hebt:

 • U ziet een app niet op het beginscherm (zoals Safari, Camera of FaceTime).
 • U kunt een bepaalde functie of voorziening niet gebruiken (zoals Siri of Locatievoorzieningen).
 • U ziet dat een instelling ontbreekt of grijs wordt weergegeven (zoals Mail, iCloud, Twitter of FaceTime).

Meer informatie

Bedrijven en scholen gebruiken vaak profielen waarmee beperkingen kunnen worden ingeschakeld. Als u wilt weten of uw apparaat een profiel heeft, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profielen'. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder of de persoon die het profiel heeft geconfigureerd.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: Tue Jul 10 21:44:50 GMT 2018