Ouderlijk toezicht gebruiken op een iPhone, iPad en iPod touch

U kunt Beperkingen, ook wel Ouderlijk toezicht genoemd, gebruiken om specifieke apps en functies op een iPhone, iPad of iPod touch te blokkeren of te beperken.

Beperkingen inschakelen

 1. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'.
 2. Scrol omlaag en tik achtereenvolgens op 'Beperkingen' en op 'Schakel beperkingen in'. 
 3. Stel een beperkingencode in. U hebt deze beperkingencode nodig om de instellingen te wijzigen of Beperkingen uit te schakelen.


Als u de beperkingencode vergeet, moet u het apparaat wissen en het als nieuw configureren om de beperkingencode te verwijderen. Als u het apparaat herstelt met een reservekopie, wordt de beperkingencode niet verwijderd.

De beperkingencode wijzigen

Als u de beperkingencode wilt wijzigen nadat u Beperkingen hebt ingeschakeld, volgt u deze stappen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'.
 2. Voer de huidige beperkingencode in.
 3. Tik op 'Schakel beperkingen uit' en voer vervolgens de beperkingencode opnieuw in.
 4. Tik op 'Schakel beperkingen in' en voer een nieuwe beperkingencode in.

Wanneer Beperkingen is ingeschakeld, worden bepaalde apps, functies of voorzieningen mogelijk niet weergegeven. Als een app of functie ontbreekt, schakelt u Beperkingen uit.

Apps en functies die u kunt beperken

Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' voor een lijst van apps en functies die u kunt beperken. Tik op de schuifknop naast de app of functie om Beperkingen in of uit te schakelen.

Als een app of functie is ingeschakeld of als er een vinkje naast staat, kan iedereen die het apparaat gebruikt deze app of functie gebruiken. In het andere geval kan niemand deze app of functie op het apparaat gebruiken.

Bedrijven en scholen gebruiken vaak profielen waarin Beperkingen kunnen worden ingeschakeld. Als u wilt weten of het apparaat een profiel heeft, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profielen'. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder of de persoon die het profiel heeft ingesteld.

Apps en functies

 • Safari
 • Camera (schakelt ook FaceTime uit)
 • Siri en Dicteren
 • FaceTime*
 • AirDrop
 • CarPlay
 • iTunes Store
 • Profielen en posts in Muziek
 • iBooks Store
 • Podcasts
 • Nieuws
 • Apps installeren
 • Apps verwijderen
 • In-app-aankopen
 • Multispelergames
 • Vrienden toevoegen
 • Schermopname

*FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Typen materiaal

 • Leeftijdskeuring (selecteer het land of de regio in het onderdeel 'Leeftijdskeuring' om automatisch de geschikte beoordelingen voor dat land of die regio toe te passen)
 • Muziek, podcasts en nieuws
 • Films
 • Tv-programma's
 • Boeken
 • Apps
 • Siri
 • Websites
 • Wachtwoordinstellingen

Als u Face ID of Touch ID niet gebruikt voor in-app-aankopen, kunt u wijzigen hoe vaak het wachtwoord moet worden ingevoerd voor deze aankopen.

Privacy-instellingen

 • Locatievoorzieningen
 • Contacten
 • Agenda’s
 • Herinneringen
 • Foto’s
 • Deel mijn locatie
 • Delen via Bluetooth
 • Microfoon
 • Spraakherkenning
 • Reclame
 • Mediabibliotheek

Instellingen en accounts

 • Accounts (u kunt voorkomen dat Mail, Contacten en Agenda worden gewijzigd)
 • Mobieledatagebruik 
 • Ververs op achtergrond
 • Volumebegrenzing
 • Tv-aanbieder
 • Niet storen tijdens autorijden

Wanneer Beperkingen is ingeschakeld, worden bepaalde apps, functies of voorzieningen mogelijk niet weergegeven. Als een app of functie ontbreekt, schakelt u Beperkingen uit. Schakel Beperkingen uit als u een van de volgende problemen hebt:

 • U ziet een app niet op het beginscherm (zoals Safari, Camera of FaceTime).
 • U kunt een bepaalde functie of voorziening niet gebruiken (zoals Siri of Locatievoorzieningen).
 • U ziet dat een instelling ontbreekt of in het grijs wordt weergegeven (zoals Mail, iCloud, Twitter en FaceTime).

Als u de beperkingencode verliest of vergeet, moet u het apparaat wissen en het als nieuw configureren om de beperkingencode te verwijderen.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: