Ouderlijk toezicht gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch van uw kind

Met 'Beperkingen' in Schermtijd kunt u specifieke apps en functies op het apparaat van uw kind blokkeren of beperken. U kunt op uw iPhone, iPad of iPod touch ook beperkingen instellen voor expliciet materiaal, aankopen en downloads, en privacy.

Beperkingen voor materiaal en privacy instellen

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Schakel schermtijd in' en tik er vervolgens opnieuw op. Kies 'Dit is mijn [apparaat]' of 'Dit is de [apparaat] van mijn kind'.
  • Als u ouder of voogd bent en wilt voorkomen dat een ander gezinslid uw instellingen wijzigt, tikt u op 'Gebruik toegangscode voor 'Schermtijd'' om een toegangscode aan te maken en voert u vervolgens de toegangscode opnieuw in ter bevestiging. Nadat u uw toegangscode hebt bevestigd, wordt u gevraagd uw Apple ID en wachtwoord in te voeren. Dit kan worden gebruikt om de toegangscode voor schermtijd opnieuw in te stellen als u die vergeet. 
  • Als u schermtijd op het apparaat van uw kind configureert, volgt u de aanwijzingen totdat u 'Toegangscode voor 'Schermtijd'' hebt bereikt. Hier voert u een toegangscode in. Voer de toegangscode opnieuw in ter bevestiging. Nadat u uw toegangscode hebt bevestigd, wordt u gevraagd uw Apple ID en wachtwoord in te voeren. Dit kan worden gebruikt om de toegangscode voor schermtijd opnieuw in te stellen als u die vergeet. 
 3. Tik op 'Beperkingen'. Voer uw toegangscode in als u hierom wordt gevraagd en schakel 'Beperkingen' in.

Zorg ervoor dat u een andere toegangscode kiest dan de toegangscode waarmee u het apparaat ontgrendelt. Als u de toegangscode van het apparaat van uw kind wilt uitschakelen of wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Schermtijd' > '[de naam van uw kind]'. Tik vervolgens op 'Wijzig toegangscode voor 'Schermtijd'' of 'Schakel toegangscode voor 'Schermtijd' uit' en authenticeer de wijziging met Face ID, Touch ID of uw toegangscode voor het apparaat.

In iOS 16 kunt u tijdens het configureren van 'Schermtijd' op het apparaat van een kind leeftijdsgerelateerde beperkingen instellen voor materiaal in apps, boeken, tv-programma's en films. Volg de instructies op het scherm tijdens de configuratie.

Als u uw toegangscode voor schermtijd bent vergeten, werkt u uw apparaat bij naar de nieuwste versie van iOS of iPadOS en stelt u vervolgens uw toegangscode opnieuw in. Als u uw apparaat niet kunt bijwerken, wist u het en configureert u het als nieuw om de toegangscode te verwijderen. Vervolgens kiest u een nieuwe toegangscode. Als u uw apparaat herstelt vanaf een reservekopie, wordt de toegangscode niet verwijderd.

Een iPhone met het scherm 'iTunes Store en App Store'. Onder 'Vereist wachtwoord' is de optie 'Vereis niet' geselecteerd met een vinkje ernaast. 

Aankopen bij de iTunes Store en App Store verhinderen

U kunt ook instellen dat uw kind geen apps mag installeren of verwijderen, geen in-app aankopen mag doen en meer. Aankopen of downloads bij de iTunes Store en App Store verhinderen:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'. 
 2. Tik op 'Beperkingen'. Voer uw toegangscode in als daarom wordt gevraagd.
 3. Tik op 'iTunes Store en App Store'.
 4. Kies een optie en stel deze in op 'Sta niet toe'.

U kunt ook uw wachtwoordinstellingen voor extra aankopen uit de iTunes Store en App Store of de Book Store wijzigen. Voer stap 1-3 uit en kies 'Vereis altijd' of 'Vereis niet'.

Een iPhone met het scherm 'Toegestane apps'. Voor geselecteerde apps is de schakelaar ingeschakeld. 

 

Ingebouwde apps en functies toestaan

U kunt het gebruik van ingebouwde apps of functies beperken. Als u een app of functie uitschakelt, wordt de app of functie niet verwijderd, maar tijdelijk verborgen op uw beginscherm. Als u bijvoorbeeld Mail uitschakelt, wordt de Mail-app niet meer in het beginscherm weergegeven totdat u de optie weer inschakelt.

De toegestane apps wijzigen:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Beperkingen'.
 3. Voer de toegangscode voor schermtijd in. 
 4. Tik op 'Toegestane apps'. 
 5. Selecteer de apps die u wilt toestaan.

Toegang tot materiaal met expliciete inhoud en bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen

U kunt ook het afspelen verhinderen van muziek met expliciete inhoud en films en tv-programma's met bepaalde leeftijdskeuringen. Apps hebben ook leeftijdskeuringen die kunnen worden geconfigureerd met materiaalbeperkingen.

Toegang tot materiaal met expliciete inhoud en bepaalde leeftijdskeuringen beperken:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Beperkingen' en vervolgens op 'Beperkingen voor materiaal'.
 3. Kies de gewenste instellingen voor elke functie of instelling onder 'Toegestaan materiaal uit Store'.

Dit zijn de soorten materiaal die u kunt beperken:

 • Muziek, Podcasts, News, Conditie: het afspelen van muziek, muziekvideo's, podcasts, nieuws en work-outs met expliciete inhoud verhinderen
 • Muziekvideo's: voorkomen dat muziekvideo's worden gevonden en weergegeven
 • Muziekprofielen: verhinderen dat vrienden kunnen zien waar u naar luistert en dat u kunt zien waar zij naar luisteren
 • Films: toegang tot films met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Tv-programma's: toegang tot tv-programma's met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Boeken: toegang tot materiaal met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Apps: toegang tot apps met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen
 • Appclips: toegang tot appclips met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen

Een iPhone met het scherm 'Webmateriaal'. Onder 'Webmateriaal' is de optie 'Beperk expliciete websites' geselecteerd met een vinkje ernaast. 

Toegang tot webmateriaal verhinderen

iOS en iPadOS kunnen materiaal van websites automatisch filteren om de toegang tot expliciet materiaal in Safari en andere apps op uw apparaat te beperken. U kunt ook specifieke websites aan een goedkeuringslijst of blokkeringslijst toevoegen of alleen toegang toestaan tot goedgekeurde websites. Volg deze stappen:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Beperkingen' en voer de toegangscode voor schermtijd in. 
 3. Tik op 'Beperkingen voor materiaal' en vervolgens op 'Webmateriaal'.
 4. Kies 'Onbeperkt', 'Beperk expliciete websites' of 'Toegestane websites'. 

Afhankelijk van het soort toegang dat u toestaat, moet u mogelijk informatie toevoegen, zoals de website waarvan u de toegang wilt beperken.

Zoeken met Siri op het web beperken

Functies van Siri beperken:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Beperkingen' en vervolgens op 'Beperkingen voor materiaal'.
 3. Scrol omlaag naar 'Siri' en kies de gewenste instellingen.

U kunt de volgende functies van Siri beperken:

 • Gezocht webmateriaal: verhinderen dat Siri op het web zoekt als u een vraag stelt
 • Expliciete taal: verhinderen dat Siri expliciete taal weergeeft

Functies van Game Center beperken

Functies van Game Center beperken:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Beperkingen' en vervolgens op 'Beperkingen voor materiaal'.
 3. Scrol omlaag naar 'Game Center' en kies de gewenste instellingen.

U kunt de volgende functies van Game Center beperken:

 • Multiplayergames: u kunt instellen dat multiplayergames helemaal niet met anderen kunnen worden gespeeld, of alleen met vrienden, of met iedereen
 • Vrienden toevoegen: verhinderen dat er vrienden kunnen worden toegevoegd in Game Center
 • Maak contact met vrienden: verhinderen dat een Game Center-vriendenlijst wordt gedeeld met games van andere makers
 • Schermopname: verhinderen dat er opnamen van het scherm en het geluid kunnen worden gemaakt
 • Multiplayer in de buurt: verhinderen dat de instelling 'In de buurt' kan worden ingeschakeld
 • Privéberichten: verhinderen dat de gebruiker kan voicechatten of aangepaste berichten kan verzenden of ontvangen met uitnodigingen voor games en vrienden
 • Wijzigingen in profielprivacy: verhinderen dat de privacyinstellingen van het profiel worden gewijzigd
 • Avatar- en bijnaamwijzigingen: verhinderen dat Game Center-avatars en -bijnamen worden gewijzigd

Wijziging van de privacy-instellingen toestaan

Met de privacy-instellingen op uw apparaat kunt u bepalen welke apps toegang hebben tot de hardwarefuncties of de gegevens die op het apparaat worden bewaard. U kunt bijvoorbeeld instellen dat een sociale-netwerkapp toegang tot de camera mag vragen zodat u foto's kunt maken en uploaden.

Wijziging van de privacy-instellingen toestaan:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Beperkingen'. Voer uw toegangscode in als daarom wordt gevraagd.
 3. Tik onder 'Privacy' en kies vervolgens de instellingen die u wilt beperken.

Dit zijn de dingen die u kunt beperken:

 • Locatievoorzieningen: de instellingen vergrendelen die bepalen of apps en websites de locatie kunnen gebruiken
 • Contacten: verhinderen dat apps toegang hebben tot contacten
 • Agenda's: verhinderen dat apps toegang hebben tot de agenda
 • Herinneringen: verhinderen dat apps toegang hebben tot herinneringen
 • Foto's: verhinderen dat apps toegang hebben tot foto's
 • Deel mijn locatie: de instellingen vergrendelen die bepalen of de locatie kan worden gedeeld in Berichten en Zoek mijn vrienden
 • Bluetooth-deling: verhinderen dat apparaten en apps gegevens delen via Bluetooth
 • Microfoon: verhinderen dat apps toegang vragen tot de microfoon
 • Spraakherkenning: verhinderen dat apps toegang hebben tot spraakherkenning of de dicteerfunctie
 • Apple reclame: verhinderen dat de reclame-instellingen worden gewijzigd
 • Sta trackingverzoeken van apps toe: voorkomen dat activiteiten worden gevolgd door apps waartoe u de toegang hebt geblokkeerd
 • Media en Apple Music: verhinderen dat apps toegang hebben tot foto's, video's of de muziekbibliotheek

Wijziging van andere instellingen en functies toestaan

U kunt wijziging van andere instellingen en functies toestaan op dezelfde manier als waarop u wijziging van de privacy-instellingen toestaat.

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.
 2. Tik op 'Beperkingen'. Voer uw toegangscode in als daarom wordt gevraagd.
 3. Selecteer onder 'Sta wijzigingen toe' de functies of instellingen die wel of niet gewijzigd mogen worden en kies 'Sta toe' of 'Sta niet toe'. 

Van de volgende functies en instellingen kunt u wijziging toestaan:

 • Wijzigingen in toegangscode: verhinderen dat de toegangscode wordt gewijzigd
 • Accountwijzigingen: verhinderen dat accounts en wachtwoorden worden gewijzigd
 • Wijzigingen in mobiele data: wijzigingen in instellingen voor mobiele data voorkomen
 • Verminder harde geluiden: verhinderen dat de volume-instellingen voor veilig luisteren worden gewijzigd
 • Focus 'Autorijden': wijzigingen in de focus 'Autorijden' voorkomen
 • Tv-aanbieder: wijzigingen in de instellingen voor de tv-aanbieder voorkomen
 • App-activiteiten op achtergrond: verhinderen dat de instellingen voor het uitvoeren van apps op de achtergrond worden gewijzigd

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: