Apple ID-betaalmethoden wijzigen, toevoegen of verwijderen

Beheer de betaalgegevens die u gebruikt voor de App Store, de iTunes Store, iCloud en andere voorzieningen. Wanneer u uw betaalgegevens wijzigt, worden deze gegevens automatisch bijgewerkt voor alle apps en voorzieningen waarvoor u uw Apple ID gebruikt.

Om uw betaalgegevens te wijzigen, tikt of klikt u op deze knop:

Wijzig betaalmethoden

Ziet u uw betaalgegevens niet als u op de knop tikt of klikt? Kies uw apparaat en volg de stappen:

Uw betaalmethode wijzigen op uw iPhone, iPad of iPod touch

 1. Open de Instellingen-app. 
 2. Tik op uw naam en tik vervolgens op 'iTunes Store en App Store'.*
 3. Tik op uw Apple ID (dat is meestal uw e-mailadres) en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. Mogelijk wordt u gevraagd om in te loggen.
 4. Tik op 'Beheer betaalmethoden'. (Als u een oudere versie van iOS gebruikt, tikt u op 'Betaalinformatie'.) Vervolgens kunt u uw betaalmethoden toevoegen, bijwerken, opnieuw ordenen of verwijderen:

Bijwerken of toevoegen

iPhone met het scherm 'Beheer betaalmethoden' met drie creditcards.

Een betaalmethode bijwerken
Tik op de betaalmethode en wijzig vervolgens uw gegevens. Mogelijk moet u de beveiligingscode invoeren die op uw creditcard of betaalkaart staat vermeld. 

Als er 'Apple Pay' staat achter de laatste vier cijfers van het kaartnummer, gaat u naar de Wallet-app om de kaartgegevens te bewerken.

Een betaalmethode toevoegen
Tik op 'Voeg betaalmethode toe'.

Verwijderen of opnieuw ordenen

iPhone met het scherm 'Beheer betaalmethoden' met de verwijderknop naast de creditcards.

Een betaalmethode verwijderen
Tik op 'Bewerk' en tik vervolgens op het verwijdersymbool  of veeg naar links en tik op 'Verwijder'.

De volgorde van uw betaalmethoden wijzigen
Tik op 'Bewerk' en gebruik vervolgens het volgordesymbool  om uw betaalmethoden te herschikken. Apple probeert de betaalmethoden in de getoonde volgorde te gebruiken (van boven naar beneden). U kunt de prioriteit van het gebruik van uw Apple ID-saldo niet wijzigen.

*In iOS 12.2 of hoger kunt u uw betaalmethoden ook beheren via 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'Betaling en verzending'. Als u een apparaat met iOS 12.1.x of lager hebt en uw betaalmethoden wijzigt via 'Betaling en verzending', worden al uw bewaarde betaalmethoden verwijderd.

Uw betaalmethode wijzigen op uw Mac of pc

Wijzig op een Mac uw betaalgegevens in de App Store. Op een pc gebruikt u iTunes.

Uw betaalmethode wijzigen op een Mac

 1. Open de App Store op de Mac.
 2. Klik op uw naam of op de knop 'Log in'  onderaan de navigatiekolom.
 3. Klik op 'Bekijk informatie'.
 4. Klik op 'Beheer betaalmethoden' naast 'Betaalgegevens'. (Als u een oudere versie van macOS gebruikt, klikt u op 'Bewerk' rechts naast 'Betaalmethode'.) U wordt mogelijk gevraagd in te loggen met uw Apple ID.
 5. Vanaf hier kunt u de volgende dingen doen:
  • Een betaalmethode bijwerken: klik op 'Bewerk' naast de betaalmethode. Mogelijk moet u de beveiligingscode invoeren die op uw creditcard of betaalkaart staat vermeld.
  • Een betaalmethode toevoegen: klik op 'Voeg methode toe'.
  • Een betaalmethode verwijderen: klik op 'Bewerk' naast de betaalmethode en klik vervolgens op 'Verwijder'.
  • De volgorde van uw betaalmethoden wijzigen: plaats de cursor op een betaalmethode en gebruik vervolgens het volgordesymbool . Apple probeert de betaalmethoden in de getoonde volgorde te gebruiken (van boven naar beneden). U kunt de prioriteit van het gebruik van uw Apple ID-saldo niet wijzigen.

De App Store op een Mac met de pagina 'Beheer betaalmethoden', waar u betaalmethoden kunt wijzigen, opnieuw ordenen, toevoegen of verwijderen.

Uw betaalmethode wijzigen in iTunes voor Windows op een pc

 1. Open iTunes.
 2. Klik in de menubalk bovenaan het iTunes-venster op 'Account' en klik vervolgens op 'Mijn account tonen'.
 3. Log in met uw Apple ID.
 4. Zorg ervoor dat de informatie op de pagina 'Accountinformatie' overeenkomt met de gegevens die bij uw financiële instelling bekend zijn.
 5. Klik rechts naast 'Betaalgegevens' op 'Beheer betaalmethoden'. (Als u een oudere versie van iTunes gebruikt, klikt u op 'Bewerk' rechts naast 'Betaalmethode'.) 
 6. Om een betaalmethode bij te werken, klikt u op 'Bewerk'. Om een betaalmethode bij te werken, klikt u op 'Voeg toe'.
 7. Vanaf hier kunt u betaalmethoden bijwerken, verwijderen of toevoegen. Als u meerdere betaalmethoden hebt, kunt u de volgorde ervan wijzigen. Apple probeert de betaalmethoden in de getoonde volgorde te gebruiken (van boven naar beneden). U kunt de prioriteit van het gebruik van uw Apple ID-saldo niet wijzigen.

Uw betaalmethode wijzigen op uw Android-apparaat

U kunt uw betaalgegevens wijzigen op een Android-apparaat, maar dan worden alle betaalmethoden, met uitzondering van uw primaire methode, verwijderd uit uw Apple ID, ook op andere apparaten die u gebruikt met uw Apple ID. Als u dit wilt voorkomen, gebruikt u een Mac of pc om uw betaalgegevens bij te werken.

 1. Open de Apple Music-app op het Android-apparaat. 
 2. Tik op de menuknop de knop 'Sorteeropties' rechtsboven.
 3. Tik op 'Account'.
 4. Tik op 'Betalingsinformatie'.
 5. Wijzig of verwijder uw informatie. Selecteer 'Geen' om de betaalmethode te verwijderen.
 6. Zorg ervoor dat uw naam en factuuradres precies overeenkomen met de gegevens waarover de bank beschikt. Tik vervolgens op 'Gereed'.

Als u de betaalgegevens niet kunt wijzigen

Werk uw apparaat bij naar de nieuwste versie van iOS of iPadOS of macOS.

Als u abonnementen hebt, er nog betalingen openstaan of u aankopen deelt met uw 'Delen met gezin'-groep, kunt u niet alle betaalgegevens verwijderen. Vraag hulp als u geen betaalmethode aan uw Apple ID wilt koppelen.

Betaalmethoden beheren die gezinsleden gebruiken

Als u 'Delen met gezin' configureert en het delen van aankopen inschakelt, beheert een volwassene van het gezin (het gezinshoofd) één gedeelde betaalmethode voor alle leden van de gezinsgroep. Lees meer over gezinsaankopen en betalingen.

Als u zelf het gezinshoofd bent, kunt u meerdere betaalmethoden toevoegen aan uw eigen Apple ID, maar uw gezinsleden kunnen alleen de eerste betaalmethode in de lijst gebruiken. Als een gezinslid geen aankoop kan doen, kan het gezinshoofd een andere betaalmethode bovenaan de lijst plaatsen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: