Een reservekopie maken van een Mac met Time Machine

Lees meer over hoe u een reservekopie kunt maken van de bestanden op de Mac.

U kunt Time Machine, de ingebouwde functie voor reservekopieën van de Mac, gebruiken om automatisch een reservekopie van al uw bestanden te maken, inclusief apps, muziek, foto's, e-mail, documenten en systeembestanden. Als u een reservekopie hebt, kunt u bestanden herstellen vanaf uw reservekopie als de originele bestanden ooit van uw Mac zijn verwijderd of als de harde schijf (of SSD) in uw Mac is gewist of vervangen.

Een Time Machine-reservekopie maken

Voor het maken van reservekopieën met Time Machine hebt u alleen een extern opslagapparaat nodig. Nadat u het apparaat hebt aangesloten en het als uw reservekopieschijf hebt geselecteerd, maakt Time Machine automatisch elk uur een reservekopie voor de afgelopen 24 uren, dagelijkse reservekopieën voor de afgelopen maand en wekelijkse reservekopieën voor alle vorige maanden. Wanneer de reservekopieschijf vol is, worden de oudste reservekopieën verwijderd.

Een extern opslagapparaat aansluiten

Sluit een van de volgende externe opslagapparaten aan (apart verkocht). Meer informatie over schijven die u voor Time Machine-reservekopieën kunt gebruiken.

 • Een externe schijf die is aangesloten op een Mac, zoals een USB-, Thunderbolt- of FireWire-schijf
 • Een externe schijf die is aangesloten op een AirPort Extreme-basisstation (802.11ac-model) of AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • Een Mac die is gedeeld als doellocatie voor Time Machine-reservekopieën
 • Een NAS-apparaat (Network-Attached Storage) dat ondersteuning biedt voor Time Machine via SMB

Uw opslagapparaat als de reservekopieschijf selecteren

Wanneer u een externe schijf rechtstreeks op de Mac aansluit, wordt u mogelijk gevraagd of u de schijf wilt gebruiken om een reservekopie met Time Machine te maken. Selecteer 'Codeer reservekopieschijf' (aanbevolen) en klik daarna op 'Gebruik als reservekopieschijf'.

Een gecodeerde reservekopie is alleen toegankelijk voor gebruikers met het wachtwoord. Lees hier hoe u uw reservekopieschijf beveiligt.

Waarschuwing: 'Wil je deze schijf gebruiken om een reservekopie te maken met Time Machine?'

Als Time Machine niet vraagt om uw schijf te gebruiken, volgt u deze stappen om deze handmatig toe te voegen:

 1. Open de Time Machine-voorkeuren in het Time Machine-menu symbool van Time Machine in de menubalk. Of kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Time Machine'.
 2. Klik op 'Selecteer reservekopieschijf' (of 'Selecteer schijf' of 'Voeg reservekopieschijf toe of verwijder schijf'):
  Time Machine-voorkeurenvenster
 3. Selecteer uw externe schijf in de lijst met beschikbare schijven. Selecteer vervolgens 'Codeer reservekopieën' (aanbevolen) en klik op 'Gebruik schijf':

Als de door u geselecteerde schijf niet is geformatteerd zoals door Time Machine is vereist, wordt u gevraagd om de schijf eerst te wissen. Klik op 'Wis' om door te gaan. Hierdoor verwijdert u alle gegevens op de reservekopieschijf. 

Het gemak van automatische reservekopieën

Nadat u een reservekopieschijf hebt geselecteerd, begint Time Machine onmiddellijk met het maken van periodieke reservekopieën: automatisch en zonder dat u iets hoeft te doen. Het maken van de eerste reservekopie kan lang duren, afhankelijk van hoeveel bestanden u hebt. U kunt echter de Mac blijven gebruiken terwijl de reservekopie wordt gemaakt. Time Machine maakt alleen een reservekopie van de bestanden die sinds de laatste reservekopie zijn gewijzigd, waardoor de volgende reservekopieën dus sneller worden gemaakt.

Melding: 'Reservekopie voltooid'. Time Machine heeft de eerste reservekopie naar Macintosh HD voltooid.

Als u handmatig een reservekopie wilt starten, kiest u 'Maak nu reservekopie' in het Time Machine-menu symbool van Time Machine in de menubalk. Gebruik hetzelfde menu om de status van een reservekopie te controleren of om het maken van een reservekopie over te slaan.


Meer informatie

 • Een Mac herstellen vanaf een reservekopie
 • Andere manieren om een reservekopie van bestanden te maken en deze te herstellen
 • Als u reservekopieën naar meerdere schijven maakt, kunt u wisselen van schijf voordat u Time Machine opent. Houd de Option-toets ingedrukt en kies 'Zoek op andere reservekopieschijven' in het Time Machine-menu.
 • Als u van bepaalde items geen reservekopie wilt maken, opent u de Time Machine-voorkeuren, klikt u achtereenvolgens op 'Opties' en op de knop 'Voeg toe' (+) en selecteert u het onderdeel waarvan u geen reservekopie wilt maken. Als u de uitsluiting van een item (bijvoorbeeld een externe harde schijf) wilt beëindigen, selecteert u het item en klikt u op de knop 'Verwijder' (-).
 • Als u Time Machine gebruikt om een reservekopie te maken op een netwerkschijf, kunt u deze reservekopieën laten controleren om er zeker van te zijn dat ze in orde zijn. Houd 'Option' ingedrukt en kies 'Controleer reservekopieën' in het Time Machine-menu. 
 • In OS X Lion v10.7.3 of hoger kunt u opstarten vanaf de Time Machine-schijf, mocht dat nodig zijn. Houd 'Option' ingedrukt terwijl de Mac opstart. Wanneer u het scherm Opstartbeheer ziet, selecteert u 'EFI Boot' als opstartschijf.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: