Apple Wireless Keyboard, Mouse en Trackpad: batterijen plaatsen

Lees hier hoe u de batterijen plaatst in een Apple Wireless Keyboard, Apple Wireless Mouse of Apple Magic Trackpad.

Identificeer hieronder uw draadloos invoerapparaat en klik vervolgens op de koppeling voor gedetailleerde informatie.

Apple Magic Mouse

Opmerking: deze muis vereist twee (2) batterijen van het type AA.

De batterijen van een draadloze muis van Apple vervangen:

 1. Draai de muis om en schakel deze uit.
 2. Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats twee batterijen van het type AA. Zorg ervoor dat u de pluspolen en de minpolen in de juiste richting plaatst zoals op de onderstaande afbeelding.
 3. Bevestig het deksel opnieuw op het batterijvak.

Meer informatie over de batterijen van de Apple Magic Mouse.

Terug naar boven.

Apple Wireless Keyboard (2009)

Opmerking: dit toetsenbord vereist twee (2) batterijen van het type AA.

 1. Schakel het toetsenbord uit.
 2. Verwijder het deksel van het batterijvak met behulp van een muntstuk.
 3. Schuif twee batterijen van het type AA in het batterijvak. Zorg ervoor dat de pluspolen in de juiste richting zijn geplaatst.
 4. Bevestig het deksel opnieuw op het batterijvak.
 5. Schakel het toetsenbord in.

Meer informatie over de batterijen van het Apple Wireless Keyboard (2009).

Terug naar boven.

Apple Magic Trackpad

Opmerking: dit apparaat vereist twee (2) batterijen van het type AA.

 1. Schakel het trackpad uit.
 2. Verwijder het deksel van het batterijvak met behulp van een muntstuk.
 3. Plaats de batterijen in het batterijvak zoals hieronder afgebeeld.

Belangrijk: zorg ervoor dat u de plus- en minpolen van de batterijen in het trackpad plaatst zoals hierboven afgebeeld. Het trackpad kan niet worden ingeschakeld als de batterijen niet juist zijn geplaatst.

Meer informatie over de batterijen van het Apple Magic Trackpad.

Terug naar boven.

Apple Wireless Mighty Mouse

 

Opmerking: deze muis vereist twee (2) batterijen van het type AA.

 1. Draai de muis om en schakel deze uit.
 2. Verwijder het deksel van het batterijvak.
 3. Schuif de batterijen in het batterijvak zoals hierboven wordt weergegeven. Zorg ervoor dat u de plus- en minpolen van de batterijen in de muis plaatst zoals afgebeeld. De muis kan niet worden ingeschakeld als de batterijen niet juist zijn geplaatst.
 4. Bevestig het deksel opnieuw op het batterijvak.
 5. Schakel de muis in.

Meer informatie over de batterijen van de  Apple Wireless Mighty Mouse.

Terug naar boven.

Apple Wireless Keyboard (2007)

Opmerking: dit toetsenbord vereist drie (3) batterijen van het type AA. 

 1. Schakel het toetsenbord uit.
 2. Verwijder het deksel van het batterijvak met behulp van een muntstuk.

 3. Schuif de batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat u de plus- en minpolen van de batterijen in het toetsenbord plaatst zoals afgebeeld. Het toetsenbord kan niet worden ingeschakeld als de batterijen niet juist zijn geplaatst.

 4. Bevestig het deksel opnieuw op het batterijvak.

Meer informatie over de batterijen van het Apple Wireless Keyboard (2007).

Terug naar boven.

Apple Wireless Mouse

Opmerking: deze muis vereist twee (2) batterijen van het type AA.

 1. Draai de muis om en schakel deze uit.
 2. Verwijder het deksel van het batterijvak.
 3. Schuif de batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat u de plus- en minpolen van de batterijen in de muis plaatst zoals afgebeeld. De muis kan niet worden ingeschakeld als de batterijen niet juist zijn geplaatst.
 4. Bevestig het deksel opnieuw op het batterijvak.
 5. Schakel de muis in als u deze wilt gebruiken.

Meer informatie over de batterijen van de Apple Wireless Mouse.

Terug naar boven.

White Extended Apple Wireless Keyboard

Opmerking: dit toetsenbord vereist vier (4) batterijen van het type AA.

 1. Draai het toetsenbord om en schakel het uit.
 2. Verwijder het deksel van het batterijvak en de batterijen.
 3. Schuif de batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat u de plus- en minpolen van de batterijen in het toetsenbord plaatst zoals afgebeeld. Het toetsenbord kan niet worden ingeschakeld als de batterijen niet juist zijn geplaatst.
 4. Bevestig het deksel opnieuw op het batterijvak.
 5. Schakel het toetsenbord in.

Meer informatie over de batterijen van het White Extended Apple Wireless Keyboard.

Terug naar boven.

Meer informatie

   

Typen batterijen

Een draadloos apparaat van Apple wordt geleverd met batterijen van het type AA. U kunt ze vervangen door alkaline-, lithium- of herlaadbare batterijen.

Waarschuwing:  meng geen verschillende typen batterijen (zoals alkaline- en lithiumbatterijen) en meng geen oude batterijen met nieuwe. Open of doorboor geen batterijen, plaats ze niet omgekeerd, of stel ze niet bloot aan vuur, hoge temperaturen of water. Laad geen niet-herlaadbare AA-batterijen op. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Vervang of herlaad alle batterijen tegelijk.

Belangrijk: ruim batterijen op volgens de plaatselijke richtlijnen voor milieuvriendelijke verwerking.

Batterijniveau-indicator

 • Kies Apple () > Systeemvoorkeuren en selecteer het apparaat dat u wilt controleren in het menu Weergave (muis, toetsenbord of trackpad) om het niveau van de batterij te controleren.
 • De indicator voor het batterijniveau bevindt zich in de linkerbenedenhoek.

Opslag gedurende een lange periode

Draadloze apparaten van Apple zijn ontworpen om zich in de sluimerstand te plaatsen om zo de batterij te sparen wanneer u ze niet gebruikt. Als u gedurende een lange periode een draadloos apparaat niet meer zult gebruiken, schakelt u het uit. Als u het draadloze apparaat meer dan drie weken niet zult gebruiken, verwijdert u de batterijen om het apparaat een lange periode weg te bergen.

 

Terug naar boven.

Publicatiedatum: