Je locatie met je gezin delen

Met Delen met gezin is het eenvoudig om uw locatie te delen met andere gezinsleden in Zoek mijn vrienden of de app Berichten. U kunt zelfs andere gezinsleden helpen hun verloren apparaten terug te vinden in Zoek mijn iPhone.

Zo werkt het

Het gezinshoofd configureert het delen van locaties in de instellingen van Delen met gezin. Na het inschakelen van deze functie wordt de locatie van het gezinshoofd automatisch gedeeld met de andere gezinsleden. Vervolgens kan elk gezinslid kiezen of deze al dan niet diens locatie wil delen. Als u ermee akkoord gaat dat uw locatie wordt gedeeld, zien de andere gezinsleden uw locatie in Zoek mijn vrienden en Berichten. En u kunt ook zien waar zij zich bevinden.

Als het delen van de locatie is ingeschakeld, kunt u ook aan een gezinslid vragen of u Zoek mijn iPhone mag gebruiken om uw apparaat te zoeken en terug te krijgen indien u het verloren bent of het gestolen is.

Locaties kunnen niet worden gedeeld in Zuid-Korea en mogelijk ook niet in andere regio's vanwege de lokale wetgeving.

iPhone waarop 'Uw locatie met uw gezin delen' wordt getoond

iPhone waarop 'Zoek mijn vrienden' wordt getoond


 

iPhone waarop het scherm 'Deel mijn locatie' wordt getoond met 'Deel mijn locatie' ingeschakeld

Kiezen wanneer u wilt delen

Met Delen met gezin kunt u kiezen of u uw locatie al dan niet wilt delen met andere gezinsleden.

Volg deze stappen om te weten of u uw locatie deelt:

 1. Tik op 'Instellingen' > [uw naam].
  • Als u iOS 11 gebruikt, tikt u op 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'iCloud'.
 2. Tik op 'Deel mijn locatie'.
 3. Tik op [naam van gezinslid] om met diegene te delen.

Als u uw locatie niet meer wilt delen, schakelt u 'Deel mijn locatie' uit. Hierdoor wordt uw locatie voor al uw gezinsleden en goedgekeurde vrienden verborgen. En wanneer u uw locatie opnieuw wilt delen, kunt u deze functie altijd opnieuw inschakelen.

Kiezen vanaf welk apparaat u uw locatie wilt delen

Standaard wordt uw locatie gedeeld vanaf het apparaat waarmee u bij Delen met gezin bent ingelogd. Als u uw locatie vanaf een ander apparaat wilt delen:

 1. Tik op 'Instellingen' > [uw naam].
 2. Tik op 'Delen met gezin' > 'Locatie delen'.
 3. Tik op 'Deel mijn locatie' > 'Van'. 
 4. Selecteer het apparaat dat u wilt delen.

Locatie delen en Zoek mijn iPhone

Als u lid wordt van Delen met gezin en ervoor kiest uw locatie met de andere gezinsleden te delen, kunnen ze een verloren apparaat voor u zoeken en veiligstellen.

Als u Zoek mijn iPhone hebt ingeschakeld op het verloren apparaat, kan een gezinslid u helpen met het volgende:

 • De locatie van het apparaat zien en weten of het online of offline is.
 • Een geluid op het verloren apparaat afspelen om u het te helpen zoeken.
 • Het apparaat in de Verloren-modus plaatsen als een toegangscode al was ingesteld.

Als u uw locatie niet deelt, kunnen de andere gezinsleden geen informatie over de locatie van uw apparaten zien. Gezinsleden kunnen zonder informatie over de locatie van uw apparaten u nog steeds helpen. Ze kunnen controleren of het verloren apparaat online of offline is, een geluid op het apparaat afspelen of het apparaat in de Verloren-modus plaatsen.

Lees meer over Zoek mijn iPhone.

Publicatiedatum: