Problemen met Profielbeheer oplossen in macOS Server

Lees hier hoe u problemen opspoort en oplost als Profielbeheer niet naar verwachting werkt.

Als u geen toegang hebt tot de beheerpagina

De basisconfiguratie van Profielbeheer bevindt zich in de Server-app. U moet Safari gebruiken om toegang te hebben tot de webpagina met apparaten en de beheerwebpagina van Profielbeheer.

Alleen serverbeheerders hebben toegang tot uw beheerpagina. De URL-structuur van uw beheerpagina is de volgende:

 • https://de_volledig_gekwalificeerde_domeinnaam_van_uw_server/profilemanager
  Voorbeeld: https://www.voorbeeld.com/profilemanager

Om een iPhone, iPad, iPod touch of een Mac te registreren, gaat u naar:

 • https://de_volledig_gekwalificeerde_domeinnaam_van_uw_server/mydevices
  Voorbeeld: https://www.voorbeeld.com/mydevices

Als u geen toegang hebt tot de beheerpagina via een andere webbrowser dan Safari, probeert u het met Safari. Probeer de volgende stappen voor probleemoplossing als u geen toegang hebt via Safari.

Uw DNS-server controleren

DNS-instellingen zijn belangrijk bij het implementeren van Profielbeheer. Als Profielbeheer niet wordt geopend, zorgt u ervoor dat de server naar een betrouwbare DNS-server verwijst.

Als u geen profielen of programma's kunt pushen naar clients

Als u problemen ondervindt bij het pushen van profielen of programma's naar clientsystemen, controleert u het logbestand van het systeem in Console. Als in dit logbestand wordt gemeld dat de server de APNS-servers van Apple niet kan bereiken, controleert u de configuratie van het netwerk. Zorg ervoor dat alle benodigde poorten zijn geopend.

Voor meer informatie schakelt u de registratie van foutopsporing voor APNS in met deze Terminal-commando's:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool TRUE
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel -int 7
sudo killall apsd

U vindt het logbestand op /Bibliotheek/Logs/apsd.log. 

Wanneer u de logboekregistratie van de APNS-transacties hebt voltooid, gebruikt u deze Terminal-commando's om de registratie van foutopsporing uit te schakelen:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool FALSE
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel
sudo killall apsd

Als u andere problemen met Profielbeheer hebt

De logbestanden van Profielbeheer kunnen u helpen bij het oplossen van problemen met Profielbeheer. U kunt een symbolische koppeling met de naam 'devicemgr' vinden op /var/log. Dit bestand verwijst naar /Bibliotheek/Logs/ProfileManager, waar u deze logbestanden vindt:

devicemgrd.log
 • Biedt de status van zoekopdrachten voor en synchronisaties van Open Directory- en Active Directory-gebruikers en -groepen.
 • Meldt fouten die zich voordoen bij zoekacties die door devicemgrd worden uitgevoerd.
 • Geeft vermeldingen over het versturen van pushberichten weer.
 • Geeft vermeldingen weer die zijn gerelateerd aan DEP- en VPP-transacties.
dm_helper.log
 • Registreert gegevens over MDM-gerelateerde identiteitscontrole van macOS-netwerkgebruikers.
dmrunnerd.log
 • Geeft de status weer van het starten en stoppen van de beheerde Ruby-processen die de webpagina van Profielbeheer ondersteunen (/profilemanager en /mydevices). Dit logbestand is soms leeg.
migration_tool.log
 • Toont de status en details van de migratie vanaf een oudere versie van Server.app. 

php.log

 • Toont een lijst met de IP-adressen van de apparaten die door Profielbeheer worden beheerd. De hierin vermelde IP-adressen komen mogelijk niet overeen als de apparaten zich achter NAT (Network Address Translation) bevinden.
 • Toont de interactie van MDM-commando's die naar apparaten zijn verstuurd en de bijbehorende antwoorden.
 • Geeft alle pogingen voor de installatie van een profiel weer en alle commando's die naar apparaten zijn verstuurd.

php-fpm.log

 • Geeft de status weer van het starten en stoppen van de afzonderlijke php-fpm-helperprocessen.

php-fpm.devicemgr.log

 • Problemen met PHP worden in dit bestand geregistreerd.
PostgreSQL-<jjjj-mm-dd>.log
 • Registreert alle zoekacties met de PostgreSQL-database van Profielbeheer die resulteren in een fout.
 • Dit registreert ook commando's die het databaseschema wijzigen.
profilemanager.log
 • Registreert alle gebruikersinteracties die op de beheerpagina van Profielbeheer worden uitgevoerd.
 • Geeft foutberichten weer die zijn gerelateerd aan de webpagina van Profielbeheer (/profilemanager en /mydevices).
 • Hier worden problemen met beheerde Ruby-procestransacties geregistreerd.
servermgr_devicemgr.log
 • Registreert het starten en stoppen van de voorziening Profielbeheer.

De volgende logbestanden kunnen ook nuttige informatie bieden:

 • /var/log/apache2/service_proxy_error.log
 • /var/log/system.log

In macOS Sierra en hoger worden sommige gegevens opgeslagen via Unified Logging (centrale voorziening voor logboekregistratie). Het volgende Terminal-commando kan aanvullende nuttige informatie opleveren:

sudo log show --info --debug --predicate "(eventMessage contains[cd] 'devicemgr') or (category contains[cd] 'HTTPServer')"

Over 'mislukte' transacties

Sommige van deze logbestanden bevatten mogelijk 'mislukkingen' of nieuwe pogingen van de transacties. De meeste van deze vermeldingen zijn verwacht en duiden niet op een probleem. Deze activiteiten in het logbestand zijn conflicten tussen pogingen om de onderliggende PostgreSQL-database te wijzigen. Dit soort 'mislukkingen' probeert het opnieuw totdat het lukt.

U kunt conflicten bij transacties herkennen wanneer u een van de volgende opmerkingen in uw logbestanden ziet:

 • Geannuleerd bij uitgaand conflict naar hoofdpunt
 • Toegang kan niet worden geserialiseerd vanwege een gelijktijdige update
 • @@@ Probeer opnieuw #X
 • @@@ Probeer opnieuw X

Gedetailleerde logbestanden gebruiken voor meer informatie

Soms is er meer informatie beschikbaar voor het oplossen van een probleem als u het registratieniveau verhoogt. Reproduceer het probleem nadat u het registratieniveau hebt verhoogd om de nodige informatie te verzamelen.

Wanneer u klaar bent, keert u terug naar het oorspronkelijke registratieniveau. Als u het registratieniveau op een hogere instelling behoudt, vermindert de vrije ruimte op de opstartschijf.

Gedetailleerde logbestanden inschakelen

Gebruik dit Terminal-commando om het registratieniveau te verhogen:

sudo debugDeviceMgr 4

Hierdoor wordt de voorziening Profielbeheer automatisch opnieuw opgestart.

Gedetailleerde logbestanden uitschakelen

Gebruik dit Terminal-commando om het niveau van de logbestandregistratie te herstellen naar de oorspronkelijke instelling:

sudo debugDeviceMgr 1

Hierdoor wordt de voorziening Profielbeheer automatisch opnieuw opgestart.

Publicatiedatum: