Software-updateserver: de Apache TRACE-methode uitschakelen

Sommige klanten willen de TRACE-methode van Apache in de Software-updateserver uitschakelen.

Belangrijk: maak een reservekopie van het bestand swupd.conf voordat u het bewerkt.

Raadpleeg dit artikel voor informatie over het bewerken van configuratiebestanden in OS X Server.

Voor de Software-updateserver in OS X Server

 1. Schakel de Software-updateserver in het programma Server uit.
 2. Ga naar /Bibliotheek/Server/Software\ Update/Config/.
 3. Open het bestand swupd.conf.
 4. Voeg de richtlijn 'TraceEnable off' aan het einde van het onderdeel 'Global Environment' van het bestand toe.
 5. Bewaar het bestand als platte tekst.
 6. Start de Software-updateserver.

Voor de Software-updateserver in Lion Server en Mac OS X Server 10.6.x

 1. Schakel de Software-updateserver in het programma Server of Server Admin uit.
 2. Ga naar /private/etc/swupd/.
 3. Open het bestand swupd.conf in een programma voor tekstbewerking.
 4. Voeg de richtlijn 'TraceEnable off' aan het einde van het onderdeel 'Global Environment' van het bestand toe.
 5. Bewaar het bestand als platte tekst.
 6. Start de Software-updateserver.
Publicatiedatum: