Als uw Apple TV niet kan worden ingeschakeld of een zwart scherm weergeeft

Lees hier wat u moet doen als uw Apple TV niet kan worden ingeschakeld of een zwart scherm weergeeft.

Als u 'Maak dynamisch bereik passend' of 'Maak beeldsnelheid passend' inschakelt, bepaalt de Apple TV automatisch welke dynamische bereiken of beeldsnelheden uw televisie ondersteunt. U ziet mogelijk een zwart of flikkerend scherm op het moment dat uw televisie wisselt tussen structuren wanneer het afspelen start of stopt. 

Probeer deze stappen

Als het zwarte scherm niets te maken heeft met het wisselen tussen structuren op de Apple TV, kunt u deze stappen proberen. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

  1. Koppel beide uiteinden van de HDMI-kabel los en sluit ze vervolgens weer stevig aan. U kunt ook een andere HDMI-kabel proberen om te zien of het aan de kabel ligt. Voor HDMI 2.1 gebruikt u een Ultra High Speed HDMI-kabel. Voor HDMI 2.0 gebruikt u een Premium High Speed-kabel. Controleer vervolgens in het menu van de tv of de HDMI-poort waarop de Apple TV is aangesloten, is geselecteerd als HDMI-ingang. 
  2. Haal de stekker van de tv en de Apple TV uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in.
  3. Probeer een andere HDMI-poort op de tv, te beginnen bij HDMI 1 of Input 1. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor verdere hulp. 
  4. Als u een ontvanger of een HDMI-switch gebruikt, kan een van deze apparaten het probleem veroorzaken. Sluit de Apple TV rechtstreeks aan op de tv in plaats van de ontvanger of HDMI-switch te gebruiken. Als u nu het Apple TV-beginscherm ziet, sluit u de ontvanger of HDMI-switch één voor één aan. Controleer na het aansluiten van elk apparaat of het beginscherm nog steeds wordt weergegeven op de tv. Raadpleeg de handleiding van uw ontvanger voor verdere hulp. 
  5. Als u het Apple logo en vervolgens een zwart scherm ziet, houdt u de Terug-knop en de volume-omlaagknop 6 seconden ingedrukt en laat u ze dan weer los. De Apple TV schakelt om de twintig seconden over naar een nieuwe resolutie. Selecteer 'OK' en kies een resolutie of selecteer 'Annuleer' om te stoppen.

Nog steeds hulp nodig?

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: