Xsan-volumes activeren met geavanceerde opties

Commandoregelopties bij xsanctl-commando's geven meer controle bij het activeren van Xsan-volumes op Xsan-clients.

Gebruik deze argumenten bij xsanctl-commando's op elke computer waarop u het Xsan-volume wilt activeren.

--at=directory 
Activeert het Xsan-volume op de opgegeven directory in plaats van de standaardlocatie in /Volumes. Wanneer u het activeringspunt opgeeft, wordt de directory van het activeringspunt niet automatisch aangemaakt; deze moet al bestaan, anders mislukt de activering. Op Xsan-clients met macOS Catalina moet een activeringspunt in de rootdirectory worden samengesteld, zoals beschreven in de man-pagina 'synthetic.conf(5)'.

--ro 
Activeert het Xsan-volume als 'alleen-lezen' en niet als 'lezen/schrijven' (de standaard).

--rw 
Activeert het Xsan-volume als 'lezen/schrijven'. U gebruikt deze optie om een volume te wijzigen dat geconfigureerd was om te worden geactiveerd als 'alleen-lezen'. Dit is de standaardwaarde voor Xsan-clients.

--threads 
Wijzigt het aantal threads dat de Xsan-client gebruikt voor I/O-verzoeken. Bij normaal gebruik moet u deze optie niet gebruiken. U moet dit beslist testen voordat u dit in een productieomgeving toepast.
U moet de standaardwaarden in het argument --threads met kleine stapjes verhogen. U moet dit beslist testen voordat u dit in een productieomgeving toepast.

--dircachesize 
Bepaalt de omvang van de cache voor directorygegevens op Xsan-clients. Een grotere cache kan ervoor zorgen dat bepaalde functies (zoals het lezen van directory's) sneller worden uitgevoerd. In de meeste gevallen voldoet de standaardinstelling, 10485760. U moet dit beslist testen voordat u dit in een productieomgeving toepast. 
U moet de standaardwaarden in het argument --dircachesize met kleine stapjes verhogen. U moet dit beslist testen voordat u dit in een productieomgeving toepast.

--mnt_retry=n
Als een activeringspoging mislukt, wordt maximaal *n* keer opnieuw geprobeerd om het volume te activeren, met tussenpozen van één seconde. Deze optie is beschikbaar in macOS Sierra 10.12.4 en hoger. In sommige omgevingen is het nodig om deze waarde te verhogen om een Xsan-volume automatisch te laten activeren tijdens het opstarten.

Deze voorbeeldcommando's illustreren het gebruik van de argumenten hierboven voor een volume met de naam 'MyVolume'.

mkdir /MyVolume
xsanctl mount MyVolume --at /MyVolume
xsanctl mount MyVolume --ro
xsanctl mount MyVolume --at /MyVolume --ro
xsanctl mount MyVolume --mnt_retry=60

Wanneer u in OS X El Capitan en hoger een volume activeert met een of andere combinatie van deze opties bij 'xsanctl mount', worden de opties bewaard in /etc/fstab en opnieuw gebruikt wanneer het volume tijdens het opstarten automatisch wordt geactiveerd. U wijzigt de actuele activeringsopties die in /etc/fstab worden bewaard, door het volume te deactiveren door middel van 'xsanctl unmount MyVolume' en het vervolgens opnieuw te activeren met de gewenste opties door middel van 'xsanctl mount'

Publicatiedatum: