Over de Lion Server v10.7.4-update

Lees hier meer over de Lion Server v10.7.4-update.

Deze software werkt Lion Server v10.7, v10.7.1, v10.7.2 en v10.7.3 bij naar versie 10.7.4 en wordt aanbevolen voor alle gebruikers van Lion Server.

Lees deze informatie voordat u de update installeert

 • Onderbreek het installatieproces niet. Als tijdens de installatie een stroomstoring of andere onderbreking optreedt, gebruikt u het standalone installatieprogramma (zie hieronder) van Apple Support Downloads om de update uit te voeren.

Installatie

U kunt een computer op drie manieren bijwerken naar Lion Server v10.7.3:

 • Software-update gebruiken
 • Installeren vanaf een standalone installatieprogramma
 • Installeren op een externe server via Server Admin of de commandoregel 'softwareupdate'

Installatie met Software-update

Kies Software-update in het menu Apple (). Voor sommige updates zijn andere updates vereist. U moet Software-update dus mogelijk meer dan één keer uitvoeren om alle beschikbare updates op te halen. Als Software-update de melding 'De software is up-to-date' weergeeft, kunt u er zich van verzekeren dat alle beschikbare updates zijn geïnstalleerd.

Standalone installatieprogramma

Als u de update wilt downloaden en handmatig wilt installeren, is een installatieprogramma beschikbaar in Apple Support Downloads. Deze optie is handig wanneer u meerdere computers moet bijwerken, maar de update slechts één keer wilt downloaden. Raadpleeg De echtheid van handmatig gedownloade software-updates van Apple controleren.

Externe installatie

Als u de update op een externe server moet installeren, kunt u hiervoor het programma Server Admin gebruiken of de op commandoregels gebaseerde tool softwareupdate.

Wat is er inbegrepen?

Deze update bevat verbeteringen aan de onderstaande onderdelen, alsook verbeteringen die worden geleverd bij de Lion Server 10.7.3-10.7.2- en 10.7.1-updates.

Bestandsdeling

 • het definiëren van aangepaste namen voor delingspunten van bestanden
 • het kopiëren van bestanden en Finder-informatie via SMB
 • algemene betrouwbaarheid van SMB-bestandsvoorzieningen
 • het gebruik van WebDAV met iOS-clients van andere fabrikanten. Opmerking: als u voordeel wilt halen uit WebDAV-verbeteringen, moet u na de installatie van de update Bestandsdeling mogelijk stoppen en opnieuw starten.
 • betrouwbaarheid van AFP-voorziening, oplossing van het probleem dat is gemeld als 'TCP-luisteraar gaf fout op bij acceptatie' in het AppleFileServiceError.log

Profielbeheer

 • verbeterde payloads en beheerinstellingen voor iOS- en OS X-clients:
  • Spotlight- en iCloud-voorkeurenpanelen in OS X
  • Siri-toegang in het vergrendelde scherm in iOS
  • synchronisatie-interval van mobiele account in OS X
  • schijftoegang in OS X
 • de installatie van iOS-apps: door de installatie van een nieuwe app worden bestaande apps niet meer opnieuw geïnstalleerd
 • de betrouwbaarheid van inschrijvingen van apparaten na het wijzigen van de serverhostnaam
 • de configuratie van VPN-beheerinstellingen
 • het gebruik van profielen om verbinding te maken met 802.1x-netwerken

Mobiele accounts en beheerde voorkeuren

 • de toepassing van beheerde voorkeuren op leden van een geneste Active Directory-groep
 • de synchronisatie van thuismappen voor Active Directory-gebruikers met mobiele accounts
 • de verwijdering van een mobiele account wanneer deze verloopt

Serverbeheer

 • de stabiliteit van het programma Server
 • de DNS-instellingen opnieuw configureren wanneer de hostnamen worden gewijzigd
 • het herstel van een Open Directory-archief dat werd gemaakt in Snow Leopard Server
 • het behoud van lokale accounts tijdens upgrade en migratie

Mail-server

 • verbeterde betrouwbaarheid van SMTP-voorzieningen
 • preventie van de overschrijving van handmatig geconfigureerde mailservers op de greylist

Webserver

 • verbeterde verwerking van URL-doorverwijzingen en aliasresultaten

Xsan

 • stabiliteit van het Xsan-bestandssysteem
 • uitbreiding van een Xsan-datavolume

Meer informatie

Extra verbeteringen worden in andere artikelen uitgelegd:

 • Lion Server v10.7.4 bevat alle verbeteringen van de OS X Lion v10.7.4-update (client).
 • Voor informatie over de beveiligingsinhoud van Lion Server v10.7.4 raadpleegt u dit artikel.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: