Over de beveiligingsinhoud van Apple TV 7

In dit document wordt de beveiligingsinhoud van Apple TV 7 beschreven.

Ter bescherming van onze klanten maakt Apple geen beveiligingskwesties openbaar en bespreekt of bevestigt Apple deze niet totdat een volledig onderzoek is uitgevoerd en de benodigde patches of releases beschikbaar zijn. Meer informatie over Apple productbeveiliging vind je op de website Apple productbeveiliging.

Raadpleeg Hoe gebruikt je de Apple Product Security PGP-sleutel? voor meer informatie over het gebruik van de Apple PGP-sleutel voor productbeveiliging.

Waar mogelijk worden CVE-ID's als referentie voor kwetsbaarheden gebruikt voor verdere informatie.

Raadpleeg Apple beveiligingsupdates

Apple TV 7

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een aanvaller kan wifi-referenties bemachtigen

  Beschrijving: een aanvaller kan zich voordoen als een wifi-toegangspunt, aanbieden om zich te verifiëren met LEAP, de MS-CHAPv1-hash breken en de afgeleide referenties gebruiken om zich te verifiëren bij het beoogde toegangspunt, zelfs als dat toegangspunt sterkere verificatiemethoden ondersteunt. Dit probleem is verholpen door de ondersteuning voor LEAP te verwijderen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4364: Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax en Wim Lamotte van Universiteit Hasselt

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een aanvaller met toegang tot een apparaat heeft mogelijk toegang tot gevoelige informatie uit logbestanden

  Beschrijving: gevoelige gebruikersgegevens zijn vastgelegd in logboeken. Dit probleem is verholpen door minder gegevens in logbestanden op te nemen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4357: Heli Myllykoski van OP-Pohjola Group

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een aanvaller met een bevoorrechte netwerkpositie kan een apparaat mogelijk laten denken dat dit is bijgewerkt, ook als het dat niet is

  Beschrijving: er trad een validatieprobleem op bij de verwerking van de reactie op updatecontroles. Vervalste datums in reactieheaders 'Laatst gewijzigd' die werden ingesteld op een datum in de toekomst, werden gebruikt voor 'Indien gewijzigd sinds'-controles in latere updateverzoeken. Dit probleem is verholpen door validatie van de 'Laatst gewijzigd'-header.

  CVE-ID

  CVE-2014-4383: Raul Siles van DinoSec

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: het openen van een kwaadwillig vervaardigd pdf-bestand kan leiden tot een onverwachte beëindiging van het programma of het uitvoeren van willekeurige code

  Beschrijving: er trad een integeroverloop op bij de verwerking van pdf-bestanden. Dit probleem is verholpen door middel van een verbeterde controle van de grenzen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano van Binamuse VRT in samenwerking met iSIGHT Partners GVP Program

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: het openen van een kwaadwillig vervaardigd pdf-bestand kan leiden tot het onverwacht beëindigen van het programma of openbaarmaking van gegevens

  Beschrijving: er was een probleem met lezen van geheugen buiten het bereik bij de verwerking van pdf-bestanden. Dit probleem is verholpen door middel van een verbeterde controle van de grenzen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano van Binamuse VRT in samenwerking met iSIGHT Partners GVP Program

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwerImpact: een programma kan een onverwachte beëindigen van het systeem veroorzakenBeschrijving: er was een null pointer-dereferentie bij de verwerking van IOAcceleratorFamily-API-argumenten. Dit probleem is verholpen door een verbeterde validatie van IOAcceleratorFamily API-contexten. CVE-IDCVE-2014-4369: Sarah aka winocm en Cererdlong van Alibaba Mobile Security Team

  Impact: An application may cause an unexpected system termination

  Description: A null pointer dereference existed in the handling of IOAcceleratorFamily API arguments. This issue was addressed through improved validation of IOAcceleratorFamily API arguments.

  CVE-ID

  CVE-2014-4369 : Sarah aka winocm and Cererdlong of Alibaba Mobile Security Team

  • Entry added February 3, 2020

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: het apparaat kan onverwacht opnieuw worden gestart

  Beschrijving: er was een NULL pointer-dereferentie in het IntelAccelerator-stuurprogramma. Het probleem is verholpen door een verbeterde verwerking van fouten.

  CVE-ID

  CVE-2014-4373: cunzhang van Adlab van Venustech

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan mogelijk kernel pointers lezen, wat kan worden gebruikt bij het omzeilen van de randomisatiebescherming voor de indeling van adresruimte

  Beschrijving: er was sprake van een probleem met lezen buiten het bereik bij de verwerking van een IOHIDFamily-functie. Dit probleem is verholpen door middel van een verbeterde controle van de grenzen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4379: Ian Beer van Google Project Zero

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan willekeurige code uitvoeren met systeembevoegdheden

  Beschrijving: er trad een heapbufferoverloop op in de verwerking van eigenschappen voor sleuteltoewijzing door IOHIDFamily. Dit probleem is verholpen door middel van een verbeterde controle van de grenzen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4404 : Ian Beer van Google Project Zero

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan willekeurige code uitvoeren met systeembevoegdheden

  Beschrijving: er was een null pointer-dereferentie bij de verwerking van eigenschappen voor sleuteltoewijzing door IOHIDFamily. Dit probleem is verholpen door een verbeterde validatie van 'key-mapping'-eigenschappen van IOHIDFamily.

  CVE-ID

  CVE-2014-4405 : Ian Beer van Google Project Zero

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan mogelijk willekeurige code uitvoeren met kernelbevoegdheden

  Beschrijving: er was een probleem met schrijven buiten het bereik in de IOHIDFamily-kernelextensie. Dit probleem is verholpen door middel van een verbeterde controle van de grenzen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4380 : cunzhang van Adlab van Venustech

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan niet-geïnitialiseerde gegevens uit het kernelgeheugen lezen

  Beschrijving: er was een probleem met een niet-geïnitialiseerde geheugentoegang bij de verwerking van IOKit-functies. Dit probleem is verholpen door een verbeterde geheugeninitialisatie

  CVE-ID

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan willekeurige code uitvoeren met systeembevoegdheden

  Beschrijving: er trad een validatieprobleem op bij de verwerking van bepaalde metagegevensvelden van de IODataQueue-objecten. Dit probleem is verholpen door een verbeterde validatie van metadata.

  CVE-ID

  CVE-2014-4418: Ian Beer van Google Project Zero

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan willekeurige code uitvoeren met systeembevoegdheden

  Beschrijving: er trad een validatieprobleem op bij de verwerking van bepaalde metagegevensvelden van de IODataQueue-objecten. Dit probleem is verholpen door een verbeterde validatie van metadata.

  CVE-ID

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan willekeurige code uitvoeren met systeembevoegdheden

  Beschrijving: er trad een integeroverloop op bij de verwerking van IOKit-functies. Dit probleem is verholpen door een verbeterde validatie van IOKit API-argumenten.

  CVE-ID

  CVE-2014-4389: Ian Beer van Google Project Zero

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een lokale gebruiker kan mogelijk de kernelgeheugenlay-out bepalen

  Beschrijving: er waren meerdere problemen met niet-geïnitialiseerd geheugen in de interface van netwerkstatistieken, wat leidde tot de vrijgave van geheugeninhoud. Dit probleem is verholpen door een extra geheugeninitialisatie.

  CVE-ID

  CVE-2014-4371: Fermin J. Serna van het Google Security Team

  CVE-2014-4419: Fermin J. Serna van het Google Security Team

  CVE-2014-4420: Fermin J. Serna van het Google Security Team

  CVE-2014-4421: Fermin J. Serna van het Google Security Team

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een persoon met een bevoorrechte netwerkpositie kan een denial of service veroorzaken

  Beschrijving: er trad een racevoorwaardefout op bij de verwerking van IPv6-pakketten. Dit probleem is verholpen door een verbeterde controle van de vergrendelde status.

  CVE-ID

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een lokale gebruiker kan mogelijk het onverwacht beëindigen van het programma of het uitvoeren van willekeurige code veroorzaken

  Beschrijving: er was een double free-probleem bij de verwerking van Mach-poorten. Dit probleem is verholpen door een verbeterde validatie van Mach-poorten.

  CVE-ID

  CVE-2014-4375

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een lokale gebruiker kan mogelijk het onverwacht beëindigen van het programma of het uitvoeren van willekeurige code in de kernel veroorzaken

  Beschrijving: er was een probleem met lezen buiten het bereik in rt_setgate. Dit kan leiden tot de vrijgave van het geheugen of geheugenbeschadiging. Dit probleem is verholpen door middel van een verbeterde controle van de grenzen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4408

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: sommige maatregelen voor het versterken van de kernel worden mogelijk omzeild

  Beschrijving: de 'oudere' generator voor willekeurige nummers die wordt gebruikt voor sommige versterkende maatregelen in de kernel was cryptografisch niet veilig, waardoor de versterkende maatregelen kunnen worden omzeild. Dit probleem is verholpen door de generator van willekeurige getallen te vervangen door een cryptografisch veilig algoritme en een seed van 16 bytes te gebruiken.

  CVE-ID

  CVE-2014-4422: Tarjei Mandt van Azimuth Security

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een kwaadaardig programma kan mogelijk willekeurige code uitvoeren met rootbevoegdheden

  Beschrijving: er was een probleem met schrijven buiten het bereik in Libnotify. Dit probleem is verholpen door middel van een verbeterde controle van de grenzen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4381: Ian Beer van Google Project Zero

 • Apple TV

  Beschikbaar voor: Apple TV 3e generatie en nieuwer

  Impact: een lokale gebruiker kan de bevoegdheden van willekeurige bestanden wijzigen

  Beschrijving: syslogd volgde symbolische koppelingen bij het wijzigen van bevoegdheden van bestanden. Dit probleem is verholpen door een verbeterde verwerking van symbolische koppelingen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4372: Tielei Wang en YeongJin Jang van Georgia Tech Information Security Center (GTISC)

 • Apple TV

  Beschrijving voor: Apple TV 3e generatie of nieuwer

  Impact: een aanvaller met een bevoorrechte netwerkpositie kan een onverwachte beëindiging van het programma of het uitvoeren van willekeurige code veroorzaken

  Beschrijving: er waren meerdere problemen met geheugenbeschadiging in WebKit. Deze problemen zijn verholpen door een verbeterde verwerking van het geheugen.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen van OUSPG

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1387: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-4410: Eric Seidel van Google

  CVE-2014-4411: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-4412: Apple

  CVE-2014-4413: Apple

  CVE-2014-4414: Apple

  CVE-2014-4415: Apple

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: