Toegankelijke documenten, spreadsheets of presentaties maken met Pages, Numbers of Keynote

Maak toegankelijke en getagde documenten aan om te voldoen aan de behoeften van je publiek, zoals studenten of collega's.

Door de aanbevelingen in dit artikel te volgen, kun je een toegankelijk document aanmaken dat met schermlezers en andere ondersteunende technologieën werkt. Wanneer je vervolgens een pdf- of epub-boek maakt om te delen met je publiek, kan je document verbeterde toegankelijkheidsfuncties ondersteunen.

Een grotere lettergrootte gebruiken in je document

Het gebruik van lettergroottes die kleiner zijn dan 10 pt kan het moeilijker maken voor sommige mensen om de tekst in je document te lezen. Zorg ervoor dat je grotere lettergroottes in je documenten gebruikt. Als je regelmatig toegankelijke documenten aanmaakt, kun je instellen dat Pages standaard een grotere lettergrootte gebruikt. Op die manier worden, elke keer dat je aan een nieuw document begint, het lettertype en de lettergrootte van je voorkeur gebruikt:

Toegankelijkheidsbeschrijvingen toevoegen aan media

Je kunt beschrijvingen toevoegen aan objecten in je document, zodat gebruikers van ondersteunende technologie je document beter kunnen begrijpen:

 • Afbeeldingen

 • Films

 • Audio

 • Tekeningen*

 • Afbeeldingengalerijen

Als voorbeelden van toegankelijkheidsbeschrijvingen, bevatten tijdelijke afbeeldingen in sjablonen en thema's een toegankelijkheidsbeschrijving.

* Je kunt beschrijvingen toevoegen aan tekeningen in Pages en Numbers.

Beschrijvingen toevoegen op een iPhone of iPad

 1. Tik in het document op het object om het te selecteren, tik op de knop 'Opmaak' Geen alternatief beschikbaar voor afbeeldingen tik vervolgens op 'Afbeelding', 'Film', 'Audio', 'Tekenen’ of 'Galerie'.

 2. Tik op 'Beschrijving', tik in het tekstvak en voer vervolgens je beschrijving in.

Beschrijvingen toevoegen op een Mac

 1. Klik in het document op het object om het te selecteren, klik op de knop 'Opmaak'Geen alternatief beschikbaar voor afbeelding in de taakbalk en klik vervolgens op 'Afbeelding', 'Film', 'Audio', 'Tekenen’ of 'Galerie' in het infovenster.

 2. Klik in het tekstvak 'Beschrijving' en voer vervolgens je beschrijving in.

Kopteksten gebruiken in je documenten

Wanneer je kopteksten in je document gebruikt, kunnen schermlezers deze identificeren en rechtstreeks naar kopteksten navigeren, wat het eenvoudiger maakt om een snelle impressie van het document te krijgen. In documenten van Pages gebruik je alineastijlen om kopteksten op te maken. In tabellen gebruik je rijen en kolommen met kopteksten.

Kopteksten gebruiken in documenten van Pages

 1. In je document klik of tik je op de tekst waaraan je een koptekststijl wilt toekennen.

 2. Tik of klik op de knop 'Opmaak'Geen alternatief beschikbaar voor afbeelding in de taakbalk. Tik of klik op het tabblad 'Tekst' bovenaan de navigatiekolom 'Opmaak' als je in een paginalay-outdocument zit.

 3. Selecteer de naam van de alineastijl bovenaan de navigatiekolom 'Opmaak' en kies vervolgens een koptekststijl uit het menu 'Alineastijlen'.

Rijen en kolommen met kopteksten gebruiken in tabellen

Door koptekstrijen en koptekstkolommen toe te voegen, worden bestaande rijen en kolommen omgezet in kopteksten:

 • In Pages, Numbers en Keynote op een iPhone of iPad tik je op de tabel en vervolgens op de knop 'Opmaak'Geen alternatief beschikbaar voor afbeelding. Tik vervolgens op 'Kopteksten' en 'Voettekst' en tik op het plus- (+) of het minteken (-) naast een koptekstcategorie.

 • In Pages, Numbers en Keynote op een Mac, Control-klik je op het cijfer of de letter naast de eerste rij of kolom in de tabel. Vervolgens kies je 'Zet om in koptekstrij' of 'Zet om in koptekstkolom'.

Een inhoudsopgave gebruiken in documenten van Pages

Een inhoudsopgave gebruiken in je documenten. Wanneer je een document omzet in pdf, verschijnt de inhoudsopgave automatisch in het navigatiepaneel van de pdf. Inhoudsopgavevermeldingen krijgen het label 'Inhoudsopgave'-onderdelen en kunnen extra functionaliteit bieden voor gebruikers van ondersteunde technologie. En wanneer je naar EPUB exporteert, wordt de inhoudsopgave automatisch opgenomen om voor navigatie te kunnen worden gebruikt.

Ingebouwde lay-outopties gebruiken voor documentlay-outs in Pages

Pages ondersteunt tekst in meerdere kolommen en tekstvakken die je aan elkaar kunt koppelen om je eigen lay-out aan te maken. Door deze functies te gebruiken in plaats van een tabel om de lay-outstructuur van je document te leveren, kunnen gebruikers makkelijker met schermlezers navigeren.

Zo voeg je kolommen toe aan je document en pas je deze aan:

 1. Klik op tekst in het document. Als het document meerdere secties heeft, heeft dit alleen betrekking op de sectie waarop je klikt.

 2. Tik of klik op de knop 'Opmaak' in de knoppenbalk en tik of klik vervolgens op de knop 'Lay-out' bijna bovenaan.

 3. Gebruik de regelaars in het kolommengedeelte om het aantal kolommen en de afstand in te stellen:

  • Om het aantal kolommen in te stellen, klik je op de pijlen naast het waardeveld van de kolommen.

  • Om de kolomafstand in te stellen, klik je dubbel op de waarden in de kolommen 'Kolom' en 'Kolomwit' en typ dan de breedte voor de kolom in.

  • Om verschillende kolombreedtes in te stellen, schakel je het aankruisvak naast 'Gelijke kolombreedte' uit.

Meer informatie over het gebruik van gelinkte tekstvakken in je documenten:

Extra aanbevelingen

Als je toegankelijke documenten aanmaakt, kun je ook deze extra aanbevelingen opvolgen:

 • Mensen met een vorm van kleurenblindheid kunnen het verschil tussen twee symbolen die verschillen van kleur, maar verder identiek zijn, mogelijk niet zien. Gebruik bijvoorbeeld doorgehaalde tekst in plaats van gekleurde tekst om verwijderde tekst aan te geven.

 • Schermlezers kunnen de meeste teksten in documenten lezen en er in navigeren, maar werken niet zo goed wanneer de tekst in een afbeelding is ingebed. Als je een afbeelding of tekst hebt die je in je document wilt opnemen, overweeg dan om die tekst in een tekstvakelement te plaatsen in plaats van in een afbeelding.

Publicatiedatum: