Gegevensherstel en gevolgen voor garantie

Lees meer over de gevolgen voor de garantie als je je Apple opslagapparaat laat repareren door een bedrijf dat gespecialiseerd is in gegevensherstel.

Producten waarop gegevensherstel is uitgevoerd door externe bedrijven die door Apple worden aanbevolen voor services voor gegevensherstel, kunnen voor service aan Apple worden geretourneerd. De kosten van een eventuele poging tot gegevensherstel worden niet gedekt door Apple's Beperkte Garantie of een AppleCare-abonnement.

Als een product is aangepast, komt het meestal niet in aanmerking voor service. Als een door Apple aanbevolen extern bedrijf echter een product aanpast tijdens het uitvoeren van gegevensherstel, zal Apple de dekking niet op grond daarvan uitsluiten.

Opslagapparaten die niet meer goed functioneren vanwege een probleem dat buiten het normale gebruik valt, zoals schade door een val, blootstelling aan vocht of andere omstandigheden die buiten het normale gebruik vallen, komen niet in aanmerking voor omruiling onder garantie, ongeacht of er gegevensherstel is uitgevoerd.

Aanbevolen bedrijven die services voor gegevensherstel verlenen:

DriveSavers

Kroll On-Track

Payam

Het inschakelen van externe bedrijven die gespecialiseerd zijn in gegevensherstel is uitsluitend naar eigen goeddunken van de klant. Deze bedrijven zijn geen erkende Apple serviceproviders en Apple staat niet garant voor de services die door deze bedrijven worden uitgevoerd.

Meer informatie

Lees hoe je regelmatig een reservekopie van je gegevens kunt maken.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: