Tips voor het veilig behandelen van e-mailbijlagen en inhoud gedownload vanaf het internet

Lees hier meer over het veilig behandelen van e-mailbijlagen en internetdownloads.

Tips voor het veilig openen van programma’s

Ga altijd voorzichtig te werk bij het openen van bestanden (door er op te dubbelklikken bijvoorbeeld) die u door een onbekende worden verstuurd of die u niet verwacht. Hiertoe behoren e-mailbijlagen, bestandsoverdrachten bij instant-messagingprogramma’s en andere bestanden die u vanaf het internet hebt gedownload. U moet extra voorzorgsmaatregelen treffen telkens als u bestanden downloadt vanaf een bron die u nog niet vertrouwt. Een gedownload bestand kan immers een naam of symbool hebben waardoor het op een document of mediabestand (zoals een PDF, MP3 of JPEG) lijkt wanneer het feitelijk een kwaadaardig programma is. Een dergelijk kwaadaardig programma heet een ‘Trojan’.

De volgende onderwerpen kunnen u helpen bij het veilig behandelen van e-mailbijlagen en bestanden die vanaf het internet zijn gedownload.

Programma’s die zich voordoen als documenten herkennen

Als u twijfels over een bepaald bestand hebt, kunt u met de Finder controleren of een bestand een echt programma is. Selecteer eerst het bestand op het bureaublad of in een Finder-venster en gebruik vervolgens het commando Toon info (Command-I) om te zien welk soort bestand het is. Als u in de Finder de kolomweergave gebruikt, wordt deze informatie automatisch weergegeven voor het geselecteerde bestand. Als u een document verwacht maar bij Soort iets anders ziet dan het verwachte documenttype, mag u het bestand niet openen. Open het bestand op geen enkele wijze, noch door op het symbool ervan te dubbelklikken, noch door het commando Open van de Finder (Command-O) te gebruiken.

Als u niet zeker weet welke Soort een specifiek document moet zijn, kunt u het vergelijken met bestaande documenten van dit type of kunt u het bijbehorende programma rechtstreeks openen en een nieuw document van dat type aanmaken en bewaren. Gebruik Toon info om de Soort van de bestaande documenten weer te geven en vergelijk deze met de Soort van het ontvangen of gedownloade document.

De volgende soorten zijn bijvoorbeeld documenten:

 • RTF-document (Rich Text Format)

 • Platte tekstdocument

 • JPEG-afbeelding

 • PDF-document

 • M4A-bestand

 • M4P-bestand

 • MP3-audiobestand

 • Filmbestand

Er zijn enkele soorten die programma’s identificeren. Wees voorzichtig als de Soort van de e-mailbijlage of het gedownloade bestand het woord ‘Programma’ bevat of verdacht lijkt. Hier ziet u een lijst met andere typen programma’s waarbij u ook voorzichtig moet zijn:

 • Unix Executable File

 • Script

 • Terminal

 • TerminalShellScript

 • Jar Launcher Document

Als u software van andere fabrikanten hebt geïnstalleerd, raadpleegt u de bijbehorende documentatie om te zien of de bestandsnamen ervan macro’s, scripttalen of uitvoerbare code kunnen bevatten. Als dit het geval is, moeten de bestanden van die Soort ook met voorzorg worden behandeld.

Downloadvalidatie

Mac OS X 10.4 Tiger bevat downloadvalidatie. Verscheidene Apple-programma’s gebruiken deze functie om materiaal dat via een netwerk wordt verkregen extra te controleren. Als u een bijlage opent in Mail en deze is eigenlijk een programma en geen document, geeft de downloadvalidatie van Mac OS X een verwittiging over onveilige gegevenstypen. Bij eventuele twijfels over het bestand annuleert u de download. Als u een bijlage bewaart of deze naar een map sleept, gebruikt u de Finder om deze te onderzoeken zoals hierboven is omschreven. Als u een document verwachtte maar de Finder geeft aan dat u een programma hebt ontvangen, opent u het bestand niet. Verwijder het onmiddellijk.

Als u via Safari naar een downloadbaar bestand gaat (zoals door op een koppeling te klikken), geeft de downloadvalidatie van Mac OS X een verwittiging over onveilige gegevenstypen. Bij eventuele twijfels over het bestand annuleert u de download. Als u een bestand downloadt door er op te dubbelklikken of ‘Download gekoppeld bestand’ in een contextueel menu te kiezen, wordt het niet onderzocht door de downloadvalidatie van Mac OS X en wordt het niet automatisch geopend. Onderzoek het gedownloade bestand met behulp van de Finder zoals hierboven is omschreven. Als u een document verwachtte maar de Finder geeft aan dat u een programma hebt ontvangen, opent u het bestand niet. Verwijder het onmiddellijk.

Bestandsquarantaine

Mac OS X 10.5 Leopard en hoger bieden dankzij de bestandsquarantaine een verbeterde downloadvalidatie. Mac OS X 10.5 onthoudt wat u via een netwerk hebt verkregen. Wanneer u een potentieel onveilig bestand voor het eerst opent in de Finder, Spotlight of via het Dock, waarschuwt de quarantainefunctie voor bestanden u over onveilige bestandstypen. Bij eventuele twijfels over het bestand annuleert u de download.

Echte en kwaadaardige programma’s onderscheiden

De locatie waar het bestand zich bevindt, is de belangrijkste aanwijzing. Download en installeer alleen programma’s die afkomstig zijn van vertrouwde bronnen zoals gekende leveranciers van programma’s, erkende resellers of andere gekende verdelers. U wordt ook aangeraden antivirussoftware te gebruiken om de bestanden te scannen alvorens deze te installeren. In de gids met Macintosh-producten vindt u enkele producten van andere fabrikanten.

Publicatiedatum: