iPod shuffle (4e generatie): VoiceOver inschakelen en gebruiken

Lees hier hoe u VoiceOver inschakelt en gebruikt op een iPod shuffle (4e generatie).

Door VoiceOver in iTunes in te schakelen voor de iPod shuffle (4e generatie) kunt u de gesproken titels van nummers, namen van artiesten en afspeellijsten horen wanneer u inhoud op de iPod shuffle beluistert. Via VoiceOver hoort u ook de batterijstatus en andere berichten. U kunt VoiceOver inschakelen wanneer u de iPod voor het eerst met iTunes configureert of u kunt dit ook later doen via de knop ‘Overzicht’ bij de instellingen voor de iPod in iTunes. Wanneer u de optie selecteert om VoiceOver in de iPod-configuratie-assistent of via de knop ‘Overzicht’ in te schakelen, wordt u door het installatieproces voor de VoiceOver Kit geleid.

VoiceOver inschakelen bij het instellen van de iPod shuffle

 1. Sluit de iPod shuffle aan op de computer.

 2. Volg de instructies op het scherm in iTunes. ‘Schakel VoiceOver in’ is standaard geselecteerd.

 3. Klik op ‘Ga door’.

 4. Kies in de knop ‘Overzicht’ onder Stemfeedback de gewenste taal in het menu Taal. Op deze manier stelt u niet alleen de taal in van de gesproken systeemberichten en namen van afspeellijsten, maar ook veel titels van muzieknummers en namen van artiesten.

 5. Klik op ‘Pas toe’. Wanneer de configuratie is voltooid, is VoiceOver ingeschakeld op de iPod shuffle.

Opmerking: een andere taal selecteren voor bepaalde nummers:

 1. Selecteer de nummers in iTunes.

 2. Kies Archief > Toon info.

 3. Kies een VoiceOver-taal in het venstermenu op het tabblad ‘Opties’.

 4. Klik op ‘OK’.

VoiceOver later inschakelen

 1. Sluit de iPod shuffle aan op de computer.

 2. Selecteer in iTunes de iPod shuffle in de lijst met apparaten en klik op de knop ‘Overzicht’.

 3. Selecteer onder Stemfeedback de optie ‘Schakel VoiceOver in’.

 4. Klik op ‘Pas toe’.

 5. Kies de gewenste taal in het menu onder Stemfeedback.

 6. Klik op ‘Pas toe’. Wanneer de synchronisatie is voltooid, is VoiceOver ingeschakeld.

VoiceOver uitschakelen

 1. Selecteer in iTunes de iPod shuffle in de lijst met apparaten en klik op de knop ‘Overzicht’.

 2. Maak onder Stemfeedback de selectie van ‘Schakel VoiceOver in’ ongedaan.

 3. Klik op ‘Pas toe’.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, is VoiceOver uitgeschakeld. U hoort wel nog enkele systeemberichten in het Engels op de iPod shuffle, zoals de batterijstatus, foutberichten en een menu van generiek genummerde afspeellijsten. U hoort geen titels van nummers of namen van artiesten.

De titel van het huidige nummer horen

Druk tijdens het afspelen op de knop ‘VoiceOver’ op de iPod. U hoort de titel van het huidige nummer en de naam van de artiest. U kunt VoiceOver gebruiken om naar een andere titel te gaan wanneer u luistert naar titels van nummers.

Titels van nummers gebruiken om naar een ander titel te gaan

 • Als de iPod shuffle afspeelt, drukt u op:

  • de knop ‘VoiceOver’ om de titel van het huidige nummer te horen,

  • de knop Volgende/vooruitspoelen om naar het volgende nummer te gaan en de titel van het volgende nummer te horen,

  • de knop Vorige/terugspoelen om naar het vorige nummer te gaan en de titel van het vorige nummer te horen.

 • Als de iPod shuffle is gepauzeerd, drukt u op:

  • de knop ‘VoiceOver’ om de titel van het huidige nummer te horen,

  • de knop Volgende/vooruitspoelen om de titel van het volgende nummer te horen,

  • de knop Vorige/terugspoelen om de titel van het vorige nummer te horen.

  • de knop ‘VoiceOver’ of de knop ‘Afspelen/pauze’ om het uitgesproken nummer af te spelen.

Afspeellijsten wijzigen

Wanneer VoiceOver is ingeschakeld, hoort u de titel en kunt u een afspeellijst kiezen die u met de iPod shuffle hebt gesynchroniseerd. Als u audioboeken en audiopodcasts met de iPod shuffle hebt gesynchroniseerd, worden ook die titels in het afspeellijstenmenu uitgesproken. Als VoiceOver is uitgeschakeld in iTunes, worden afspeellijsten op genummerde volgorde en niet op naam geïdentificeerd (bijvoorbeeld ‘Afspeellijst 1’, ‘Afspeellijst 2’, enz.).

De onderdelen in het afspeellijstenmenu worden in deze volgorde uitgesproken:

 • De huidige afspeellijst (indien van toepassing)

 • ‘Alle nummers’ (standaardafspeellijst van alle nummers op de iPod shuffle)

 • Alle afspeellijsten, inclusief Genius-afspeellijsten, in alfabetische volgorde

 • Alle Genius-mixen, in alfabetische volgorde

 • Alle podcasts, in alfabetische volgorde

 • Alle iTunes U-verzamelingen, in alfabetische volgorde

 • Alle audioboeken, in alfabetische volgorde

Een item uit het afspeellijstenmenu kiezen

 1. Houd de knop ‘VoiceOver’ ingedrukt. U hoort de namen van de afspeellijsten.

 2. Druk op de knop ‘VoiceOver’ of op de knop ‘Afspelen/pauze’ wanneer u de naam van de gewenste afspeellijst hoort om de afspeellijst te selecteren. Het eerste item in de lijst wordt afgespeeld. Tijdens het luisteren naar het afspeellijstenmenu kunt u op de knop ‘Volgende/vooruitspoelen’ of ‘Vorige/terugspoelen’ drukken om vooruit of achteruit te gaan in het menu.

Als u een afspeellijst opnieuw wilt starten, volgt u deze stappen om de gewenste afspeellijst te selecteren.

Het afspeellijstenmenu sluiten

Houd de knop ‘VoiceOver’ ingedrukt.

Publicatiedatum: