3D Touch gebruiken met VoiceOver en Zoomen

Lees hier meer over het gebruik van 3D Touch met de toegankelijkheidsfuncties VoiceOver en Zoomen op een iPhone 6s of iPhone 6s Plus.

3D Touch gebruiken met VoiceOver

Je kunt 3D Touch gebruiken om de inhoud van een item te bekijken, handige opdrachten te krijgen en items snel te openen.

Een item inkijken of openen

Volg deze stappen voor een voorvertoning van de inhoud van een item:

  1. Verplaats de VoiceOver-focus naar een item of een app.

  2. Druk op het scherm en laat los wanneer je een trilling voelt. Je krijgt de voorvertoning.

  3. Als je het item nu wilt openen, druk je steviger.

Wanneer je een bericht in Mail inkijkt, krijg je mogelijk een menu met aangepaste taken. Volg deze stappen:

  1. Verplaats de VoiceOver-focus naar een bericht in de lijst met voorvertoningen.

  2. Druk op het scherm en laat los wanneer je een trilling voelt.

  3. Sleep je vinger naar de rechterbenedenhoek van het scherm. Je hoort VoiceOver 'voorvertoning' zeggen.

  4. Veeg met één vinger omhoog of omlaag op het scherm voor de taken Prullenmand, Ongelezen en andere.

Een snelmenu openen

In sommige gevallen krijg je een snelmenu wanneer je op een app drukt. Je kunt bijvoorbeeld op het beginscherm op de Camera-app drukken en vervolgens 'Maak Selfie' kiezen.

Volg deze stappen om een snelmenu te openen:

  1. Verplaats de VoiceOver-focus naar een app.

  2. Druk op het scherm en laat los wanneer je een trilling voelt.

  3. Veeg met één vinger naar rechts of links.

3D Touch gebruiken met Zoomen

Je kunt met één vinger in- en uitzoomen op het scherm. Zorg er eerst voor dat de zoomregelaar is ingeschakeld in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Toon regelaar'.

Druk met één vinger op de knop van de regelaar om 3D Touch met Zoomen te gebruiken. Hierdoor wordt het zoomvenster geactiveerd. Sleep vervolgens met je vinger over het scherm om het venster te verplaatsen.

Zodra je je vinger optilt, zoomt het scherm naar het minimumniveau en verdwijnt het zoomvenster.

iphone6-ios9-instellingen-algemeen-toegankelijkheid-zoom
Publicatiedatum: