Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Mailservices uitschakelen op OS X Server

Je kunt aanpassen welke e-mailservices worden uitgevoerd in OS X Server. Je kunt bijvoorbeeld POP uitschakelen als je uitsluitend IMAP wilt gebruiken.

Server.app 3.1 en nieuwer bevatten een algemene servicecontrole voor de mailserver. Deze controle zorgt ervoor dat telkens wanneer de mailserver wordt gestart, alle verschillende services met betrekking tot de mailserver worden uitgevoerd. Om aanpassing van de OS X Mail Server mogelijk te maken, moet je deze functie uitschakelen.

  1. Gebruik dit Terminal-commando om de algemene servicecontrole uit te schakelen die wordt uitgevoerd wanneer de e-mailservice start

    sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes

  2. Selecteer de services die je wilt in- of uitschakelen. Elke van de volgende services kan worden ingeschakeld (= yes) of uitgeschakeld (= no) met het commando 'serveradmin' in de Terminal. Standaard staan​ ze allemaal op 'yes'.

    sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp = sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in = sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out = sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap = sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop = sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve =

  3. Stop de mailserver en wacht 30 seconden om de mailserver volledig te laten stoppen.

  4. Start de mailserver. De hierboven aangebrachte wijzigingen zouden nu van kracht moeten worden.

Deze instellingen kunnen indien nodig opnieuw worden ingesteld op hun standaardwaarden door ze allemaal in te stellen op 'yes' of door skip_global_service_check in te stellen op 'no'. Wanneer de mailserver wordt gestopt en vervolgens gestart, worden de services opnieuw ingeschakeld als ze zijn ingesteld op 'yes'.

Publicatiedatum: