Pandangan Dijangka Seterusnya menunjukkan enam tugasan. Selain paparan Tarikh Habis Tempoh Seterusnya dan paparan Selesai, bar sisi Schoolwork mengandungi empat kelas (Literature, Mathematics, Science, dan Technology (Sastera, Matematik, Sains dan Teknologi)).

Lihat dengan cepat perkara yang akan dijangka seterusnya

Ketik Dijangka Seterusnya dalam bar sisi Schoolwork untuk melihat semua tugasan aktif yang dijangka dalam beberapa minggu akan datang di semua kelas anda.

Lihat tugasan dalam Schoolwork

Contoh fail kerjasama pelajar, Estrada Daren - Integers Investigation (Penyiasatan Integer), sedia untuk diserahkan kepada Schoolwork daripada app iWork Pages.

Serahkan kerja anda

Anda boleh menyerahkan kerja anda dari app Schoolwork atau app iWork, atau menggunakan butang Kongsi dalam app di mana anda melakukan kerja anda.

Serah dan gantikan kerja dalam Schoolwork

Contoh tugasan — Integers (Integer) — untuk kelas Mathematics (Matematik) yang menunjukkan tiga aktiviti. Tugasan merangkumi penerima, tajuk tugasan, tarikh habis tempoh, arahan, dan aktiviti. Tab aktiviti yang dipilih merangkumi satu aktiviti. Ketik Mula untuk mula mengendalikan aktiviti.

Mulakan dan selesaikan aktiviti

Mulakan aktiviti dalam tugasan dengan hanya satu ketikan, kemudian tandakan tugasan itu sebagai selesai terus dari dalam Schoolwork.

Mulakan dan serah aktiviti

Contoh paparan butiran tugasan — Integers (Integer) — untuk kelas Mathematics (Matematik) yang menunjukkan data kemajuan terperinci untuk aktiviti yang dipilih, termasuk masa, jumlah bilangan perkataan dan maklumat terakhir diedit. Kemajuan Keseluruhan menunjukkan anda telah menyelesaikan 67% tugasan dan tinggal satu aktiviti lagi untuk diselesaikan.

Lihat kemajuan anda

Gunakan pandangan kelas dan pandangan butiran tugasan untuk melihat prestasi anda secara keseluruhan dalam kelas anda dan dengan setiap aktiviti.

Lihat kemajuan kelas, tugasan, dan aktiviti dalam Schoolwork

Untuk melayari Panduan Pengguna Schoolwork, ketik Isi Kandungan di bahagian atas halaman.

Jika anda perlukan bantuan lanjut, lawati laman web Sokongan Pendidikan.

Membantu?
Had aksara: 250
Had aksara maksimum ialah 250.
Terima kasih atas maklum balas anda.