Gunakan profil konfigurasi untuk mengurus peranti iPhone dan iPad.

Konfigurasi peranti dengan profil

Gunakan seting pengurusan peranti mudah alih untuk mencipta dan memasang profil konfigurasi pada peranti iPhone atau iPad organisasi anda.

Cara mengkonfigurasi pengehadan iOS dan iPadOS

Cipta profil konfigurasi Exchange ActiveSync untuk pengguna peranti iPhone dan iPad.

Sediakan Exchange ActiveSync pada peranti

Benarkan pengguna mengakses Microsoft Exchange Server anda.

Cara mengkonfigurasikan Exchange ActiveSync (EAS)

Pengehadan dan muatan Apple TV termasuk menunda kemas kini perisian dan mengesetkan skrin Utama.

Daftarkan peranti Apple dalam MDM

Anda boleh mengkonfigurasikan pengehadan dan muatan lain untuk Apple TV.

Cara menguruskan Apple TV

Logo AppleSeed untuk IT.

Uji ciri MDM beta

Apple telah membangunkan program untuk pelanggan perusahaan dan pendidikan yang mahu menguji semua perubahan prakeluaran kepada perisian Apple, app diprapasang dan app berkaitan pengerahan untuk organisasi mereka.

Sertai AppleSeed untuk IT

Untuk melayari Seting Pengurusan Peranti Mudah Alih untuk pentadbir IT, klik Senarai Kandungan di bahagian atas halaman.

Membantu?
Had aksara: 250
Had aksara maksimum ialah 250.
Terima kasih atas maklum balas anda.