Live Photo

Dengan sesetengah model iPhone, anda boleh menangkap Live Photo, yang termasuk kedua imej pegun dan detik sebelum dan selepas imej itu. Bukan semua app boleh mainkan Live Photo; dalam sesetengah kes anda hanya melihat imej pegun.