pengguna standard

Pengguna standard disediakan oleh pentadbir. Pengguna standard boleh memasang app dan mengubah seting mereka sendiri, tetapi tidak boleh menambah pengguna lain atau mengubah seting orang lain.