bar menu

Bar menu terletak di bahagian atas skrin. Ia mengandungi menu Apple, menu app, menu status, Spotlight, Siri dan Pusat Pemberitahuan.

bar Menu.