AirPods austiņu iestatīšana lietošanai kopā ar Mac ierīci un citām Bluetooth ierīcēm

Uzziniet, kā iestatīt AirPods austiņas lietošanai kopā ar Mac ierīci, Android ierīci vai citu Bluetooth ierīci, lai varētu klausīties mūziku, atbildēt uz tālruņa zvaniem un veikt citas darbības.

AirPods austiņu lietošana kopā ar Mac ierīci

Ja izmantojat AirPods austiņas (2. paaudzes), pārbaudiet, vai Mac ierīcē ir operētājsistēma macOS Mojave 10.14.4 vai jaunāka versija. AirPods Pro austiņām ir nepieciešama operētājsistēma macOS Catalina 10.15.1 vai jaunāka versija.

Ja AirPods austiņas ir konfigurētas lietošanai kopā ar iPhone tālruni un Mac ierīce ir pierakstīta pakalpojumā iCloud ar to pašu Apple ID, tad AirPods austiņas, iespējams, jau ir gatavas lietošanai kopā ar Mac ierīci. Ielieciet AirPods austiņas ausīs un noklikšķiniet uz Bluetooth izvēlnes  vai skaļuma regulētāja  Mac ierīces izvēļņu joslā.1 Pēc tam sarakstā izvēlieties AirPods austiņas.

Ja Bluetooth  vai skaļuma regulētāja  izvēlnē jūsu AirPods austiņas nav redzamas,2 savienojiet AirPods austiņas pārī ar Mac ierīci, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Mac ierīces izvēlnē Apple () izvēlieties System Preferences (Sistēmas preferences) un pēc tam noklikšķiniet uz Bluetooth .
 2. Pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth ir ieslēgta.
 3. Ielieciet abas AirPods austiņas uzlādes futrālī un atveriet vāciņu.
 4. Turiet nospiestu iestatīšanas pogu futrāļa aizmugurē, līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.
 5. Sarakstā Devices (Ierīces) atlasiet AirPods austiņas un pēc tam noklikšķiniet uz Connect (Izveidot savienojumu).

Ja skaņa joprojām tiek atskaņota Mac ierīces skaļruņos, izvēļņu joslā noklikšķiniet uz izvēlnes Bluetooth  vai skaļuma regulētāja  un pārliecinieties, vai kā izvades ierīce ir izvēlētas AirPods austiņas.1

AirPods austiņu lietošana kopā ar ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple

Ar ierīcēm, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, AirPods austiņas darbojas kā Bluetooth austiņas. Jūs nevarat lietot Siri, taču varat klausīties mūziku un runāt pa tālruni. Lai iestatītu AirPods austiņas lietošanai kopā ar Android tālruni vai citu ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple,3 veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Ierīcē, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, atveriet Bluetooth iestatījumus un pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth ir ieslēgta.4 Ja lietojat Android ierīci, atveriet sadaļu Settings (Iestatījumi) > Connections (Savienojumi) > Bluetooth.
 2. Uzlādes futrālim, kurā atrodas AirPods austiņas, atveriet vāku.
 3. Turiet nospiestu iestatīšanas pogu futrāļa aizmugurē, līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.
 4. Kad AirPods austiņas tiek parādītas Bluetooth ierīču sarakstā, atlasiet tās.

Automātiska pārslēgšanās starp ierīcēm

AirPods (2. paaudzes) vai AirPods Pro austiņas var automātiski pārslēgties starp Mac ierīci ar macOS Big Sur, iPhone tālruni ar iOS 14 un iPad ierīci ar iPadOS 14 vai jaunāku versiju. Lai pierakstītos ierīcēs, ir jāizmanto viens un tas pats Apple ID un divfaktoru autentifikācija. Piemēram, kamēr klausāties mūziku Mac ierīcē, jūs atbildat uz zvanu iPhone tālrunī. AirPods austiņas automātiski pārslēdzas no mūzikas Mac ierīcē uz zvanu iPhone tālrunī.

Dažkārt Mac ierīces ekrānā jūs redzēsiet paziņojumu par AirPods austiņām. Paturiet virs paziņojuma rādītāju, līdz tiek parādīta poga Connect (Savienot). Noklikšķiniet uz Connect (Savienot) un apstipriniet, ka vēlaties, lai AirPods austiņas pārslēgtos uz Mac ierīci vai paliktu ar to savienotas.

Ja vēlaties Mac ierīcei izslēgt automātisko pārslēgšanos, ievietojiet ausīs AirPods austiņas un Mac ierīcē atveriet Bluetooth preferences. Ierīču sarakstā pieskarieties pogai Options (Opcijas) blakus AirPods austiņām. Noklikšķiniet uz Connect to This Mac (Izveidot savienojumu ar šo Mac ierīci) un pēc tam izvēlieties opciju When Last Connected to This Mac (Pēdējais izveidotais savienojums ar šo Mac ierīci). Lai šo funkciju atkal ieslēgtu, izvēlieties opciju Automatically (Automātiski).

Skaņa automātiski nepārslēdzas no vienas ierīces uz citu, ja notiek saruna, piemēram, tālruņa zvana, FaceTime zvana vai videokonferences laikā.

 1. Ja izvēļņu joslā netiek rādīts skaļuma regulētājs, uzziniet, kā to pievienot.
 2. AirPods Pro austiņas var automātiski izveidot savienojumu ar Mac ierīci, kas izmanto operētājsistēmu macOS Catalina 10.15.1 vai jaunāku versiju. AirPods austiņas (2. paaudzes) var automātiski izveidot savienojumu ar Mac ierīci, kas izmanto operētājsistēmu macOS Mojave 10.14.4 vai jaunāku versiju. AirPods austiņas (1. paaudzes) var automātiski izveidot savienojumu ar Mac ierīci, kas izmanto operētājsistēmu macOS Sierra vai jaunāku versiju.
 3. AirPods austiņu funkcijas var būt ierobežotas atkarībā no Bluetooth ierīces, ar kuru austiņas ir savienotas.
 4. Ja neizdodas atrast savas ierīces Bluetooth iestatījumus, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: