AirPods austiņu iestatīšana lietošanai ar Mac ierīci un citām Bluetooth ierīcēm

Uzziniet, kā iestatīt AirPods austiņas lietošanai ar Mac ierīci, Android ierīci vai citu Bluetooth ierīci, lai klausītos mūziku, atbildētu uz tālruņa zvaniem un veiktu citas darbības.

AirPods austiņu lietošana ar Mac ierīci

Ja AirPods austiņas jau ir konfigurētas lietošanai ar iPhone tālruni un Mac ierīce ir pierakstīta pakalpojumā iCloud ar to pašu Apple ID, austiņas, iespējams, jau ir gatavas lietošanai ar Mac ierīci. Ievietojiet AirPods austiņas ausīs un Mac ierīces izvēlnes joslā noklikšķiniet uz . Pēc tam sarakstā izvēlieties AirPods austiņas.

Ja AirPods austiņas nav redzamas  izvēlnē,1savienojiet AirPods austiņas pārī ar Mac ierīci:

 1. Mac ierīces izvēlnē Apple () atlasiet System Preferences (Sistēmas preferences) un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Bluetooth .
 2. Pārliecinieties, ka funkcija Bluetooth ir ieslēgta.
 3. Atveriet kārbiņas vāku, kad kārbiņā atrodas AirPods austiņas. 
 4. Kārbiņas aizmugurē turiet nospiestu iestatīšanas pogu, līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.
 5. Sarakstā Devices (Ierīces) atlasiet AirPods austiņas un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Connect (Izveidot savienojumu).

AirPods austiņu lietošana ar ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple

Kad AirPods austiņas lieto ar ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, tās darbojas kā Bluetooth austiņas. Jūs nevarat lietot Siri, taču joprojām varat klausīties mūziku un runāt pa tālruni. Lai iestatītu AirPods austiņas lietošanai ar Android tālruni vai citu ierīci, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple,2 veiciet šīs darbības.

 1. Ierīcē, ko nav izgatavojis uzņēmums Apple, pārejiet uz Bluetooth iestatījumiem un pārliecinieties, ka funkcija Bluetooth ir ieslēgta.3 Ja lietojat Android ierīci, pārejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Connections (Savienojumi) > Bluetooth.
 2. Atveriet kārbiņas vāku, kad kārbiņā atrodas AirPods austiņas.
 3. Turiet nospiestu pogu kārbiņas aizmugurē, līdz statusa indikators sāk mirgot baltā krāsā.
 4. Kad AirPods austiņas tiek parādītas Bluetooth ierīču sarakstā, atlasiet austiņas.

 1. AirPods austiņas var automātiski iestatīt darbībai ar jūsu Mac, kas izmanto macOS Sierra vai jaunāku operētājsistēmu.
 2. AirPods austiņu funkcijas var būt ierobežotas atkarībā no Bluetooth ierīces, kurai austiņas ir pievienotas.
 3. Ja neizdodas atrast savas ierīces Bluetooth iestatījumus, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Informācija par produktiem, kas nav ražoti uzņēmumā Apple, vai informācija neatkarīgās vietnēs, kā darbību uzņēmums Apple nepārvalda un nepārbauda, nav apstiprināta un nav uzskatāma par ieteikumu. Uzņēmums Apple neatbild par trešās puses vietņu vai produktu izlasi, veiktspēju vai lietošanu. Uzņēmums Apple neatbild par informācijas precizitāti vai uzticamību trešās puses vietnēs. Interneta lietošana var radīt noteiktus riskus. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar piegādātāju.

Publicēšanas datums: