Apple ID konta dzēšana

Personas datu un privātuma pārvaldības nolūkiem Apple nodrošina jums iespēju jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ neatgriezeniski dzēst Apple ID kontu.

Šajā rakstā ir sniegta informācija un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Apple ID konta dzēšanu. Lūdzu, izlasiet visu informāciju šajā lapā, lai izprastu Apple ID dzēšanas sekas.

Informācija par Apple ID dzēšanu

Pēc Apple ID konta dzēšanas konta informācija un ar Apple ID saistītie dati tiek neatgriezeniski dzēsti Apple serveros. Jūs vairs nevarēsiet pierakstīties kontā un piekļūt datiem, saturam vai pakalpojumiem, kas bija saistīti ar Apple ID.

Fotoattēli, videoklipi, dokumentu un cits saturs, ko glabājāt pakalpojumā iCloud, tiks neatgriezeniski dzēsts. Jūs savā kontā nevarēsiet saņemt ziņas vai zvanus, izmantojot iMessage, FaceTime vai iCloud Mail. Jūs nevarēsiet pierakstīties mūsu pakalpojumos, tādos kā iCloud, App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Pay, iMessage, FaceTime un Find My iPhone, un izmantot tos. Turklāt tiks anulētas visas Apple Store tikšanās un AppleCare atbalsta pieteikumi.

Apple ID dzēšana ir neatgriezeniska. Pēc konta dzēšanas Apple nevarēs atkārtoti atvērt vai aktivizēt jūsu kontu vai datus. Ja šobrīd neplānojat izmantot kontu, taču turpmāk, iespējams, izmantosiet, ieteicams pagaidām deaktivizēt kontu (ja iespējams), nevis dzēst to.

Rīcība pirms Apple ID dzēšanas pieprasījuma iesniegšanas

Pirms pieprasāt dzēst Apple ID, ieteicams veikt dažas darbības. 

 • Dublējiet datus, ko glabājat pakalpojumā iCloud, tostarp saturu, kas attiecas uz jebkuru Apple vai trešās puses lietotni, kurā datu glabāšanai tiek izmantots pakalpojums iCloud. Dublēšanai izmantojiet vietu, kuras piekļuvei nav nepieciešams Apple ID.
 • Lejupielādējiet pirkumus, uz kuriem neattiecas digitālā satura tiesību pārvaldība, kā arī iTunes Match dziesmas, kuru kopijas nav saglabātas, kā arī citu mūziku un multivides saturu.
 • Pārskatiet visus aktīvos abonementus. Pēc konta dzēšanas abonementi tiks anulēti to norēķinu cikla beigās.
 • Kopējiet un saglabājiet visu ar Apple saistīto informāciju, kas jums nepieciešama šobrīd vai varētu būt nepieciešama vēlāk.
 • Lai izvairītos no problēmām saistībā ar lietotnēm, kurās tiek izmantots Apple ID konts vai pakalpojums iCloud, pārliecinieties, vai esat izrakstījies no visām ierīcēm. Pēc konta dzēšanas jūs nevarēsiet izrakstīties no pakalpojuma iCloud vai savās ierīcēs izslēgt lietotnes Find My iPhone funkciju Activation Lock (Aktivizēšanas bloķēšana). Ja aizmirsīsiet izrakstīties, pēc konta dzēšanas, iespējams, nevarēsiet izmantot ierīci.

Apple ID konta neatgriezeniska dzēšana

Pierakstieties Apple ID konta lapā no Mac datora, Windows datora, iPhone tālruņa vai iPad ierīces. Pēc tam ritiniet līdz sadaļai Data & Privacy (Dati un konfidencialitāte) un atlasiet Manage your Data and Privacy (Pārvaldīt savus datus un konfidencialitāti). Nākamajā lapā sadaļā Delete your account (Konta dzēšana) atlasiet vienumu Get started (Sākt darbu).

Pēc konta dzēšanas pieprasījuma iesniegšanas saņemsiet unikālu burtciparu piekļuves kodu. Glabājiet šo piekļuves kodu drošā vietā. Īsā periodā, kamēr pieprasījums tiek apstrādāts, jums ir iespēja sazināties ar Apple atbalsta dienestu un paziņot piekļuves kodu, un mēs palīdzēsim jums anulēt pieprasījumu, lai jūs varētu atsākt Apple ID izmantošanu. 

Rīcība pēc Apple ID dzēšanas pieprasījuma iesniegšanas

Kad iesniedzat Apple ID konta dzēšanas pieprasījumu, mēs pārbaudām, vai konts, ko pieprasāt dzēst, pieder jums. Kad šī pārbaude ir pabeigta, konta informācija un ar Apple ID saistītie dati tiek neatgriezeniski dzēsti Apple serveros. Sākot no šī brīža, jūs vairs nevarēsiet pierakstīties kontā vai piekļūt ar Apple ID saistītajiem datiem, saturam, pakalpojumiem vai tikšanās ierakstiem.

Apple ID dzēšanas laikā Apple dara visu iespējamo, lai dzēstu visus personas datus, kas saistīti ar jūsu kontu. Tomēr finanšu pārskatu iesniegšanas nolūkā mums ir jāpatur informācija par agrākiem darījumiem, turklāt mums var tikt pieprasīts paturēt noteikta informāciju, lai ievērotu tiesas izlīgumus vai citu notiekošu juridisku procedūru.

Bieži uzdotie jautājumi

Kas notiek ar iCloud e-pasta ziņojumiem un ziņām pēc Apple ID dzēšanas?

Dzēšot Apple ID, neatgriezeniski tiek dzēsti arī visi iCloud e-pasta ziņojumi un ziņas. Ziņojumi, kas jums tiks sūtīti, izmantojot pakalpojumu iCloud (Mail un iMessage), netiks piegādāti.

Kas notiek ar mūziku, filmām, TV pārraidēm, grāmatām un lietotnēm, ko iegādājos, izmantojot savu kontu?

Pēc konta dzēšanas jūs nevarēsiet izmantot šo Apple ID, lai piekļūtu pakalpojumam App Store, iTunes Store vai Apple Books. Šie pakalpojumi ir šādi (bet ne tikai):

 • iegādāto lietotņu atjaunināšana;
 • iepriekš iegādāto produktu lejupielāde;
 • iegādāto produktu, uz kuriem attiecas digitāla satura tiesību pārvaldība, sinhronizēšana ar iOS ierīcēm;
 • iegādāto produktu, uz kuriem attiecas digitāla satura tiesību pārvaldība, kopēšana no viena datora uz citu;
 • nomāto produktu demonstrēšana;
 • atļaušana datorā demonstrēt iegādātos produktus, uz kuriem attiecas digitāla satura tiesību pārvaldība;
 • piekļuve iTunes Match saturam, ja jums ir abonements;
 • piekļuve iTunes sezonas abonementiem.

Saturs, uz kuru neattiecas digitālā satura tiesību pārvaldība (DRM), piemēram, iegādātā iTunes mūzika, pēc Apple ID dzēšanas darbosies kā parasti. Tomēr jāņem vērā, ka saturs, uz kuru neattiecas digitālā satura tiesību pārvaldība, kas glabāts, izmantojot funkciju iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka), nebūs pieejams vai atskaņojams. Pirms konta dzēšanas lejupielādējiet visus pirkumus, uz kuriem neattiecas digitālā satura tiesību pārvaldība, iTunes Match ierakstus, kuru kopijas nav saglabātas, un citu mūziku un multivides saturu.

Jebkurš iegādātais saturs, uz kuru attiecas digitālā satura tiesību pārvaldība, piemēram, filmas, TV pārraides vai lietotnes, pārstās darboties, vai to vairs nevarēs atjaunināt (atkarībā no satura veida). 

Kas notiek ar App Store vai iTunes Store kredītu, kad dzēšu kontu?

Neizlietotu kredīta atlikumu kontā pēc Apple ID dzēšanas vairs nevarēs izlietot vai atmaksāt. Pirms konta dzēšanas iztērējiet atlikumu vai sazinieties ar Apple atbalsta dienestu un pieprasiet atmaksu. Līdzīgi, ja ir neapmaksāts atlikums, ko esat parādā uzņēmumam Apple, šis atlikums pirms konta dzēšanas ir jāsedz.

Kas notiek ar abonementiem?

Visi abonementi pakalpojumiem, piemēram, Apple Music, iCloud krātuve, vai arī trešās puses pakalpojumiem, kuru abonēšanai izmantojāt Apple ID vai kuri ir saistīti ar Apple ID, pēc konta dzēšanas tiks anulēti to norēķinu cikla beigās.

Es abonēju Apple Music, izmantojot bezvadu sakaru operatora pakalpojumus. Kas notiks ar abonementu?

Ja abonējāt Apple Music, izmantojot bezvadu sakaru operatora pakalpojumus, un saistījāt kontu ar dzēšamo Apple ID, jūs joprojām varēsiet straumēt mūziku, taču jūs nevarēsiet piekļūt citām Apple Music funkcijām, piemēram, iCloud Music Library (iCloud mūzikas bibliotēka). 

Esmu ģimenes grupas organizators. Kā mana konta dzēšana ietekmēs ģimenes grupas locekļus?

Dzēšot kontu, jūsu ģimenes grupa tiks atvienota, un tās locekļi vairs nevarēs piekļūt koplietojamajiem abonementiem vai saturam. Ģimenes grupas locekļi vairs nevarēs izmantot mūziku, kuru aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība, filmas, TV pārraides, grāmatas vai lietotnes, kas iepriekš tika lejupielādētas no citu ģimenes grupas locekļu kolekcijām.

Ja esat Family Sharing grupas organizators un šajā grupā ir bērns, bērna konts arī tiks dzēsts. Vai arī pirms Apple ID dzēšanas pieprasījuma iesniegšanas bērna kontu varat piešķirt citai ģimenes grupai.

Vai varu dzēst bērna kontu?

Ja esat ģimenes grupas organizators, varat dzēst bērna Apple ID, kad pieprasāt sava konta dzēšanu. Jūsu bērns arī var pieprasīt sava Apple ID dzēšanu, un jums ir jāsniedz piekrišana.

Vai es joprojām saņemšu pirkumus, ko veicu tiešsaistē vietnē apple.com?

Jā. Pēc konta dzēšanas aktīvie tiešsaistes pasūtījumi tiek apstrādāti kā parasti.

Vai pēc konta dzēšanas notiekošie produktu labojumi joprojām tiks turpināti?

Jā. Apple ID konta dzēšana neanulē jau notiekošos produktu labojumus. 

Apple atbalsta dienests šobrīd palīdz man kādā jautājumā. Vai pēc konta dzēšanas joprojām varēšu saņemt palīdzību?

Apple atbalsta dienests var jums palīdzēt pēc konta dzēšanas. Tomēr jāņem vērā, ka visi pašreiz aktīvie pieteikumi tiks anulēti un mēs nevarēsim jums palīdzēt atrisināt problēmas, kas saistītas ar dzēsto kontu.

Vai joprojām varu izmantot AppleCare plānu, lai saņemtu apkopi savai ierīcei?

Jā. Ja ierīcei ir piesaistīts AppleCare plāns, jūs pēc konta dzēšanas joprojām varēsiet izmantot plānu, lai saņemtu apkopi.

Vai Apple Store gaidāmās tikšanās joprojām paliek spēkā pēc konta dzēšanas?

Nē. Pēc konta dzēšanas Apple Store ieplānotās tikšanās vai rezervācijas tiks anulētas.

Esmu reģistrējies iPhone jaunināšanas programmā. Vai pēc Apple ID dzēšanas man joprojām ir jāveic maksājumi?

Jā. Ja esat reģistrējies iPhone jaunināšanas programmā, jums joprojām būs jāveic maksājumi par ierīci. Tomēr bez saistītā Apple ID jūs, iespējams, vairs nevarēsiet izvietot secīgus jaunināšanas pasūtījumus tiešsaistē.

Kas notiek ar Apple Cash kontu pēc Apple ID dzēšanas?

Pēc konta dzēšanas jūs vairs nevarēsiet piekļūt Apple Cash kontam. Apple ID nevar dzēst, ja Apple Cash kontā ir atlikums. Ja kontā ir atlikums, pirms konta dzēšanas varat iztērēt atlikumu, pārsūtīt to uz citu lietotāja vai bankas kontu vai arī sazināties ar Apple atbalsta dienestu, lai pieprasītu čeku par atlikušajiem līdzekļiem.

Ja pirms tam neveicāt identitātes pārbaudi bankā, kura izsniedza Apple Cash kontu, bankā pieejamā informācija nebūs pietiekama, lai jūsu vārdā iesniegtu strīda pieteikumu, izsniegtu izrakstu pēc konta dzēšanas vai nodrošinātu piekļuvi tirgotāja kredītam, kas saņemts pēc konta dzēšanas.

Kas pēc Apple ID dzēšanas notiek ar manām Apple Pay transporta kartēm?

Pēc Apple ID dzēšanas jūs zaudējat piekļuvi ar Apple Pay izveidotajām transporta kartēm. Atlikumu pirms dzēšanas varat iztērēt vai sazināties ar transporta pakalpojumu nodrošinātāju un pieprasīt atlikuma atmaksu. Apple nevar atlīdzināt ar transporta karti saistītu atlikumu vai atmaksājamu pakalpojuma nodevu.

Vai Apple joprojām var sazināties ar mani pēc konta dzēšanas?

Pēc Apple ID dzēšanas jūsu saistītā e-pasta adrese un cita kontaktinformācija dažu dienu laikā tiek izņemta no visiem Apple adresātu sarakstiem. Konta dzēšana ierobežo Apple iespēju ar jums sazināties par produktiem, garantiju, pretenzijām, strīdiem vai tiesiskām darbībām, saskaņā ar kurām jums var pienākties atlīdzība no Apple. Atsevišķos gadījumos, piemēram, ja mums tieši sūtījāt e-pasta ziņojumu par esošu problēmu, mēs varam sazināties ar jums citā veidā, nevis izmantot šo kontu.

Turklāt, ja pieprasāt tāda Apple ID dzēšanu, kas tika izmantots darba pieteikumam vai Apple personāla atlasei, tiek dzēsts arī jūsu darba meklētāja profils, ar to saistītā informācija un visas ieplānotās intervijas vai tikšanās.

Kā var atteikties no tiešā mārketinga saziņas?

Pēc Apple ID dzēšanas jūs tiksiet automātiski izņemts no visiem Apple adresātu sarakstiem.

Kas notiek, ja iesniedzu konta dzēšanas pieprasījumu, taču pārdomāju? 

Kamēr notiek pieprasījuma apstrāde, varat sazināties ar Apple atbalsta dienestu, izmantojot unikālu burtciparu piekļuves kodu, ko saņēmāt, un mēs palīdzēsim jums anulēt pieprasījumu. Pēc konta dzēšanas Apple nevarēs anulēt pieprasījumu, atkārtoti atvērt kontu vai atjaunot datus.

Vai varu sazināties ar Apple un uzzināt, kā tiek pārvaldīti mani dati?

Jā. Ja jums ir jautājumi vai atsauksmes par mūsu konfidencialitātes politiku vai citām tēmām, sazinieties ar mums.

 

Informācija par produktiem, kas nav ražoti uzņēmumā Apple, vai informācija neatkarīgās vietnēs, kā darbību uzņēmums Apple nepārvalda un nepārbauda, nav apstiprināta un nav uzskatāma par ieteikumu. Uzņēmums Apple neatbild par trešās puses vietņu vai produktu izlasi, veiktspēju vai lietošanu. Uzņēmums Apple neatbild par informācijas precizitāti vai uzticamību trešās puses vietnēs. Interneta lietošana var radīt noteiktus riskus. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar piegādātāju.

Publicēšanas datums: