Izprotiet un pārziniet personas datus, ko glabājat pie Apple

Mēs esam apņēmušies ievērot jūsu privātumu un rūpējamies par to, lai jums būtu vienkārši pārskatīt un pārraudzīt datus, ko glabājat pie Apple. Tagad tas ir pavisam viegli.

Datu un privātuma rīki

Esam ieviesuši jaunus datu un privātuma rīkus, kas pieejami jūsu Apple ID konta lapā. Pierakstieties Apple ID konta lapā no savas Mac, PC vai iPad ierīces. Pēc tam ritiniet līdz Data and Privacy (Dati un privātums) un atlasiet “Manage your data” (Pārvaldīt datus).

Atkarībā no jūsu valstī vai reģionā pieejamajām iespējām, jūs varat:

Pieejamība jūsu valstī vai reģionā

Pilnais datu un privātuma pašapkalpošanās rīku komplekts pašlaik ir pieejams klientiem Eiropas Savienībā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Mēs plānojam tuvākajos mēnešos piedāvāt šīs iespējas klientiem visā pasaulē.

Pagaidām klienti pārējās valstīs vai reģionos var pieprasīt savu datu labojumus vai pilnīgu sava konta un ar to saistīto datu izdzēšanu. Ja dzīvojat valstī vai reģionā, kas nav norādīts augstāk, jūs tomēr varat sazināties ar mums un pieprasīt to savu datu kopiju, kurus glabājat pie Apple.

Privātuma papildu uzlabojumi

Lai nodrošinātu, ka attiecībā uz jūsu datiem, ko glabājam, tiktu ievēroti mūsu augstie aizsardzības standarti, esam veikuši vispusīgu pārbaudi par tiem gadījumiem, kad vācam un glabājam jūsu datus. Pēc minētās pārbaudes Apple produktos tagad ir iekļauti jauni un papildināti paziņojumi par privātumu, kuros ir saprotami izklāstīts, kā Apple izmanto jūsu personas informāciju. Šos paziņojumus jums parādām, pirms veicat pierakstīšanos ar savu Apple ID vai ieslēdzat jaunu funkciju, kurā tiek izmantoti jūsu dati.

Mēs lepojamies ar paveikto privātuma aizsardzībā. Arī turpmāk ievērosim nozarē vadošos standartus, kuros datu aizsardzības prasības ir iestrādātas pašos pamatos, tā nodrošinot, ka varat baudīt lieliskās produktu lietošanas iespējas, nepazeminot jūsu datu privātuma un drošības līmeni. Lai uzzinātu papildinformāciju, apmeklējiet apple.com/privacy.

 

Publicēšanas datums: