Darbības, ja nevarat piekļūt licencēm rīkā Apple Configurator

Uzziniet, kā rīkoties, ja nevarat piekļūt licencēm pēc migrācijas uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) vidē Apple School Manager vai Apple Business Manager. 

Visu piešķirto licenču atsaukšana

 1. Atveriet rīku Apple Configurator.
 2. Izvēlieties vienumu Account (Konts) > Sign In (Pierakstīties) un pēc tam pierakstieties pakalpojumā App Store, izmantojot VPP kontu.
 3. Izvēlieties vienumu Window > VPP Assignments (VPP piešķires).
 4. Noklikšķiniet uz trīsstūra blakus lietotnei, lai skatītu to ierīču sērijas numuru, kurām ir piešķirta šī lietotne.
 5. Atlasiet ierīci sarakstā, pēc tam rīkjoslā noklikšķiniet uz vienuma Remove (Noņemt) un noklikšķiniet uz vienuma Revoke (Atsaukt).
 6. Atkārtojiet 4. un 5. darbību, lai atsauktu licences no citām lietotnēm.
 7. Atveriet nākamo sadaļu un pārsūtiet mantotās VPP licences.

Mantoto VPP licenču pārsūtīšana

Kad visas piešķirtās licences ir atsauktas, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties vidē Apple School Manager vai Apple Business Manager.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Settings (Iestatījumi) un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Apps and Books (Lietotnes un grāmatas).
 3. Pārsūtiet visas mantotās VPP licences.
 4. Atveriet nākamo sadaļu, lai izveidotu jaunu rīka Apple Configurator atrašanās vietu.

Jaunas rīka Apple Configurator atrašanās vietas izveide

Kad mantotās VPP licences ir pārsūtītas, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties vidē Apple School Manager vai Apple Business Manager.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Locations (Atrašanās vietas).
 3. Noklikšķiniet uz vienuma Add New Location (Pievienot jaunu atrašanās vietu).*
 4. Ievadiet jaunās atrašanās vietas informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma Save (Saglabāt). Šī atrašanās vieta tiks izmantota tikai rīkā Apple Configurator.
 5. Atveriet nākamo sadaļu, lai izveidotu jaunu satura pārvaldnieku. 

Jauna satura pārvaldnieka izveide

Kad jauna atrašanās vieta ir izveidota, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz vienuma Accounts (Konti).
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Add New Account (Pievienot jaunu kontu).*
 3. Ievadiet konta informāciju, pēc tam kā pārvaldnieka lomu atlasiet vienumu Content Manager (Satura pārvaldnieks) un atlasiet rīka Apple Configurator jauno atrašanās vietu. 
 4. Noklikšķiniet uz vienuma Save Person (Saglabāt personu).
 5. Noklikšķiniet uz vienuma Create Sign-In (Izveidot pierakstīšanos), norādiet lietotājvārdu un paroli un pēc tam izrakstieties.
 6. Atveriet nākamo sadaļu, lai pārsūtītu licences uz jaunu atrašanās vietu. 

Bezmaksas licenču iegāde jaunajā atrašanās vietā

Kad jauns satura pārvaldnieks ir izveidots, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties vidē Apple School Manager vai Apple Business Manager, izmantojot jaunā satura pārvaldnieka kontu.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Apps and Books (Lietotnes un grāmatas).
 3. Atlasiet vienumu Get Started (Sākt darbu) un pārsūtiet licences uz jauno atrašanās vietu, ja tiek parādīta attiecīga uzvedne.
 4. Meklējiet bezmaksas lietotni, ko vēlaties izvietot.
 5. Meklēšanas rezultātos atlasiet lietotni.
 6. Izvēlieties izveidoto Apple Configurator atrašanās vietu.
 7. Ievadiet daudzumu un pēc tam noklikšķiniet uz Get (Iegūt).
 8. Kad licences ir pieejamas, atveriet nākamo sadaļu un pierakstieties, izmantojot rīku Apple Configurator.

Pierakstīšanās rīkā Apple Configurator

Kad bezmaksas licences ir saņemtas jaunajā atrašanās vietā, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet rīku Apple Configurator.
 2. Izvēlieties vienumu Choose Account (Izvēlēties kontu) > Sign In (Pierakstīties) un pēc tam pierakstieties, izmantojot jauno satura pārvaldnieka kontu.
 3. Izvēlieties vienumu Window > Volume Purchasing Assignments (Lielapjoma iegādes piešķires) un pēc tam verificējiet sarakstā redzamās VPP licences.

Kad šīs darbības ir izpildītas, varat pārsūtīt licences uz jauno Apple Configurator atrašanās vietu, kamēr esat pieteicies kā administrators.

* Lai izveidotu jaunu atrašanās vietu vai satura pārvaldnieku, jums jābūt administratoram, vietnes pārvaldniekam vai personu pārvaldniekam.

Publicēšanas datums: