Migrēšana uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) pakalpojumā Apple School Manager un Apple Business Manager

Pirms kontu migrēšanas uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) izlasiet šo informāciju.

Jaunumi

Apple School Manager un Apple Business Manager sadaļā Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.

Tādu licenču pārsūtīšana, kurām atcelta piešķiršana

Licenču kopīgošana

  • Kopīgojiet licences ar pircējiem, kuriem ir piekļuve tai pašai atrašanās vietai.

Vienkāršota iegāde

  • Pārlūkojiet un iegādājieties saturu tieši Apple School Manager vai Apple Business Manager sadaļā Apps and Books (Lietotnes un grāmatas). Visas licences, kas iegādātas jūsu atrašanās vietām vai pārsūtītas uz tām, varat skatīt vienuviet. Pārvaldiet lielapjoma iegādes programmas (Volume Purchase Program — VPP) kredītu un iestatījumos atjauniniet norēķinu informāciju.

Organizācijas sagatavošana migrēšanai uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas)

Izmantojiet tālāk sniegto informāciju, lai sagatavotos migrēšanai.

Pārbaudiet mobilo ierīču pārvaldības (mobile device management — MDM) atbalstu sadaļas Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) funkcijām

Pirms migrēšanas sazinieties ar MDM piegādātāju, lai pārbaudītu, vai viņi atbalsta sadaļas Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) jaunās funkcijas.

Uzaiciniet VPP pircējus

Ja jums ir pircēji ar esošiem VPP kontiem, kas nav reģistrēti pakalpojumā Apple School Manager vai Apple Business Manager, uzaiciniet viņus pievienoties jūsu organizācijai, pirms migrējat uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas).

Uz katru atrašanās vietu migrējiet tikai vienu pircēju

Lai nodrošinātu vislabāko migrēšanas pieredzi, uz katru unikālo atrašanās vietu migrējiet tikai vienu pircēju. To var izdarīt vienā no tālāk norādītajiem veidiem.

  • Pakalpojumā Apple School Manager vai Apple Business Manager ierobežojot konta piekļuvi katram pircējam atbilstošajai atrašanās vietai.
  • Novirzot katru lietotāju uz konkrēto atrašanās vietu, kas viņam būtu jāizvēlas.

Ja katrs pircējs migrēs uz unikālu atrašanās vietu, visas piešķirtās un atceltās licences tiks pārvietotas uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas).

Ja piešķirtās licences netiek pārsūtītas

Ja notiks kāds no tālāk minētajiem scenārijiem, uz atrašanās vietu tiks pārvietotas tikai licences, kurām atcelta piešķiršana.

  • Licences tiek iegādātas vai pārsūtītas uz atrašanās vietu, pirms pircējs migrē uz jauno atrašanās vietu.
  • Kāds lejupielādē atrašanās vietas pilnvaru, pirms pirmais lietotājs uz to migrē.
  • Pēc tam, kad cits lietotājs izvēlas migrēt uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas), atrašanās vietā tiek izveidots jauns satura pārvaldnieks.
  • Vairāki pircēji migrē uz vienu un to pašu atrašanās vietu.

Ja piešķirtās licences netiek pārsūtītas, tās paliek saistītas ar pircēja mantotajām pilnvarām, kurām jāpaliek augšupielādētām MDM sistēmā kopā ar atrašanās vietas pilnvaru. Pēc lietotnes noņemšanas no mantotās pilnvaras, varat pārsūtīt licences uz atrašanās vietu sadaļā Settings (Iestatījumi) > Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) pakalpojumā Apple School Manager vai Apple Business Manager.

Sākotnējā migrācija

Visas licences, kas tiek pārvietotas migrācijas laikā, tiks saistītas ar jauno atrašanās vietas pilnvaru, uz ko tās tiek pārvietotas. Piešķirtās licences, kas migrācijas laikā netiek pārvietotas, paliks saistītas ar pircēja mantoto pilnvaru. Visas pilnvaras, ar kurām ir saistītas licences, ir jāaugšupielādē MDM sistēmā.

Uz atrašanās vietu balstītas pilnvaras

Sadaļā Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) tiek izmantotas uz atrašanās vietu balstītas pilnvaras. Visas licences, kas iegādātas atrašanās vietai vai pārsūtītas uz to, ir saistītas ar šīs atrašanās vietas pilnvaru.* Mantotās pilnvaras no VPP portāla ir uz kontu balstītas pilnvaras. Pircēji var piekļūt visu savu atrašanās vietu pilnvarām Apple School Manager vai Apple Business Manager sadaļas Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) iestatījumos. Tikai vienai personai ir jāaugšupielādē atrašanās vietas pilnvaras MDM sistēmā. Pēc visu licenču pārvietošanas uz atrašanās vietu mantojuma pilnvaras vairs nav vajadzīgas. 

Migrējiet visus VPP pircējus

Kad esat gatavs migrēt uz sadaļu Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) pakalpojumā Apple School Manager un Apple Business Manager, visiem pircējiem vajadzētu migrēt vienlaikus. Katram pircējam ir jāmigrē savs konts. Migrējiet, Apple School Manager vai Apple Business Manager sadaļā Apps and Books (Lietotnes un grāmatas) noklikšķinot uz Get Started (Sākt darbu) un pēc tam atlasot atbilstošo migrācijas vietu.

Pēc visu pircēju migrācijas varat izmantot visas jaunās funkcijas.

* Piešķirtās grāmatu licences nevar pārvietot, un tās paliek piešķirtas lietotājam.

Publicēšanas datums: