Ja neizdodas nosūtīt vai saņemt e-pasta ziņojumus iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē

Uzziniet, kā rīkoties, ja iOS ierīcē neizdodas nosūtīt vai saņemt e-pasta ziņojumus, izmantojot lietotni Mail (Pasts).

Pirms darba sākšanas

Atcerieties un pārliecinieties par dažām lietām:

 • iOS dublējumi, kas veikti ar iCloud un iTunes, dublē e-pasta iestatījumus, nevis ziņojumus. Ja dzēsīsiet vai mainīsiet e-pasta konta iestatījumus, iepriekš lejupielādētie e-pasta ziņojumi var tikt noņemti no iOS ierīces. 
 • Pārliecinieties, ka ierīcei ir interneta savienojums. Lai pārbaudītu savus mobilos datus vai Wi-Fi savienojumu, dodieties uz pārlūkprogrammu Safari un atveriet tīmekļa lapu.
 • Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, vai nav radušies īslaicīgi pakalpojuma darbības traucējumi tā tīmekļa lapā.

Pārbaudiet, vai mapē Outbox (Izsūtne) nav nenosūtītu e-pasta ziņojumu

Ja parādās ziņojums, ka e-pasta ziņojums netika nosūtīts, tas tiek pārvietots uz mapi Outbox (Izsūtne). Pārbaudiet mapi Outbox (Izsūtne) un mēģiniet nosūtīt e-pasta ziņojumu vēlreiz.

 1. Lietotnē Mail (Pasts) pieskarieties vienumam Mailboxes (Pastkastes) augšējā kreisajā stūrī.
 2. Pieskarieties mapei Outbox (Izsūtne). Ja neredzat mapi Outbox (Izsūtne), tad jūsu e-pasta ziņojums tika nosūtīts.
  pastkastes
 3. Pieskarieties e-pasta ziņojumam mapē Outbox (Izsūtne). Pārliecinieties, ka saņēmēja e-pasta adrese ir pareiza.
 4. Pieskarieties vienumam Send (Sūtīt).    

Pārbaudiet savu e-pasta adresi un paroli

Ja lietotnē Mail (Pasts) prasa ievadīt e-pasta konta paroli, pārliecinieties, ka tā ir pareiza. Lai pārbaudītu e-pasta adresi un paroli, pierakstieties sava e-pasta pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.

Ja joprojām saņemat kļūdas ziņojumu par lietotājvārdu vai paroli, sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju vai sistēmas administratoru. 

Pārbaudiet iOS lietotnes Mail (Pasts) ieneses un paziņojumu iestatījumus

Pēc noklusējuma vienuma Fetch New Data (Jaunu datu ienese) iestatījumi ir atkarīgi no e-pasta pakalpojuma sniedzēja. Ja iestatījums Push (Pašpiegāde) nav pieejams, jūsu konts pēc noklusējuma izmantos iestatījumu Fetch (Ienese). Šie iestatījumi ietekmē to, kā jūsu ierīce saņem e-pasta ziņojumus. Lai šos iestatījumus pielāgotu:

 1. Ejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi).
 2. Pieskarieties vienumam Passwords & Accounts (Paroles un konti).
 3. Pieskarieties vienumam Fetch New Data (Jaunu datu ienese).
 4. Izvēlieties iestatījumu, piemēram, Automatically (Automātiski) vai Manually (Manuāli), vai ieplānojiet, cik bieži lietotne Mail (Pasts) ienesīs datus.

iOS 11 un jaunākās versijās iestatījums Automatically (Automātiski) ir iestatīts pēc noklusējuma. Jūsu ierīce ienesīs jaunus datus fonā tikai tad, kad tā tiks uzlādēta un būs izveidots tās savienojums ar Wi-Fi tīklu.

Pārliecinieties, ka Notification settings (Paziņojumu iestatījumi) lietotnei Mail (Pasts) ir iestatīti pareizi:

 1. Ejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) un pieskarieties vienumam Notifications (Paziņojumi).
 2. Pieskarieties lietotnei Mail (Pasts).
 3. Pieskarieties e-pasta konta nosaukumam.
 4. Pielāgojiet iestatījumus Alerts (Brīdinājumi), Sounds (Skaņas) un Badges (Žetoni).

Pārbaudiet lietotnes Mail (Pasts) iestatījumus

Kad ierīcē iestatāt e-pasta kontu, iOS automātiski izmanto pareizos konta iestatījumus lielai daļai e-pasta pakalpojuma sniedzēju.

Lai pārliecinātos, ka jūsu konta iestatījumi ir pareizi, salīdziniet iestatījumus lietotnē Mail (Pasts) ar sava e-pasta konta iestatījumiem:

 1. Ejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Passwords & Accounts (Paroles un konti) un pieskarieties sava e-pasta konta nosaukumam.
 2. Pieskarieties savai e-pasta adresei pie vienuma Account (Konts), lai apskatītu konta informāciju, piemēram, ienākošā un izejošā pasta serverus.
 3. Pārbaudiet ieteicamos e-pasta konta iestatījumus rīkā Mail Settings Lookup (Pasta iestatījumu uzmeklēšana) un pārliecinieties, ka tie atbilst ekrānā redzamajiem iestatījumiem. Ja neredzat sava e-pasta konta iestatījumus, sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju vai sistēmas adminsitratoru.

Ja jums ir POP3 e-pasta konts, tad pārbaudīt e-pastu var tikai vienā ierīcē vienlaikus. Aizveriet citas e-pasta programmas un izrakstieties no atvērtajām tīmekļa e-pasta vietnēm. Lai pārbaudītu, vai jums ir POP3 e-pasta konts, ejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Passwords & Accounts (Paroles un konti), pieskarieties sava konta nosaukumam, pieskarieties vienumam Account (Konts) un uzmeklējiet etiķeti POP Account Information (POP konta informācija). Pārbaudīt jūsu POP3 e-pasta kontam ieteicamos e-pasta iestatījumus varat arī rīkā Mail Settings Lookup (Pasta iestatījumu uzmeklēšana).


Ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība

Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju. Varat arī noņemt savu e-pasta kontu un pēc tam iestatīt to vēlreiz.

Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju vai sistēmas administratoru

 1. Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojuma sniedzēju vai atveriet tā statusa tīmekļa lapu, lai noskaidrotu, vai nav radušies pakalpojuma darbības traucējumi. 
 2. Pajautājiet savam e-pasta pakalpojuma sniedzējam vai sistēmas administratoram par to, vai e-pasta kontā neesat ieslēdzis kādas drošības funkcijas vai ierobežojumus, piemēram, divsoļu pārbaudi. Iespējams, lai varētu savā ierīcē nosūtīt un saņemt e-pasta ziņojumus, jums vajadzēs īpašu paroli vai būs jāpieprasa e-pasta pakalpojuma sniedzējam autorizācija.
 3. Pārbaudiet sava e-pasta konta iestatījumus pie e-pasta pakalpojuma sniedzēja vai sistēmas administratora, lai pārliecinātos, ka tie ir pareizi.

Noņemiet e-pasta kontu un iestatiet to vēlreiz

 1. Pierakstieties e-pasta pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē datorā. Pārliecinieties, ka visi jūsu e-pasta ziņojumi ir pieejami vai ka tie ir saglabāti ārpus jūsu iOS ierīces.
 2. iOS ierīcē ejiet uz sadaļu Settings (Iestatījumi) > Passwords & Accounts (Paroles un konti).
 3. Pieskarieties e-pasta konta nosaukumam, ko vēlaties noņemt.
 4. Pieskarieties vienumam Delete Account (Dzēst kontu).
 5. Pievienojiet savu kontu vēlreiz.


Publicēšanas datums: