Palīdzība saistībā ar programmas Mail lietošanu iPhone, iPad un iPod touch ierīcē

Ja iPhone, iPad vai iPod touch ierīcē neizdodas nosūtīt vai saņemt e-pasta ziņas, izmantojot programmu Mail, vai ziņas nevar pārvietot, uzziniet, kā rīkoties.

Vispirms izmēģiniet šīs darbības

 1. Pārliecinieties, ka ir izveidots interneta savienojums
 2. Pārbaudiet lietotājvārdu un paroli. Pierakstieties e-pasta pakalpojumu nodrošinātāja mājaslapā un pārliecinieties, ka jūsu e-pasta konts ir aktīvs.
 3. Pārbaudiet e-pasta iestatījumus. Ja iestatījumi nav pieejami, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu nodrošinātāju.
 4. Aizveriet un vēlreiz atveriet programmu Mail.
 5. Restartējiet savu iOS ierīci.

Ja varat savam iPhone pievienot e-pasta kontu, noņemiet attiecīgo e-pasta kontu no ierīces:

 1. Pieskarieties pie Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, kontaktpersonas, kalendāri).
 2. Pieskarieties e-pasta konta nosaukumam.
 3. Pieskarieties pie Delete Account (Dzēst kontu).
 4. Vēlreiz pievienojiet kontu.

Ja jums ir POP e-pasta konts, pārliecinieties, ka e-pasta iestatījumi ir piemēroti ierīcei. 

 1. Pieskarieties pie Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, kontaktpersonas, kalendāri).
 2. Pieskarieties e-pasta konta nosaukumam.
 3. Pārliecinieties, ka informācija atbilst ierīcē redzamajam.

Izmēģiniet šīs darbības, ja tiek parādīts kļūdas ziņojums

Ja tiek parādīts kāds no šiem kļūdas ziņojumiem, uzziniet, kā rīkoties. 

“Cannot get mail” (“Nevar saņemt e-pastu”)

Pārliecinieties, ka ir izveidots interneta savienojums un ir ievadīta pareizā parole. Daži e-pasta pakalpojumu nodrošinātāji var noteikt, cik ierīcēs var saņemt e-pastu, tāpēc aizveriet citas e-pasta programmas citās ierīcēs. Ja pēc jūsu lūguma e-pasta pakalpojumu nodrošinātājs iespējoja divsoļu pārbaudi, sazinieties ar nodrošinātāju, lai uzzinātu, vai iOS ierīcē ir jāievada īpaša parole.

“Unable to move message” (“Nevar pārvietot e-pasta ziņojumu”)

 1. Pieskarieties pie Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, kontaktpersonas, kalendāri). Pēc tam izvēlieties e-pasta kontu.
 2. Pieskarieties pie Account (Konts) > Advanced (Papildu).
 3. Pieskarieties pie Deleted Mailbox (Dzēsta pastkaste) un pārliecinieties, ka ir iestatīta opcija Trash (Atkritne).
 4. Pieskarieties pie Advanced (Papildu), Account (Konts) un pēc tam pie Done (Gatavs).

Tagad mēģiniet pārvietot e-pasta ziņojumu. Ja atkal tiek parādīts kļūdas ziņojums, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Pieskarieties pie Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, kontaktpersonas, kalendāri). Pēc tam izvēlieties e-pasta kontu.
 2. Pieskarieties pie Account (Konts) > Advanced (Papildu).
 3. Pieskarieties pie IMAP Path Prefix (IMAP ceļa prefikss) un pēc tam ierakstiet INBOX/.
 4. Pieskarieties pie Account (Konts) un pēc tam pie Done (Gatavs).

“Username or password is incorrect” (“Nepareizs lietotājvārds vai parole”) (ja tiek izmantots POP3 konts)

Pirms e-pasta pārbaudes no iOS ierīces aizveriet visas citos datoros atvērtās e-pasta programmas un tīmekļa pasta lapas. POP3 konti vienlaikus izveido savienojumu ar vienu pasta klientu. Ja vienlaikus savienojumu mēģina izveidot vairāki pasta klienti, var tikt parādīts kļūdas ziņojums par nepareizu lietotājvārdu vai paroli.

Lai uzzinātu, vai jūsu konts ir POP3 konts, izmantojiet rīku Mail Settings Lookup (Pasta iestatījumu uzmeklēšana) vai veiciet šīs darbības iOS ierīcē:

 1. Pārejiet uz Settings (Iestatījumi) > Mail, Contacts, Calendars (Pasts, kontaktpersonas, kalendāri) un izvēlieties kontu.
 2. Atrodiet etiķeti POP Account Information (POP konta informācija).

“Relaying denied” (“Retranslēšana tika liegta”) vai “Email address rejected by the server” (“Serveris noraidīja e-pasta adresi”)

Ja kāds no šiem ziņojumiem tiek parādīts, kad mēģināt nosūtīt e-pasta ziņu, tika ievadīta nepareiza e-pasta adrese vai iestatījumi nav piemēroti servera savienojumam.

Pārbaudiet izsūtnē redzamo e-pasta ziņu e-pasta adreses:

 1. Programmas Mail ekrānā Mailboxes (Pastkastes) ritiniet lejup līdz Accounts (Konti).
 2. Pieskarieties kontam, pēc tam pieskarieties pie Outbox (Izsūtne). Ja izsūtne nav redzama, programma Mail jau nosūtīja ziņas.
 3. Izsūtnē izvēlieties e-pasta ziņu un pārliecinieties, ka e-pasta adreses ir pareizas.

Ja e-pasta pakalpojumu nodrošinātājs norādīja, ka ir jāizmanto 25. ports, iespējams, e-pasta ziņojumus var nosūtīt tikai tad, ja ir izveidots savienojums ar e-pasta pakalpojumu nodrošinātāja tīklu. Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu nodrošinātāju, lai pārbaudītu iestatījumus un pieejamību.

Papildinformācija

Ja joprojām nevarat nosūtīt vai saņemt e-pasta ziņas, sazinieties ar Apple atbalstu.

Lūdziet palīdzību, izmantojot @icloud.com e-pasta adresi, ja nevarat nosūtīt vai saņemt ziņas. 

 

Publicēšanas datums: