Studentų informacijos sistemos prijungimas prie „Apple School Manager“

Sužinokite, kokias mokinių informacijos sistemas (SIS) palaiko „Apple School Manager“ ir kaip prijungti SIS norint importuoti duomenis.

Sužinokite, kas nutinka prijungus prie „Apple School Manager“

„Apple School Manager“ galite saugiai prijungti prie palaikomų mokinių informacijos sistemos (SIS) sprendimų. Prijungus prie jūsų SIS sprendimo mokinių, darbuotojų ir klasės informacija nukopijuojama į „Apple School Manager“ ir sukuriami valdomi „Apple ID“, vietos bei kursai. Naudojant SIS sprendimą atlikti pakeitimai automatiškai atnaujinami „Apple School Manager“.

SIS sprendimo prijungimas

Jei informacijai importuoti jau esate naudoję SFTP, prieš prijungdami savo SIS sprendimą prie „Apple School Manager“ peržiūrėkite šią informaciją.

  1. Jei prie „Apple School Manager“ jungiatės pirmą kartą, atidarius programą rodomas „Setup Assistant“ (sąrankos pagelbiklis). Jei „Setup Assistant“ (sąrankos pagelbiklis) nerodomas, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite savo vardą, tada pasirinkite „Setup Assistant“ (sąrankos pagelbiklis).
  2. Šalia „Find Students, Staff, and Classes“ (rasti mokinių, darbuotojų ir pamokų) spustelėkite mygtuką „Add“ (pridėti) ir pasirinkite „Student Information System (SIS)“ (mokinių informacinė sistema).
  3. Iškylančiajame meniu pasirinkite savo SIS, tada spustelėkite „Connect“ (prijungti).
  4. Kiekviena SIS savo duomenis ir saugą tvarko skirtingai. Vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais autorizuokite savo naudojamą konkretų SIS sprendimą.
  5. Įveskite reikiamą informaciją, tada spustelėkite „Connect“ (prijungti).
  6. Palaukite, kol bus atlikta kopijavimo procedūra. Priklausomai nuo ryšio spartos ir kopijuojamų duomenų dydžio šiai procedūrai atlikti gali prireikti daugiau laiko.
  7. Peržiūrėkite kopijavimo procedūros metu aptiktas klaidas. Klaidas turėsite ištaisyti naudodamiesi savo SIS sprendimu.
  8. Spustelėkite duomenų sritį „Review [Your SIS solution Name]“ (peržiūrėti [jūsų SIS sprendimo pavadinimas]) ir peržiūrėkite savo pridėtus duomenis.
  9. Įsitikinkite, kad duomenys teisingi, tada spustelėkite „Confirm“ (patvirtinti).

Atlikę pradinę importavimo procedūrą matysite SIS sprendimo pavadinimą ir importuotą turinį. „Apple School Manager“ kas 24 valandas atnaujina jūsų SIS. Į SIS sprendimą pridėjus naują mokinį, „Apple School Manager“ automatiškai sukuria to mokinio paskyrą ir valdomą „Apple ID“. Kai šie kredencialai baigiami kurti, juos galite bendrinti su paskyros savininku.

Jei SFTP esate naudoję anksčiau

SFTP taip pat galite naudoti norėdami mokinio, darbuotojų ir pamokų duomenis į „Apple School Manager“ nusiųsti remdamiesi iš SIS sprendimo eksportuotais įrašais. Jei SFTP nusiuntimo funkcija jau naudojotės naudotojams ir klasėms kurti, vietoj SFTP pradėjus naudoti tiesioginį SIS prijungimą „Apple School Manager“ sukurs naujus visų naudotojų ID. Tai reiškia, kad gali būti rodomos dvi tokios pačios naudotojų, jau sukurtų per SFTP, paskyros. Norėdami išvengti dubliavimo vietoje tiesioginio prijungimo ir toliau naudokite SFTP.

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: