„Apple School Manager“ leidimo pastabos

Sužinokite apie „Apple School Manager“ naujinius ir pakeitimus. Naujiniai yra kaupiamieji, todėl paleidus „Apple School Manager“ veikia visos naujausios funkcijos. Toliau nurodytos į kiekvieną leidimą įtrauktos funkcijos.

2019 m. birželio mėn.

„Apple School Manager“ galima naudoti „iPad“.

2019 m. kovo mėn.

Federacinio autentifikavimo palaikymas naudojant „Microsoft Azure Active Directory“. Sužinokite daugiau

2019 m. vasario mėn.

 • Skirsnis „MDM Servers“ (MDM serveriai) dabar yra skirtuke „Settings“ (nuostatos).
 • Dabar galima konfigūruoti numatytuosius įrenginių priskyrimus dalyje „Settings“ (nuostatos) > „Device Management Settings“ (įrenginio valdymo nuostatos) ir „Settings“ (nuostatos) > „MDM Servers“ (MDM serveriai).

2019 m. sausio mėn.

Pagal numatytąsias nuostatas portale „Apple School Manager“ mokytojai dabar gali kurti, redaguoti ir naikinti pamokas.

2018 m. gruodžio mėn.

Administratoriai valdomiems „Apple“ ID gali suteikti prieigą prie „Apple“ duomenų ir privatumo įrankių adresu privacy.apple.com. Ši funkcija leidžia visoms organizacijos paskyroms prisijungti ir prašyti duomenų, kuriuos saugo „Apple“ ir kurie susieti su jų valdomais „Apple“ ID, kopijos.

2018 m. rugsėjo mėn.

 • Neautomatiškai sukurtos pamokos, kuriose nėra kurso informacijos, dabar sinchronizuojamos su MDM.
 • „tvOS“ programos dabar pasiekiamos dalyje „Apps and Books“ (programos ir knygos).

2018 m. birželio mėn.

Dabar galima redaguoti pamokų, sukurtų neautomatiškai arba importuotų iš SIS arba SFTP, lauką „Class Name“ (pamokos pavadinimas).

2018 m. kovo mėn.

Visiems valdomiems „Apple“ ID dabar skirta 200 GB „iCloud“ saugyklos vietos.

2018 m. sausio mėn.

 • „Apple School Manager“ portale esanti „Apps and Books“ (programos ir knygos) dabar palaiko daugiau kaip 500 vietų.
 • „Apple School Manager“ dalyje „Apps and Books“ (programos ir knygos) atlikta keletas našumo patobulinimų, skirtų organizacijoms, kurios turi daug vietų, pirkėjų arba licencijų.
 • Patobulinti programų produktų peržiūrų puslapiai „Apple School Manager“ dalyje „Apps and Books“ (programos ir knygos).
 • Dabar galite teikti atsiliepimus apie „Apple School Manager“. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite savo vardą, tada meniu pasirinkite „Provide Feedback“ (pateikti atsiliepimą).

2017 m. lapkričio mėn.

2017 m. rugsėjo mėn.

 • MDM serverius dabar galima nustatyti kaip numatytuosius pagal įrenginio tipą. Pavyzdžiui, galite nustatyti vieną serverį kaip numatytąjį „Mac“ įrenginiui, o kitą – kaip numatytąjį „iPhone“ ar „iPad“ įrenginiui.
 • Sukūrus CSV su paskyrų prisijungimo informacija, CSV faile dabar yra stulpeliai „Person Number“ (asmens numeris) ir „Person ID“ (asmens ID).
 • Puslapyje „Accounts“ (paskyros) dabar galima matyti pamokas, kuriose yra mokinys ar mokytojas.

2017 m. rugpjūčio mėn.

 • MDM pamokų sąrašo API dabar apima tam tikro „Apple School Manager“ vartotojo el. pašto adresą ir SIS vartotojo vardą.
 • „Apple School Manager“ dabar neautomatiškai sukurtoms pamokoms suteikia pavadinimą, priskirdamas pamokos numerio, kurso pavadinimo ir (arba) kurso numerio derinį.
 • Laikinieji slaptažodžiai dabar galioja 90 dienų.

2017 m. birželio mėn.

 • Nustatant mokinių prisijungimą, dabar slaptąjį kodą galima nustatyti kaip konkrečią vertę.
 • Dabar galima perkelti tik VPP paskyras į „Apple School Manager“, net pamiršus įtraukti jas į pradinį perkėlimą į „Apple School Manager“.
 • Administratoriai dabar gali nustatyti kalbą ir laiko juostą, kurios bus naudojamos el. laiškuose, siunčiamuose iš „Apple School Manager“.
 • Dabar galima atkurti anksčiau pašalintas vietas naudojant tą patį „location_id“ (vietos ID).

2017 m. gegužės mėn.

 • Naujas supaprastintas dizainas ir vartotojo sąsaja.
 • „PowerSchool 9.0“ SIS integracijos palaikymas
 • Įtrauktas rodinys „Activity“ (veikla), kuriame įrašomi visi veiksmai, įskaitant fone vykstančius veiksmus.
 • Palaikymas išplėstas iki 5 administratorių paskyrų.
 • Galimybė pašalinti nenaudojamas ir neaktyvias paskyras.
 • Patobulinta paskyrų ir pamokų ieška bei filtravimas.
 • Galimybė pritaikyti valdomo „Apple“ ID formatavimo pakeitimus esamiems vartotojams.
 • Valdomo „Apple“ ID formate dabar gali būti vartotojo SIS vartotojo vardas.
 • Slaptažodžio atkūrimo el. laiškai dabar lokalizuoti.

2017 m. kovo mėn.

 • Kai naudojamas SFTP vartotojams ir pamokoms kurti, dabar galima priskirti iki 15 vietų mokiniui ar personalo nariui bei iki 15 mokytojų pamokai.
 • „Infinite Campus“ SIS integracija dabar palaiko kelis mokytojus vienoje pamokoje.

2017 m. sausio mėn.

 • Vartotojai gali peržiūrėti ir atnaujinti valdomo „Apple“ ID nuostatas prisijungę prie „Apple ID“ paskyros puslapio, „iCloud Preferences“ („iCloud“ nuostatos) sistemoje „macOS“ arba „iCloud Settings“ („iCloud“ nuostatos) sistemoje „iOS“.

2016 m. gruodžio mėn.

2016 m. lapkričio mėn.

 • Nebereikia unikalaus el. pašto adreso, susieto su valdomu „Apple“ ID. Galite naudoti el. pašto adresą, kuris jau susietas su esamu „Apple“ ID.
 • Administratoriai, valdytojai ir mokytojai gali keisti savo asmeninę informaciją. Norėdami redaguoti paskyros informaciją, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite savo vardą ir pasirinkite „My Profile“ (mano profilis). 
 • Mokiniams nereikia įvesti papildomo 6 skaitmenų kodo, kai jie prisijungia naudodami valdomą „Apple“ ID „Mac“ kompiuteryje, kuris priklauso mokymo įstaigai.
 • Administratoriai ir valdytojai gali iš naujo atsisiųsti SFTP šablonus skirtuke „Location information“ (vietos informacija).
 • Galima susieti „iTunes U“ viešąją svetainę su „Apple School Manager“ naudojant naująjį „iTunes U“ skirtuką.

2016 m. spalio mėn.

 • Kai vartotojai kuriami naudojant SFTP, dabar galima įtraukti „sis_username“ (SIS vartotojo vardą).
 • Kuriant pamokas per SFTP dabar galima nurodyti iki trijų mokytojų.
 • Naudojant SFTP dabar galima nusiųsti CSV failus, kuriuose naudojamas atskyrimas kabliataškiais.
 • Į SFTP nusiuntimų šablonų failus įtraukta daugiau duomenų pavyzdžių. Sužinokite, kaip naudoti ir nusiųsti SFTP šablonus.

2016 m. rugsėjo mėn.

 • Dabar per SFTP ar SIS galima kurti pamoką, kuriai nepriskirta jokių mokytojų. Jei nėra mokytojų, tai pamokai turi būti priskirta mokinių. Negali būti pamokos, kurioje nėra nei mokytojų, nei mokinių.
 • Per SFTP kuriamiems mokiniams pritaikoma numatytoji vietos, kuriai jie priskirti, slaptažodžių politika. Sužinokite apie CSV failo „Students“ (mokiniai) lauką „password_policy“ (slaptažodžių politika).
  Ši funkcija buvo atnaujinta 2016 m. gruodžio mėnesį.
 • Išspręstos problemos, susijusios su vietos pavadinimo pakeitimo įrašymu.
 • „Apple School Manager“ dabar pateikia sąrašą, kuriame išvardyti vartotojai, sukurti be susieto el. pašto adreso.
 • Skirtuke „Location information“ (vietos informacija) administratoriai, svetainės valdytojai, žmonių valdytojai ir bet koks kitas valdytojas iš „Headquarters“ (valdymo centras) dabar gali matyti mokinių paskyrų, kurios buvo patikrintos, istoriją.
 • Dabar galima pašalinti vietas, jei joms nėra priskirta darbuotojų, mokinių ar pamokų.
 • Sąrankos pagelbiklis (3 veiksmas) rodo patobulintą apytikrį laiko valdomiems „Apple“ ID kurti įvertį.
 • Pagerintas ataskaitų apie SFTP ryšio klaidas teikimas.
 • El. paštu masiškai išsiuntus vartotojų vardus ir slaptažodžius, visi gavėjai sėkmingai gauna savo kredencialus.

2016 m. rugpjūčio mėn.

 • „Infinite Campus“ 1629 ir naujesnių versijų palaikymas.
 • Valdomus „Apple“ ID dabar galima generuoti nusiuntus CSV failus per SFTP. Ši funkcija pakeitė neautomatinį nusiuntimą „Apple School Manager“ portale.
 • Nauji CSV šablonai pagrįsti bendromis SIS eksportavimo parinktimis.
 • „Apple School Manager“ portale nurodoma SFTP ryšio būsena. 
 • Papildomos parinktys, skirtos tinkinti valdomų „Apple“ ID formatus, tarp atpažinimo ženklų įtraukiant atskyriklių arba teksto.
 • Palaikymas organizacijoms, turinčioms daugiau kaip 50 000 valdomų „Apple“ ID.
 • Administratoriai ir valdytojai dabar gali iš naujo nustatyti vartotojų, kuriuos jie valdo, patvirtinimo telefono numerius.
 • Ženkliukai „New“ (naujas) ir „Active“ (aktyvus) portale „Apple School Manager“ padeda atpažinti vartotojus, kurie dar neprisijungė prie savo paskyros.
 • Vaidmenų UI patobulinimai, skirti paskyrų privilegijoms tikslinti.

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: