Apie užšifruotas atsargines kopijas „iTunes“

Norėdami apsaugoti savo „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ atsargines kopijas „iTunes“, galite naudoti slaptažodžio apsaugą ir šifravimą. 

Kada šifruoti savo atsargines kopijas „iTunes“

Funkcija „Encrypt backup“ (šifruoti atsarginę kopiją) „iTunes“ užblokuoja ir užšifruoja jūsų informaciją. Užšifruotose „iTunes“ atsarginėse kopijose gali būti informacijos, kurios nėra nešifruotose „iTunes“ atsarginėse kopijose:

 • Jūsų įrašyti slaptažodžiai
 • „Wi-Fi“ nuostatos

 

 • Svetainės istorija
 • Sveikatos duomenys

 

„iTunes“ neužšifruoja jūsų atsarginių kopijų pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami užšifruoti atsarginę kopiją „iTunes“ pirmą kartą, pirmiausia turėsite įjungti slaptažodžio apsaugotą parinktį „Encrypt backup“ (šifruoti atsarginę kopiją).Nuo to „iTunes“ automatiškai sukurs užšifruotas atsargines kopijas šiam įrenginiui.

Nėra būdo atkurti jūsų informaciją ar išjungti funkciją „Encrypt Backup“ (šifruoti atsarginę kopiją), jei prarandate ar pamirštate slaptažodį.

Taip pat galite sukurti atsarginę kopiją „iCloud“, kur jūsų informacija kas kartą užšifruojama automatiškai.

Šifruokite savo „iTunes“ atsargines kopijas

 1. Atidarykite „iTunes“. Įsitikinkite, kad turite naujausią versiją.
 2. Savo įrenginį pridėtu USB laidu prijunkite prie kompiuterio. Jūsų prijungtas įrenginys rodomas kaip „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ piktograma viršutiniame kairiajame „iTunes“ lango kampe. Sužinokite, ką daryti, kai nematote piktogramos
 3. Ekrane „Summary“ (suvestinė) pasirinkite „Encrypt [device] backup“ (šifruoti [įrenginio] atsarginę kopiją) srityje „Backups“ (atsarginės kopijos).
 4. Paprašyti įveskite slaptažodį. Sukurkite įsimenamą slaptažodį arba užsirašykite jį ir pasidėkite saugiai, nes be šio slaptažodžio neįmanoma naudoti „iTunes“ atsarginių kopijų.
 5. Jums patvirtinus slaptažodį, „iTunes“ pradės kurti atsarginę kopiją ir nedelsiant perrašys ir užšifruos jūsų ankstesnes atsargines kopijas.

Proceso pabaigoje įsitikinkite, kad jūsų užšifruota atsarginė kopija sėkmingai sukurta:

 1. „Mac“: iš meniu juostos kompiuterio ekrano viršuje pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“ (parinktys).
  „Windows“: iš meniu juostos „iTunes“ lango viršuje pasirinkite „Edit“ (redaguoti) > „Preferences“ (parinktys).
 2. Spustelėkite skirtuką „Devices“ (įrenginiai). 
 3. Įrenginio pavadinimo dešinėje turite matyti  ir datą bei laiką, kada „iTunes“ sukūrė atsarginę kopiją.
 4. Spustelėkite „OK“ (gerai), kad uždarytumėte „iTunes Preferences“ („iTunes“ parinktys).

Patikrinkite, ar „iTunes“ jau nustatyta šifruoti jūsų atsargines kopijas

Jei „iTunes“ nustatyta šifruoti jūsų atsargines kopijas, suvestinės srityje parinktis „Encrypt backup“ (šifruoti atsarginę kopiją) yra pažymėta, kai prijungiate savo įrenginį prie „iTunes“.

Taip pat galite matyti, ar užšifruota konkreti „iTunes“ atsarginė kopija:

 1. „Mac“: iš meniu juostos kompiuterio ekrano viršuje pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“ (parinktys).
  „Windows“: iš meniu juostos „iTunes“ lango viršuje pasirinkite „Edit“ (redaguoti) > „Preferences“ (parinktys).
 2. Spustelėkite skirtuką „Devices“ (įrenginiai).
 3. Pažiūrėkite, ar prie atsarginės kopijos yra . Jei matote , atsarginė kopija yra užšifruota.
 4. Spustelėkite „OK“ (gerai), kad uždarytumėte „iTunes Preferences“ („iTunes“ parinktys).

Jei neprisimenate užšifruotos atsarginės kopijos slaptažodžio

Užšifruotos atsarginės kopijos be slaptažodžio atkurti negalite. Naudodami „iOS 11“ arba naujesnę versiją nustatę slaptažodį iš naujo galite kurti naujas užšifruotas įrenginio atsargines kopijas. Reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. „iOS“ įrenginyje eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Reset“ (nustatyti iš naujo).
 2. Bakstelėkite „Reset All Settings“ (iš naujo nustatyti visas nuostatas) ir įveskite savo „iOS“ slaptažodį.
 3. Atlikite savo nuostatų nustatymo iš naujo veiksmus. Tai neturės įtakos jūsų naudotojo duomenims ar slaptažodžiams, bet iš naujo nustatys nuostatas, pvz., ekrano šviesumo, pradžios ekrano išdėstymo ir ekrano užsklandos. Tai taip pat pašalins jūsų užšifruotos atsarginės kopijos slaptažodį.
 4. Prijunkite įrenginį prie „iTunes“ dar kartą ir kurkite naują užšifruotą atsarginę kopiją.

Negalėsite naudoti anksčiau užšifruotų atsarginių kopijų, bet galite sukurti dabartinių duomenų atsarginę kopiją naudodami „iTunes“ ir nustatydami naują atsarginės kopijos slaptažodį.

Jei turite įrenginį su „iOS 10“ arba senesne versija, negalite iš naujo nustatyti slaptažodžio. Šiuo atveju bandykite toliau nurodytus būdus:

 • Jei jūsų įrenginį sukonfigūravo kas nors kitas, klauskite slaptažodžio jo.
 • Naudokite „iCloud“ atsarginę kopiją vietoj „iTunes“. Jei neturite „iCloud“ atsarginės kopijos, galite ją sukurti.
 • Pabandykite naudoti senesnę „iTunes“ atsarginę kopiją.

„iTunes“ atsarginių kopijų šifravimo išjungimas

Norėdami išjungti „iTunes“ atsarginių kopijų šifravimą, pašalinkite žymę žymės langelyje „Encrypted backup“ (užšifruota atsarginė kopija) „iTunes“ ir įveskite slaptažodį. Jei neprisimenate savo slaptažodžio, turite dvi galimybes:

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: