Prisijunkite prie „Wi-Fi“ savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“

Sužinokite, kaip prijungti įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo, įskaitant atvirus, saugius, paslėptus tinklus, viešuosius tinklus ir tinklus, prie kurių anksčiau jungėtės.

Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo

 1. Iš savo ekrano „Home“ (pradžia) eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“.
 2. Įjunkite „Wi-Fi“. Įrenginys automatiškai ieškos pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų.
 3. Palieskite „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą.

Jei naudojate „iOS 13“ ar „iPadOS“, gali būti, kad matysite toliau nurodytas tinklo parinktis.

 • „My Networks“ (mano tinklai): „Wi-Fi“ tinklai, prie kurių anksčiau jungėtės.
 • „Public Networks“ (viešieji tinklai): pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai, prie kurių anksčiau nesijungėte.

Prisijungę prie tinklo, šalia tinklo pamatysite , o viršutiniame kairiajame arba viršutiniame dešiniajame „iPhone X“ ar naujesnio modelio ekrano kampe – „Wi-Fi connected“ (prisijungta prie „Wi-Fi“).

Prisijunkite prie saugaus „Wi-Fi“ tinklo

Saugūs „Wi-Fi“ tinklai yra apsaugoti slaptažodžiu ir šalia jų pavadinimų rodoma  spyna.

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“ ir įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ įjungtas.
 2. Palieskite saugaus „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą.
 3. Suveskite saugaus „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį, tuomet palieskite „Join“ (prisijungti). Jei negalite paliesti „Join“ (prisijungti), įvedėte neteisingą slaptažodį.

Prisijungę prie tinklo, šalia tinklo pamatysite , o viršutinėje kairiojoje arba viršutinėje dešiniojoje „iPhone X“ ar naujesnio modelio ekrano pusėje – „Wi-Fi connected“ (prisijungta prie „Wi-Fi“). Jei nežinote „Wi-Fi“ tinklo slaptažodžio, kreipkitės į tinklo administratorių.

Prisijunkite prie paslėpto „Wi-Fi“ tinklo

Paslėpti tinklai nerodomi pasiekiamų tinklų sąraše, todėl norėdami prisijungti prie tokio tinklo turite žinoti tikslų jo pavadinimą.

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“ ir įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ įjungtas. Tada palieskite „Other“ (kiti).
 2. Įveskite tikslų tinklo pavadinimą ir palieskite „Security“ (sauga).
 3. Pasirinkite saugos tipą. Ne visi paslėpti tinklai yra saugūs. Jei nesate tuo tikri, pasiteiraukite savo tinklo administratoriaus.
 4. Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite „Other Network“ (kitas tinklas).
 5. Lauke „Password“ (slaptažodis) įveskite slaptažodį ir palieskite „Join“ (prisijungti).

Prisijungę prie tinklo, šalia tinklo pamatysite , o viršutinėje kairiojoje arba viršutinėje dešiniojoje „iPhone X“ ar naujesnio modelio ekrano pusėje – „Wi-Fi connected“ (prisijungta prie „Wi-Fi“).

 

Publikavimo data: