Prisijunkite prie „Wi-Fi“ iš „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“

Sužinokite, kaip prijungti įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo, įskaitant atvirus, saugius ir paslėptus tinklus.

     

Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo

 1. Iš savo „Home“ (pradžia) ekrano eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“.
 2. Įjunkite „Wi-Fi“.
  Įrenginys automatiškai ieškos pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų.
 3. Palieskite „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą.

Prisijungę prie tinklo, pamatysite  varnelęšalia to tinklo ir „Wi-Fi connected“ (prisijungta prie „Wi-Fi“) viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

     

Prisijunkite prie saugaus „Wi-Fi“ tinklo

Saugūs „Wi-Fi“ tinklai yra apsaugoti slaptažodžiu ir šalia jų pavadinimų rodoma  spyna.

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“ ir įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ įjungtas.
 2. Palieskite saugaus „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą.
 3. Suveskite saugaus „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį, tuomet palieskite „Join“ (prisijungti). Jei negalite paliesti „Join“ (prisijungti), įvedėte neteisingą slaptažodį.

Prisijungę prie tinklo, pamatysite  varnelęšalia to tinklo ir „Wi-Fi connected“  (prisijungta prie „Wi-Fi“) ekrano viršuje, kairėje. Jei nežinote „Wi-Fi“ tinklo slaptažodžio, kreipkitės į tinklo administratorių.

Prisijunkite prie paslėpto „Wi-Fi“ tinklo

Paslėpti tinklai nerodomi pasiekiamų tinklų sąraše, todėl norėdami prisijungti prie tokio tinklo turite žinoti tikslų jo pavadinimą.

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“ ir įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ įjungtas. Tada palieskite „Other“ (kiti).
 2. Įveskite tikslų tinklo pavadinimą ir palieskite „Security“ (sauga).
 3. Pasirinkite saugos tipą. Ne visi paslėpti tinklai yra saugūs. Jei nesate tuo tikri, pasiteiraukite savo tinklo administratoriaus.
 4. Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite „Other Network“ (kitas tinklas).
 5. Lauke „Password“ (slaptažodis) įveskite slaptažodį ir palieskite „Join“ (prisijungti).

Prisijungę prie tinklo, pamatysite  varnelęšalia to tinklo ir „Wi-Fi connected“  (prisijungta prie „Wi-Fi“) ekrano viršuje, kairėje. 
 

Publikavimo data: