Prisijunkite prie „Wi-Fi“ savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“

Sužinokite, kaip prijungti įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo, įskaitant atvirus, saugius, viešuosius tinklus ir tinklus, prie kurių anksčiau jungėtės.

 

Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo

  1. Iš savo ekrano „Home“ (pradžia) eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“.
  2. Įjunkite „Wi-Fi“. Įrenginys automatiškai ieškos pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų.
  3. Palieskite „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą. Prieš prisijungiant prie tinklo, jūsų gali būti paprašyta įvesti tinklo slaptažodį arba sutikti su sąlygomis.

Prisijungę prie tinklo, pamatysite mėlyną varnelę šalia to tinklo ir prisijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo piktogramą  viršutiniame ekrano kampe. Jei nežinote „Wi-Fi“ tinklo slaptažodžio, kreipkitės į tinklo administratorių.

Publikavimo data: