Naudokite „HIMS Braille EDGE 40“ ekraną su „VoiceOver“ funkcija

Naudojant „HIMS Braille EDGE 40“ Brailio rašmenų ekraną su „VoiceOver“ funkcija, galima naudoti toliau nurodytus konkrečių įrenginių komandų klavišus.

Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio rašmenų ekrane naudojama teisinga lentelė, įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įdiegta naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento Slinkti į kairę kairįjį arba dešinįjį vaizdą
Pereiti prie kito elemento Slinkti į dešinę kairįjį arba dešinįjį vaizdą

Slinkimas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Slinkti į kairę per vieną puslapį F5
Slinkti į dešinę per vieną puslapį F6
Slinkti į viršų per vieną puslapį F7
Slinkti į apačią per vieną puslapį F8

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą Slinkti į viršų kairįjį arba dešinįjį vaizdą
Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą Slinkti į apačią kairįjį arba dešinįjį vaizdą
Pasirinkti ankstesnę rotoriaus nuostatą F1
Pasirinkti kitą rotoriaus nuostatą F2

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Du kartus paliesti pasirinktą elementą Parinktuvas

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę Kair. į viršų arba dešin. į viršų
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę Kair. į apačią arba dešin. į apačią
Perjungti išplėstą būsenos aprašą Būsenos parinktuvas
Perjungiama iš suspaustojo į nesuspaustąjį Brailio raštą F3
Perjungiama iš aštuonių taškų į šešių taškų Brailio raštą F4

Sužinokite daugiau

Universalų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos, skirtos „VoiceOver“.

 

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: