Naudoti ekraną „Baum VarioConnect“ su funkcija „VoiceOver“

Naudodami Brailio rašmenų ekraną „Baum VarioConnect“ su funkcija „VoiceOver“ savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, galite naudoti šiuos prietaisui būdingus klavišus.  

Šiuos klavišus galite naudoti tokiems Brailio rašmenų ekranams:

  • „Baum VarioConnect 24“
  • „VarioConnect 32“
  • „VarioConnect 40“

Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio rašmenų ekrane būtų naudojama tinkama lentelė, būtinai naudokitės naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento Vairasvirtė į kairę arba D1
Pereiti prie kito elemento Vairasvirtė į dešinę arba D4
Slinkti į kairę per vieną puslapį D2 + D4 + D6
Slinkti į dešinę per vieną puslapį D1 + D3 + D5
Slinkti į viršų per vieną puslapį D3 + D4 + D5 + D6
Slinkti į apačią per vieną puslapį D1 + D4 + D5 + D6
Suaktyvinamas pagrindinis mygtukas F1 arba D1 + D2 + D5
Eiti į būsenos juostą F2 arba D2 + D3 + D4
Eiti į „Notification Center“ (pranešimų centrą) D4 + D6
Eiti į „Control Center“ (valdymo centrą) D2 + D5
Suaktyvinamas grįžties mygtukas (jei yra) F3 arba D1 + D2
Pereiti prie pirmojo elemento D1 + D2 + D3
Pereiti prie paskutiniojo elemento D4 + D5 + D6
Pasakyti puslapio numerį ar rodomas eilutes D3 + D4

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą Vairasvirtė į viršų arba D3
Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą Vairasvirtė į apačią arba D6
Pasirinkti ankstesnę rotoriaus nuostatą D2 + D3
Pasirinkti kitą rotoriaus nuostatą D5 + D6

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Du kartus paliesti pasirinktą elementą Parinktuvas
Pasirinkti elementą, esantį po pirštu Vairasvirtės paspaudimas arba D3 + D6
Suaktyvinamas garsumo didinimo mygtukas D3 + D4 + D5
Suaktyvinamas garsumo mažinimo mygtukas D1 + D2 + D6
Suaktyvinamas klavišas „Eject“ (išstumti) D1 + D4 + D6
Suaktyvinamas klavišas „Delete“ (šalinti) D1 + D4 + D5
Suaktyvinamas klavišas „Return“ (grįžti) D1 + D5
Suaktyvinamas tabuliavimo klavišas D2 + D3 + D4 + D5
Suaktyvinami antrojo lygio ir tabuliavimo klavišai D1 + D2 + D5 + D6
Iškirpti D1 + D3 + D4 + D6
Kopijuoti D1 + D4
Įklijuoti D1 + D2 + D3 + D6
Anuliuoti D1 + D3 + D5 + D6
Grąžinti D2 + D3 + D4 + D6
Pažymėti tekstą D2 + D5 + D6
Pažymėti viską D2 + D3 + D5 + D6
Panaikinti teksto žymėjimą D2 + D3 + D5
Įjungti ir išjungti ekrano uždangą D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Keisti elemento žymę D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Paleisti „VoiceOver“ pagalbą D1 + D3

Skaitymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pristabdyti arba tęsti kalbą F4 arba D1 + D2 + D3 + D4
Skaityti puslapį pradedant nuo pasirinkto elemento D1 + D2 + D3 + D5
Skaityti puslapį pradedant nuo viršaus D2 + D4 + D5 + D6
Įjungti arba išjungti kalbą D1 + D3 + D4

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Perjungti išplėstą būsenos aprašą Būsenos parinktuvas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę D2
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę D5
Perjungti skelbimų istoriją D1 + D3 + D4 + D5
Cikliškai pereiti per galimus Brailio rašmenų išvesties režimus D1 + D2 + D4 + D5
Cikliškai pereiti per galimus Brailio rašmenų įvesties režimus D2 + D3 + D6

Sužinokite daugiau

Standartinį bendrųjų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos funkcijai „VoiceOver“.

 

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: