Atnaujinkite operatoriaus nuostatas „iPhone“ arba „iPad“ įrenginiuose

Sužinokite apie operatoriaus nuostatų naujinius „iPhone“ arba „iPad“ įrenginiams.

Operatoriaus nuostatų naujiniai leidžia operatoriaus paslaugų teikėjui atnaujinti operatoriaus tinklo ir susijusias nuostatas bei pagerinti mobiliojo ryšio tinklo jungiamumą ir našumą. Operatoriaus nuostatų naujiniai taip pat gali pridėti tam tikrų paslaugų, pvz., „VoLTE“ arba skambinimo naudojant „Wi-Fi“, palaikymą. Jei reikia daugiau informacijos apie operatoriaus nuostatų naujinius, susisiekite su savo operatoriumi.

Kai bus pasiekiamas operatoriaus nuostatų naujinys, būsite paraginti jį įdiegti. Jei operatorius išleis privalomą naujinį, vietoje mygtuko „Update“ (atnaujinti) matysite mygtuką OK (gerai); tai reikš, kad naujinys buvo atsisiųstas ir įdiegtas.

Ar yra operatoriaus nuostatų naujinių, galite patikrinti ir naujinius įdiegti patys, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra prijungtas prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
  2. Palieskite „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „About“ (apie). Jei bus pasiekiamas naujinys, matysite parinktį, kurią pasirinkę galėsite atnaujinti savo operatoriaus nuostatas.

Norėdami peržiūrėti įrenginio operatoriaus nuostatų versiją, palieskite „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „About“ (apie) ir žiūrėkite šalia užrašo „Carrier“ (operatorius).

Jei į savo „iPhone“ arba „iPad“ įrenginį įdėsite naują SIM kortelę, reikės atsisiųsti naujam operatoriui skirtas operatoriaus nuostatas.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: