„iPhone“ darbalaukio fono keitimas

Norite pakeisti savo „iPhone“ darbalaukio foną? Galite pasirinkti „Apple“ vaizdą arba vieną iš savo nuotraukų. Sužinokite kaip.

Įrenginyje „iPhone“ atidarykite „Settings“ (nuostatos)

Eikite į „Settings“ (nuostatos), palieskite „Wallpaper“ (darbalaukio fonas), tada „Choose a New Wallpaper“ (pasirinkti naują darbalaukio foną).

Pasirinkite vaizdą

Rinkitės vaizdą iš „Dynamic“ (dinamiškas), „Stills“ (nejudrus), „Live“ (gyvas) ar vieną iš savo nuotraukų. Numatytasis darbalaukio fonas keičiasi su kiekvienu „iOS“ atnaujinimu.

Reikia „iPhone 6s“ ar naujesnės versijos, kad galėtumėte pasirinkti „Live“ (gyvą) darbalaukio foną arba „Live Photo“.

„iPhone XR“ ir „iPhone SE“ nepalaiko „Live“ (gyvo) darbalaukio fono.

Pastumkite vaizdą ir pasirinkite rodymo parinktį

Vilkite, kad pastumtumėte vaizdą. Arba sugnybdami priartinkite ir atitolinkite, kad vaizdas tilptų ekrane. 

Kai kurių vaizdų negalima stumdyti arba keisti jų mastelio.

Galite pasirinkti „Perspective“ (perspektyva), kad darbalaukio fonas judėtų sukant ekraną. Arba galite pasirinkti „Still“ (nejudrus), tuomet darbalaukio fonas nejudės. „Perspective“ (perspektyva) nėra galima, kai įjungta „Reduce Motion“ (mažinti judėjimą) arba kai įjungtas „Low Power Mode“ (mažai energijos sunaudojantis režimas).

Pakoregavę vaizdą bakstelėkite „Set“ (nustatyti). Arba bakstelėkite „Cancel“·(atšaukti), kad pradėtumėte iš naujo.

Nustatykite darbalaukio foną ir pasirinkite, kur norite jį matyti

Galite nustatyti pagrindinio arba užrakto ekrano ar abiejų ekranų foną. Pagrindinio ekrano vaizdas rodomas, kai „iPhone“ yra atrakintas. Pažadinus „iPhone“ parodomas užrakto ekranas. Taip pat galite įjungti „Dark Appearance“ (tamsi aplinka), kad „iPhone“ pritemdytų jūsų darbalaukio foną pagal aplinkos apšvietimą. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Wallpaper“ (darbalaukio fonas), tada pasirinkite „Dark Appearance Dims Wallpaper“ (tamsios aplinkos darbalaukio fono pritemdymas), kad jį įjungtumėte.

Norėdami pamatyti naująjį darbalaukio foną, užrakinkite „iPhone“ arba žvilgtelėkite į pagrindinį ekraną.

Publikavimo data: