„iPhone“ darbalaukio fono keitimas

Kaip „iPhone“ darbalaukio foną galite pasirinkti „Apple“ vaizdą arba vieną iš savo nuotraukų.

Įrenginyje „iPhone“ atidarykite „Settings“ (nuostatos)

Dalyje „Settings“ (nuostatos) bakstelėkite „Wallpaper“ (darbalaukio fonas)> „Choose a New Wallpaper“ (pasirinkti naują darbalaukio foną).

Pasirinkite vaizdą

Rinkitės vaizdą iš „Dynamic“ (dinamiškas), „Stills“ (nejudrus), „Live“ (gyvas) ar savo nuotraukų. Numatytasis darbalaukio fonas keičiasi su kiekvienu „iOS“ atnaujinimu.

Reikia „iPhone 6s“ ar naujesnės versijos, kad galėtumėte pasirinkti „Live“ (gyvą) darbalaukio foną arba „Live Photo“.

Pastumkite vaizdą ir pasirinkite rodymo parinktį

Vilkite, kad pastumtumėte vaizdą. Arba sugnybdami priartinkite ir atitolinkite, kad vaizdas tilptų ekrane. 

Kai kurių vaizdų negalima stumdyti arba keisti jų mastelį.

Galite pasirinkti „Perspective“ (perspektyva), kad darbalaukio fonas judėtų sukant ekraną. Arba galite pasirinkti „Still“ (nejudrus), tuomet darbalaukio fonas nejudės. „Perspective“ (perspektyva) nėra galima, kai įjungta „Reduce Motion“ (mažinti judėjimą) arba kai įjungtas „Low Power Mode“ (mažai energijos sunaudojantis režimas).

Jei turite „iPhone 6s“ ar naujesnę versiją ir naudojote „Live Photo“, galite pasirinkti „Live“ (gyvas). Stipriai paspaudus ekrane, užrakinto ekrano fonas animuojamas.

Reikia „iPhone 6s“ ar naujesnės versijos, kad galėtumėte naudoti „Live Photo“ ar „Live“ (gyvą) darbalaukio foną.

Nustatykite darbalaukio foną ir pasirinkite, kur norite jį matyti

Pakoregavę vaizdą bakstelėkite „Set“ (nustatyti). Arba bakstelėkite „Cancel·(atšaukti), kad pradėtumėte iš naujo.

Galite nustatyti pagrindinio arba užrakinto ekrano ar abiejų ekranų foną. Pagrindinio ekrano vaizdas rodomas, kai „iPhone“ yra atrakintas. Užrakinto ekrano vaizdas rodomas, kai pakeliate „iPhone“ ar paspaudžiate mygtuką „Sleep/Wake“ (užmigti/atsibusti).

Norėdami pamatyti naująjį darbalaukio foną, užrakinkite „iPhone“ ar žvilgtelėkite į namų ekraną.

Publikavimo data: