Naudoti „Ninepoint Systems“ ekraną „Ninepoint“ su funkcija „VoiceOver“

Naudodami „Ninepoint Systems“ Brailio rašmenų ekraną „Ninepoint“ su funkcija „VoiceOver“ savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, galite naudoti tokius prietaisui būdingus klavišus.

Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio rašmenų ekrane būtų naudojama tinkama lentelė, būtinai naudokitės naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Pereiti prie ankstesnio elemento

„Left“ (į kairę)

Pereiti prie kito elemento

„Right“ (į dešinę)

Suaktyvinamas grįžties mygtukas (jei yra)

Meniu

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą

„Up“ (į viršų)

Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą

„Down“ (į apačią)

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Du kartus paliesti pasirinktą elementą

Parinktuvas

Pasirinkti elementą po savo pirštu

Įvesti

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Perjungti išplėstą būsenos aprašą

Būsenos parinktuvas

Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę

Slinkti į kairę

Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę

Slinkti į dešinę

Sužinokite daugiau

Standartinį bendrųjų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos funkcijai „VoiceOver“.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: