Su „VoiceOver“ naudokite MDV MB408L Brailio ekraną

„iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginyje naudojant MDV MB408L Brailio ekraną su „VoiceOver“ funkcija, galimos toliau nurodytos konkrečių įrenginių klavišų komandos.

Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio ekranas naudoja tinkamą lentelę, įsitikinkite, kad naudojate naujausią „iOS“ versiją.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Pereiti prie ankstesnio elemento

Kairėn

Pereiti prie kito elemento

Dešinėn

Suaktyvinamas pagrindinis mygtukas

F5

Eiti į būsenos juostą

F7

Suaktyvinamas grįžties mygtukas (jei yra)

F8

Pereiti prie pirmojo elemento

F4

Pereiti prie paskutiniojo elemento

F3

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą

Aukštyn

Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą

Žemyn

Pasirinkti ankstesnę rotoriaus nuostatą

Aukštyn + „Shift“

Pasirinkti kitą rotoriaus nuostatą

Žemyn + „Shift“

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Du kartus paliesti pasirinktą elementą

Parinktuvas

Skaitymas

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Pristabdyti arba tęsti kalbą

F9

Skaityti puslapį pradedant nuo pasirinkto elemento

F2

Skaityti puslapį pradedant nuo viršaus

F1

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas

Ekrano klavišas

Perjungti išplėstą būsenos aprašą

Būsenos parinktuvas

Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę

Kairėn + „Shift“ arba F5

Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę

Dešinėn + „Shift“ arba F0

Sužinokite daugiau

Standartinį bendrųjų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos, skirtos funkcijai „VoiceOver“.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: