Numbers för Mac: Exportera ett Numbers-kalkylblad till Excel eller något annat filformat

Exportera ett Numbers-kalkylblad till Excel eller något annat filformat

Om du vill spara en kopia av ett Numbers-kalkylblad i ett annat format kan du exportera det i det nya formatet. Det här är praktiskt när du behöver öppna det med en annan programvara eller skicka kalkylbladet till någon som använder en annan programvara. Ändringar som görs i det exporterade kalkylbladet påverkar inte originalet.

Obs! Om originalfilen är skyddad med ett lösenord används det även för kopior som exporterats som PDF-, Excel- och Numbers ’09-filer, men du kan ändra lösenordet eller ta bort det.

Spara en kopia av ett Numbers-kalkylblad i ett annat format

 1. Öppna kalkylbladet och välj Arkiv > Exportera till > [filformat] från Arkiv-menyn överst på skärmen.

  Öppen Arkiv-meny med Exportera till markerat. Undermenyn visar exportalternativ för PDF, Excel, CVS och Numbers ’09.
 2. Ange exportinställningar:

  • PDF: De här filerna kan öppnas (och ibland redigeras) med program som Förhandsvisning och Adobe Acrobat. Välj ett alternativ för sidlayout och en bildkvalitet för PDF-filen (ju högre bildkvalitet, desto större blir filstorleken på den exporterade kopian).

  • Excel: Välj om du vill skapa ett arbetsblad för varje tabell eller varje blad. Om du skapar ett separat arbetsblad för varje tabell kan du välja om du vill ta med ett sammanfattande arbetsblad med länkar till alla tabeller. Om filen måste vara kompatibel med en äldre version av Microsoft Excel (1997-2004) klickar du på Avancerade alternativ och väljer .xls från popupmenyn.

  • CSV: Cellinnehåll visas som kommaseparerade värden i den exporterade filen. Välj om du vill skapa en fil för varje tabell eller kombinera tabeller i en enda fil. Om du vill ta med tabellnamn markerar du kryssrutan Inkludera tabellnamn. Om du vill ändra textkodningen klickar du på visningstriangeln bredvid Avancerade alternativ.

  • TSV: Cellinnehåll visas med värden som är separerade med tabbstopp i den exporterade filen. Välj om du vill skapa en fil för varje tabell eller kombinera tabeller i en enda fil. Om du vill ta med tabellnamn markerar du kryssrutan Inkludera tabellnamn. Om du vill ändra textkodningen klickar du på visningstriangeln bredvid Avancerade alternativ.

  • Numbers ’09: Det här formatet kan öppnas av Numbers 2.0–2.3 på en Mac.

 3. Om det finns en kryssruta för lösenord gör du något av följande:

  • Ställ in ett lösenord: Markera kryssrutan Kräv lösenord för att öppna och ange sedan ett lösenord. Lösenordet gäller bara för den exporterade kopian.

  • Behåll originalkalkylbladets lösenord: Se till att kryssrutan Kräv lösenord för att öppna är markerad.

  • Använd ett annat lösenord för den exporterade kopian: Markera kryssrutan för lösenord, klicka på Ändra lösenord och ange sedan ett nytt lösenord.

  • Exportera kopian utan ett lösenord: Avmarkera kryssrutan Kräv lösenord för att öppna.

 4. Klicka på Nästa och skriv sedan in ett namn för kalkylbladet (utan filnamnstillägget, exempelvis .xls eller .csv, eftersom det automatiskt läggs till efter namnet).

 5. Ange en eller flera taggar (frivilligt).

 6. Du anger var kalkylbladet ska sparas genom att klicka på popupmenyn Plats och välja en plats. Klicka sedan på Exportera.

  Om du vill se fler platser klickar du på pilen bredvid popupmenyn Plats (i macOS High Sierra 10.13 klickar du på pilen bredvid textfältet Spara som).

Publiceringsdatum: 2019-aug-08
Var detta till hjälp?