macOS Sierra: Nastavenie užívateľov, hostí a skupín na Macu

Nastavenie užívateľov, hostí a skupín na Macu

Ak váš Mac používajú viacerí užívatelia, mali by ste pre každého z nich nastaviť účet, aby si mohli prispôsobovať svoje nastavenia a možnosti bez ovplyvnenia iných užívateľov. Môžete umožniť príležitostným užívateľom prihlasovať sa ako hosť bez prístupu k súborom alebo nastaveniam iných užívateľov. Môžete vytvárať aj skupiny. Na vykonanie týchto úloh musíte byť správcom svojho Macu.

Pridanie užívateľa

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať pod zoznamom užívateľov.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu Nový účet a vyberte typ užívateľa.

  • Správca: Správca môže pridávať a spravovať iných užívateľov, inštalovať aplikácie a meniť nastavenia. Nový užívateľ, ktorého vytvoríte pri prvom nastavení svojho Macu, je správca. Váš Mac môže mať viacerých správcov. Môžete vytvárať nových správcov a konvertovať štandardných užívateľov na správcov. Pre správcu nenastavte automatické prihlásenie. Pri takomto nastavení stačí na získanie práv správcu jednoducho reštartovať Mac. Z dôvodu zachovania bezpečnosti Macu nezdieľajte mená a heslá účtov správcov.

  • Štandardný: Štandardných užívateľov nastavuje správca. Štandardní užívatelia môžu inštalovať aplikácie a meniť svoje vlastné nastavenia, ale nemôžu pridávať iných užívateľov ani meniť ich nastavenia.

  • Spravovaný rodičovskou ochranou: Užívatelia spravovaní rodičovskou kontrolou majú prístup len k aplikáciám a obsahu, ktoré určuje správca majúci nad týmto užívateľom kontrolu. Správca môže obmedziť kontakty užívateľa a prístup na webové stránky a časovo ohraničiť používanie počítača.

  • Iba zdieľanie: Užívatelia len na zdieľanie môžu mať vzdialený prístup k zdieľaným súborom, ale nemôžu sa prihlasovať ani meniť nastavenia počítača. Ak chcete užívateľovi poskytnúť právo na prístup k svojim zdieľaným súborom alebo obrazovke, bude možno potrebné zmeniť nastavenia v paneli Zdieľanie súborov, Zdieľanie obrazovky alebo Vzdialená správa v nastaveniach Zdieľanie. Viac informácií nájdete v témach Používanie Zdieľania súborov na zdieľanie súborov a Prehľad zdieľania obrazovky.

  Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach pre jednotlivé typy užívateľov, kliknite na tlačidlo Pomocník v ľavom dolnom rohu dialógového okna.

 5. Zadajte celé meno nového užívateľa. Názov účtu sa vytvorí automaticky. Ak chcete použiť iný názov účtu, zadajte ho teraz, pretože neskôr sa už nedá zmeniť.

 6. Zadajte heslo pre užívateľa a potom ho znovu zadajte, aby sa overilo. Zadajte nápovedu hesla, ktorá pomôže užívateľovi zapamätať si svoje heslo.

 7. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť užívateľa.

 8. Podľa toho, aký typ užívateľa vytvárate, môžete tiež vykonať niektoré z nasledujúcich akcií:

  • V prípade správcu zaškrtnite políčko „Povoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača“.

  • V prípade detí a iných spravovaných užívateľov zaškrtnite políčko „Povoliť rodičovskú ochranu“. Kliknite na Otvoriť rodičovskú ochranu a nastavte obmedzenia pre užívateľa. Viac informácií nájdete v téme Nastavenie rodičovskej ochrany.

  • Pomocou nastavení Zdieľanie môžete určiť, či môže užívateľ zdieľať vaše súboryobrazovku.

Na Macu, ktorý má Touch ID, môže nový užívateľ pridať odtlačok prsta po prihlásení do Macu. Potom môže pomocou Touch ID odomykať Mac a položky chránené heslom a nakupovať v obchodoch iTunes Store, App Store a iBooks Store pomocou svojho Apple ID. Viac informácií nájdete v téme Používanie Touch ID na Macu.

Vytvorenie skupiny

Skupina umožňuje priradiť viacerým užívateľom rovnaké prístupové práva. Skupine môžete napríklad priradiť určité prístupové práva k priečinkom a súborom a všetci členovia skupiny budú mať tento prístup. Navyše môžete skupine priradiť konkrétne prístupové práva pre každý z vašich zdieľaných priečinkov.

 1. Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať pod zoznamom užívateľov.

 4. Kliknite na vyskakovacie menu Nový účet a vyberte Skupina.

 5. Zadajte názov skupiny a kliknite na Vytvoriť skupinu.

 6. Vyberte každého užívateľa a skupiny, ktoré chcete pridať do novej skupiny.

Pomocou nastavení Zdieľanie môžete určiť, či môžu členovia skupiny zdieľať vaše súboryobrazovku.

Zmena štandardného alebo spravovaného užívateľa na správcu

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. V zozname účtov vyberte štandardného alebo spravovaného užívateľa a zaškrtnite políčko „Povoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača“.

Prihlasovanie náhodných užívateľov ako hostí

Môžete umožniť iným osobám dočasne používať váš Mac ako hostia bez potreby pridávať ich ako jednotlivých užívateľov. Môžete používať rodičovskú ochranu tak, aby mali hostia prístup len k tým položkách, ktoré chcete zdieľať.

 • Hostia nepotrebujú heslo na prihlásenie.

 • Hostia nemôžu meniť nastavenia užívateľov ani počítača.

 • Hostia sa nemôžu vzdialene prihlásiť, keď je v nastaveniach zdieľania zapnuté vzdialené prihlásenie.

Súbory vytvorené hosťom sa ukladajú do dočasného priečinka, tento priečinok a jeho obsah sa však po odhlásení hosťa vymažú.

Prístup hosťa môže spolupracovať s funkciou Nájsť môj Mac v iCloude a môže vám v prípade straty pomôcť nájsť váš Mac. Ak niekto váš Mac nájde, prihlási sa ako hosť a potom použije Safari na prístup k internetu, môžete ho vyhľadať. Pozrite si tému Používanie funkcie Nájsť môj Mac.

Poznámka: Ak je zapnutý FileVault, hosť môže použiť len Safari, no nemá prístup k vášmu zašifrovanému disku, ani nemôže vytvárať súbory.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Užívatelia a skupiny.

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. V zozname užívateľov vyberte Hosťovský užívateľ.

 4. Zaškrtnite políčko „Umožniť hosťom prihlásiť sa na tento počítač“.

 5. Ak chcete, zaškrtnite políčko „Povoliť rodičovskú ochranu“ a potom kliknite na Otvoriť rodičovskú ochranu. Viac informácií nájdete v téme Nastavenie rodičovskej ochrany.

 6. Ak chcete hosťom povoliť prístup k zdieľaným priečinkom z iného počítača v sieti, zaškrtnite políčko Umožniť hosťom pripojiť sa k zdieľaným priečinkom.

Prispôsobenie prihlasovania

Ak ste správca, môžete vzhľad prihlasovacieho okna pre jednotlivých užívateľov prispôsobiť.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Užívatelia a skupiny a potom na Možnosti prihlásenia.

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu „Automatické prihlásenie“ a vyberte užívateľa alebo možnosť Vypnúť.

  Ak vyberiete užívateľa, pri každom spustení Macu sa tento užívateľ automaticky prihlási. Ak vyberiete Vyp., pri spustení Macu sa otvorí okno prihlásenia so zobrazením všetkých užívateľov. Automatické prihlásenie začne fungovať po ďalšom reštartovaní Macu.

  Poznámka: Automatické prihlásenie umožňuje každému užívateľovi získať prístup k vášmu počítaču Mac jednoduchým reštartovaním počítača. Ak je povolené automatické prihlásenie, uistite sa, že sa Mac automaticky neprihlasuje ako správca. Keď je zapnutý FileVault, možnosť automatického prihlásenia je vypnutá.

 4. Označte požadovanú možnosť. Ak máte otázky, podrobné informácie zobrazíte kliknutím na tlačidlo Pomocník .

Ak chcete novým užívateľom povoliť prístup k svojim zdieľaným súborom alebo obrazovke, bude možno potrebné zmeniť nastavenia v paneli Zdieľanie súborov, Zdieľanie obrazovky alebo Vzdialená správa v nastaveniach Zdieľanie. Viac informácií nájdete v témach Používanie Zdieľania súborov na zdieľanie súborov a Prehľad zdieľania obrazovky.

Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Zdieľanie.

Dátum zverejnenia: 1.5.2017
Boli tieto informácie užitočné?