macOS Sierra: Nastavte na svém Macu uživatele, hosty a skupiny

Nastavte na svém Macu uživatele, hosty a skupiny

Používá-li váš Mac více uživatelů, doporučuje se pro každého z nich vytvořit samostatný uživatelský účet. Tak si bude každý moci přizpůsobit nastavení a volby podle svých potřeb, aniž by ovlivnil nastavení jiných uživatelů. Příležitostné uživatele můžete nechat přihlašovat jako hosty bez přístupu k souborům a nastavením ostatních uživatelů. Také můžete vytvořit skupiny. Tyto úlohy můžete provádět jen tehdy, jste‑li správcem svého Macu.

Přidání uživatele

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat pod seznamem uživatelů.

 4. Klikněte na místní nabídku Nový účet a poté zvolte typ uživatele.

  • Správce: Správce může přidávat a nastavovat další uživatelské účty, instalovat aplikace a měnit nastavení. Uživatel, kterého vytvoříte při prvním nastavení Macu, je správcem. Mac může mít více správců. Můžete vytvořit nové účty správce nebo můžete také převést běžné uživatelské účty na správcovské. Pro správcovský účet nenastavujte automatické přihlášení. Pokud byste tak učinili, mohl by kdokoli jednoduše počítač restartovat, a získat tak přístup s oprávněními správce. Z důvodu trvalého zabezpečení Macu nesdílejte s nikým jména ani hesla správců.

  • Standardní: Standardní uživatele vytváří správce. Standardní uživatelé mohou instalovat aplikace a měnit svá vlastní nastavení, nemohou však přidávat další uživatele ani měnit nastavení ostatních uživatelů.

  • Řízený rodičovským dohledem Uživatelé spravovaní pomocí rodičovského dohledu mají přístup pouze k aplikacím a obsahu určenému správcem, který příslušného uživatele spravuje. Správce může omezit kontakty uživatele a přístup k webovým stránkám a stanovit časové limity pro využití počítače.

  • Pouze sdílení: Uživatelé pouze pro sdílení mají možnost vzdáleného přístupu k souborům, nemohou se však přihlásit ani měnit nastavení v počítači. Chcete-li udělit uživateli oprávnění pro přístup k vašim sdíleným souborům nebo obrazovce, bude pravděpodobně nutné v předvolbách Sdílení změnit nastavení na panelu Sdílení souborů, Sdílení obrazovky nebo Vzdálená správa. Další informace najdete v tématech Použití funkce Sdílení souborů ke sdílení souborůPřehled Sdílení obrazovky.

  Další informace o volbách pro jednotlivé typy uživatelů zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda v levém dolním rohu dialogového okna.

 5. Zadejte celé jméno nového uživatele. Název účtu se generuje automaticky. Chcete-li použít jiný název účtu, zadejte jej nyní – později už nebude možné jej změnit.

 6. Zadejte heslo pro uživatele, poté jej zadejte ještě jednou pro ověření. Zadejte nápovědu k heslu, která uživateli pomůže si na heslo vzpomenout.

 7. Klikněte na Vytvořit uživatele.

 8. V závislosti na typu vytvářeného uživatelského účtu můžete také provést některou z následujících akcí:

  • Chcete-li uživateli udělit oprávnění správce, vyberte „Povolit uživateli správu počítače“.

  • Nastavujete-li uživatelský účet pro dítě či jiného spravovaného uživatele, vyberte volbu „Zapnout rodičovský dohled“. Klikněte na volbu Otevřít Rodičovský dohled a poté nastavte omezení pro uživatele. Více informací viz Nastavení rodičovského dohledu.

  • Pomocí předvoleb Sdílení určete, zda může uživatel sdílet vaše souborysdílet vaši obrazovku.

Pokud je váš Mac vybaven funkcí Touch ID, může nový uživatel po přihlášení k Macu přidat otisk prstu. Uživatel potom může Touch ID používat k odemykání Macu a heslem chráněných položek a k nakupování položek v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu pomocí svého Apple ID. Více informací viz Použití Touch ID na vašem Macu.

Vytvoření skupiny

Skupina umožňuje udělit více uživatelům stejná přístupová oprávnění. Skupině například můžete přiřadit specifická přístupová oprávnění k souboru nebo složce, a všichni členové skupiny budou mít příslušný přístup. Můžete také přiřadit přístupová oprávnění specifická pro konkrétní skupinu pro každou ze svých sdílených složek.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat pod seznamem uživatelů.

 4. Klikněte na místní nabídku Nový účet a vyberte položku Skupina.

 5. Zadejte název skupiny a klikněte na Vytvořit skupinu.

 6. Zaškrtnutím vyberte jednotlivé uživatele a skupiny, které chcete do nové skupiny přidat.

Pomocí předvoleb Sdílení určete, zda mohou členové skupiny sdílet vaše souborysdílet vaši obrazovku.

Převod standardního nebo spravovaného uživatelského účtu na účet správce

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Ze seznamu uživatelů vyberte standardního nebo spravovaného uživatele a poté vyberte volbu „Povolit uživateli správu počítače“.

Umožnění občasnému uživateli přihlášení jako hostu

Jiným lidem můžete povolit dočasné používání vašeho Macu jako hostům, aniž byste je museli přidávat jako samostatné uživatele. Pomocí rodičovského dohledu můžete nastavit omezení tak, aby hosté měli přístup pouze k položkám, které chcete sdílet.

 • Hosté nepotřebují heslo pro přihlášení.

 • Hosté nemohou změnit nastavení uživatele nebo počítače.

 • Je-li v předvolbách Sdílení zapnuto vzdálené přihlášení, nemohou se hosté přihlašovat vzdáleně.

Soubory vytvořené hostem se ukládají do dočasné složky, avšak tato složka i její obsah budou po odhlášení hosta vždy smazány.

Přístup hostů vám ve spojení s funkcí iCloudu Hledat můj Mac může pomoci najít váš Mac v případě ztráty. Svůj Mac můžete lokalizovat v případě, že jej někdo najde, přihlásí se jako host a pro přístup k Internetu poté použije prohlížeč Safari. Viz Použití funkce Hledat můj Mac.

Poznámka: Pokud je zapnutý FileVault, hosté mohou používat jen Safari a nemohou přistupovat k zašifrovaným diskům ani vytvářet soubory.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Vyberte ze seznamu uživatelů položku Host.

 4. Zapněte volbu „Povolit hostům přihlášení k počítači“.

 5. V případě potřeby zaškrtněte políčko „Zapnout rodičovský dohled“ a poté klikněte na volbu Otevřít Rodičovský dohled. Více informací viz Nastavení rodičovského dohledu.

 6. Chcete-li povolit hostům přístup ke sdíleným složkám z jiného počítače v síti, vyberte volbu Povolit hostům připojení ke sdíleným složkám.

Přizpůsobení postupu při přihlašování

Máte-li oprávnění správce, můžete nastavit, jak bude okno pro přihlašování vypadat pro ostatní uživatele.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Uživatelé a skupiny a poté na Volby přihlášení.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na místní nabídku „Automatické přihlášení“ a vyberte uživatele nebo položku Vypnout.

  Pokud zvolíte uživatele, bude automaticky přihlášen při každém spuštění Macu. Pokud vyberete Vypnout, zobrazí se při spuštění Macu okno přihlášení se seznamem všech uživatelů. Automatické přihlášení se projeví po příštím zapnutí Macu.

  Poznámka: Automatické přihlášení umožňuje přístup kterémukoli uživateli – stačí jednoduše restartovat Mac. Pokud je zapnuto automatické přihlášení, zkontrolujte, zda se Mac automaticky nepřihlašuje s oprávněními správce. Zapnete-li ochranu FileVault, bude automatické přihlášení zakázáno.

 4. Vyberte požadované volby. Podrobné informace a odpovědi na dotazy můžete získat po kliknutí na tlačítko nápovědy .

Chcete-li povolit novým uživatelům přistupovat k vašim sdíleným souborům nebo obrazovce, bude pravděpodobně nutné v předvolbách Sdílení změnit nastavení na panelu Sdílení souborů, Sdílení obrazovky nebo Vzdálená správa. Další informace najdete v tématech Použití funkce Sdílení souborů ke sdílení souborůPřehled Sdílení obrazovky.

V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Sdílení.

Datum zveřejnění: 28.4.2017
Užitečné?
60 % lidem připadá tento článek užitečný.