macOS Sierra: Ersätta text och interpunktion i dokument

Ersätta text och interpunktion i dokument

I många program kan du automatiskt ersätta text och interpunktion. Du kan t.ex. automatiskt ersätta ett dubbelt mellanslag med en punkt och ett mellanslag, edn med den, eller ersätta raka citationstecken med typografiska citationstecken (kallas smarta citationstecken). Du kan också låta internetadresser (URL-adresser) konverteras till klickbara länkar (kallas smarta länkar).

Ersätta text

Ersätt viss text med annan text och symboler automatiskt. Du kan till exempel ersätta (c) med ©.

Obs! Du behöver inte skapa en textersättning för att kunna snabbt lägga till en punkt och ett mellanslag i slutet av en mening genom att trycka två gånger på mellanslagstangenten. Du kan istället bara markera kryssrutan Lägg till punkt med dubbelt mellanslag i panelen Text i inställningspanelen Tangentbord.

  • Så här skapar du textersättningar: Välj Redigera > Ersättningar > Visa ersättningar i ett dokument och klicka sedan på Textinställningar. Klicka på lägg till-knappen i panelen Text i inställningspanelen Tangentbord (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Text). Skriv texten som ska ersättas (som edn) i kolumnen Ersätt, och det som texten ska bytas ut till (som den) i kolumnen Med.

  • Ställ in att ett program alltid ska använda textersättningar: Välj Redigera > Ersättningar i ett dokument och välj sedan Textersättning (en bock visar att den är aktiv). Stäng av funktionen genom att välja kommandot igen.

  • Genomför textersättning på befintlig text: Om du vill göra textersättning i en del av ett dokument markerar du texten och väljer Redigera > Ersättningar > Visa ersättningar. Kontrollera att kryssrutan Textersättning är markerad och klicka sedan på Ersätt i markering. Använd textersättningen i hela dokumentet genom att klicka på Ersätt alla.

  • Så här säkerhetskopierar du textersättningar: Markera ersättningarna i listan och dra dem sedan från panelen Text till skrivbordet. Du kan redigera säkerhetskopian (Textersättningar.plist) med Textredigerare. Du importerar filen genom att dra den till panelen Text i inställningspanelen Tangentbord.

Om du använder kinesiska eller japanska inmatningsmetoder placeras de textersättningar du gör i din användarordlista. Om du vill veta mer om användarordlistor väljer du Hjälp från inmatningsmenyn när du använder den kinesiska eller japanska inmatningsmetoden.

Tips: Du kan använda iCloud till att hålla textersättningarna uppdaterade på alla dina enheter. Du bara aktiverar iCloud Drive på datorn och iOS-enheterna och loggar in med samma iCloud-konto på alla ställen. När du lägger till en textersättning på datorn visas den automatiskt på dina iOS-enheter (och vice versa).

Använda smarta citationstecken och tankestreck

Konvertera automatiskt raka citationstecken till typografiska, och dubbla bindestreck till långa tankestreck.

  • Ställ in att ett program alltid ska använda typografiska citationstecken och streck: Välj Redigera > Ersättningar i ett dokument och välj Smarta citationstecken och Smarta streck (bockar visar om de är på). Stäng av dem genom att välja kommandona igen.

  • Använd smarta citationstecken och streck i befintlig text: Om du vill använda dem i en del av ett dokument markerar du texten och väljer Redigera > Ersättningar > Visa ersättningar. Kontrollera att kryssrutorna Smarta streck och Smarta citationstecken är markerade och klicka sedan på Ersätt i markering. Använd dem i hela dokumentet genom att klicka på Ersätt alla.

  • Välj en stil för typografiska citationstecken: Välj Redigera > Ersättningar > Visa ersättningar i ett dokument, kontrollera att kryssrutan Smarta citationstecken är markerad och välj sedan stil från popupmenyerna.

Du kan ställa in en förvald stil på smarta citationstecken i alla program som använder dem. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Text.

Använda smarta länkar

Konvertera automatiskt URL-adresser och andra strängar till klickbara länkar. Till exempel konverteras ”www.apple.com” till en länk som öppnar den webbplatsen. ”mailto:poberg@icloud.com” konverteras till en länk som skapar ett e-brev till Pia Öberg.

  • Ställ in att ett program alltid ska använda smarta länkar: Välj Redigera > Ersättningar i ett dokument och välj sedan Smarta länkar (en bock visar att den är aktiv). Stäng av funktionen genom att välja kommandot igen.

  • Skapa smarta länkar i en befintlig text: Om du vill använda smarta länkar i en del av ett dokument markerar du texten och väljer Redigera > Ersättningar > Visa ersättningar. Markera kryssrutan Smarta länkar och klicka sedan på Ersätt i markering. Använd dem i hela dokumentet genom att klicka på Ersätt alla.

Publiceringsdatum: 2017-maj-01
Var detta till hjälp?