macOS Sierra: Nahradenie textu a interpunkcie v dokumentoch

Nahradenie textu a interpunkcie v dokumentoch

V mnohých aplikáciách je možné automaticky nahrádzať text a interpunkčné znamienka. Môžete napríklad automaticky nahrádzať dvojitú medzeru bodkou a medzerou, preklep bze správnym slovom bez alebo obyčajné úvodzovky oblými úvodzovkami (označovanými ako dynamické úvodzovky). Môžete tiež zmeniť internetové adresy (URL) na odkazy, na ktoré je možné kliknúť (nazývané automatické odkazy).

Nahradenie textu

Automaticky nahrádzajte určitý text iným textom alebo symbolmi. Napríklad (c) môžete nahradiť znakom ©.

Poznámka: Nemusíte vytvoriť nahradenie textu, ak chcete rýchlo ukončiť vetu bodkou a medzerou tak, že dvakrát stlačíte medzerník. Namiesto toho stačí zaškrtnúť políčko Pridať bodku zadaním dvoch medzier v paneli Text v nastaveniach klávesnice.

  • Vytvorenie nahrádzania textu: V dokumente vyberte Upraviť > Zámeny > Zobraziť zámeny a kliknite na Nastavenia textu. V paneli Text v nastaveniach klávesnice (vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Text) kliknite na tlačidlo Pridať , do stĺpca Nahradiť zadajte text, ktorý sa má nahrádzať (napríklad ano), a do stĺpca Týmto zadajte jeho náhradu (napríklad áno).

  • Nastavenie aplikácie, aby vždy používala nahrádzanie textu: V dokumente vyberte Upraviť > Zámeny a potom vyberte Nahradenie textu (symbol zaškrtnutia označuje, že funkcia je zapnutá). Ak ju chcete vypnúť, znovu vyberte tento príkaz.

  • Použitie nahradenia textu v existujúcom texte: Ak ho chcete použiť v časti dokumentu, označte text, vyberte Upraviť > Zámeny > Zobraziť zámeny, skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Nahradenie textu, a potom kliknite na Nahradiť vo výbere. Ak chcete použiť nahradenie textu v celom dokumente, kliknite na Nahradiť všetko.

  • Zálohovanie nahradení textu: Vyberte nahradenia v zozname a potom ich potiahnite z panela Text na plochu. Súbor so zálohou (Text Substitutions.plist) je možné upraviť pomocou programu TextEdit. Ak chcete súbor importovať, potiahnite ho na panel Text v nastaveniach klávesnice.

Ak používate čínske alebo japonské vstupné metódy, nahradenia textu, ktoré vykonáte, sa uložia do vášho užívateľského slovníka. Ďalšie informácie o užívateľských slovníkoch zobrazíte výberom možnosti Pomocník z menu Vstup pri používaní niektorej z čínskych alebo japonských vstupných metód.

Tip: Náhrady textu môžete synchronizovať medzi všetkými svojimi zariadeniami pomocou iCloudu. Stačí, ak na Macu a iOS zariadeniach zapnete iCloud Drive a prihlásite sa do všetkých zariadení pomocou rovnakého účtu iCloud. Keď pridáte náhradu textu na Macu, automaticky sa zobrazí aj na vašich iOS zariadeniach (a naopak).

Používanie dynamických úvodzoviek a pomlčiek

Automaticky môžete konvertoval bežné úvodzovky na typografické (takzvané oblé) úvodzovky alebo dvojité pomlčky na štandardné pomlčky.

  • Nastavenie aplikácie, aby vždy používala dynamické úvodzovky a pomlčky: V dokumente vyberte Upraviť > Nahrádzanie a vyberte Inteligentné úvodzovky a Automatické pomlčky (znaky zaškrtnutia označujú, že sú zapnuté). Ak ich chcete vypnúť, znovu vyberte tieto príkazy.

  • Použitie dynamických úvodzoviek a pomlčiek v existujúcom texte: Ak ich chcete použiť v časti dokumentu, vyberte text, vyberte položky Upraviť > Nahrádzanie > Zobraziť nahrádzanie, zaškrtnite políčka Automatické pomlčky a Inteligentné úvodzovky a kliknite na Nahradiť vo výbere. Ak ich chcete použiť v celom dokumente, kliknite na Nahradiť všetko.

  • Výber štýlu dynamických úvodzoviek: V dokumente vyberte Upraviť > Zámeny > Zobraziť zámeny, skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Dynamické úvodzovky, a potom vo vyskakovacích menu vyberte štýly.

Môžete nastaviť predvolený štýl dynamických úvodzoviek pre všetky aplikácie, ktoré ich používajú. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom kliknite na Text.

Používanie dynamických odkazov

Automaticky konvertujte URL alebo iné reťazce na odkazy s možnosťou kliknutia. Napríklad www.apple.com sa skonvertuje na odkaz, ktorý bude otvárať danú webovú stránku. Reťazec „mailto:emilyparker501@icloud.com“ sa zasa môže skonvertovať na odkaz, ktorý vytvorí emailovú správu pre Emily Parker.

  • Nastavenie aplikácie, aby vždy používala dynamické odkazy: V dokumente vyberte Upraviť > Zámeny a potom vyberte Dynamické odkazy (symbol zaškrtnutia označuje, že funkcia je zapnutá). Ak ju chcete vypnúť, znovu vyberte tento príkaz.

  • Použitie dynamických odkazov v existujúcom texte: Ak chcete automatické odkazy použiť v časti dokumentu, vyberte text, vyberte Upraviť > Zámeny > Zobraziť zámeny, zaškrtnite políčko Dynamické odkazy a kliknite na Nahradiť vo výbere. Ak ich chcete použiť v celom dokumente, kliknite na Nahradiť všetko.

Dátum zverejnenia: 1.5.2017
Boli tieto informácie užitočné?