macOS Sierra: Om du vill flytta historiken för säkerhetskopiering till en ny Mac

Om du vill flytta historiken för säkerhetskopiering till en ny Mac

Du kan flytta historiken för säkerhetskopiering från en dator till en annan, men när den nya datorn ”ärvt” historiken kan du inte använda historiken för säkerhetskopiering på den ursprungliga datorn.

Du blir tillfrågad om du vill att en ny dator ska ärva en säkerhetskopiering om du gör något av följande:

  • Använder Flyttassistent till att överföra dina inställningar från en gammal Mac till en ny.

  • Använder Flyttassistent till att överföra dina inställningar från en säkerhetskopia av en gammal Mac till en ny.

  • Klonar hårddisken du använder som startskiva på datorn eller flyttar den fysiskt från en gammal Mac till en ny.

  • Byter ut datorns moderkort.

Om du ersätter en gammal Mac och vill att den nya ska använda säkerhetskopiorna från den gamla datorn klickar du på Ta över säkerhetskopiering.

Om du tänker fortsätta använda den gamla datorn klickar du på Skapa ny säkerhetskopia för att bevara säkerhetskopieringshistoriken och påbörja en separat säkerhetskopiering för den nya datorn.

Publiceringsdatum: 2017-maj-01
Var detta till hjälp?