macOS Sierra: Uspořádání souborů ve složkách

Uspořádání souborů ve složkách

Veškerý obsah Macu – dokumenty, obrázky, hudba, aplikace a další data – je uspořádán do složek. Při vytváření dokumentů, instalaci aplikací a další práci můžete vytvářet nové složky, které vám usnadní uspořádání dat.

Vytvoření složky

 1. Chcete-li vytvořit složku na ploše, klikněte na plochu. Nebo otevřete okno Finderu a přejděte na místo, kde chcete složku vytvořit.

 2. Použijte příkaz Soubor > Nová složka nebo stiskněte Shift-Cmd-N.

  Je-li příkaz Nová složka zobrazen šedě, v aktuálním umístění nemůžete složku vytvořit. Například nemůžete vytvořit složku v oddílu Všechny mé soubory na bočním panelu Finderu.

 3. Zadejte název složky a poté stiskněte klávesu Return.

Přesunutí položek do složek

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Vložení položky do složky: Přetáhněte ji do složky.

 • Vložení několika položek do složky: Vyberte položky a potom přetáhněte jednu z položek do složky.

  Do složky se přesunou všechny vybrané položky.

 • Ponechání položky v původním umístění a vložení kopie do složky: Stiskněte a podržte klávesu Alt a přetáhněte položku do složky.

 • Ponechání položky v původním umístění a vložení jejího zástupce do nové složky: Stiskněte a podržte klávesu Alt a přetažením položky do složky vytvořte zástupce.

 • Vytvoření kopie položky v rámci stejné složky: Vyberte položku a poté zvolte příkaz Soubor > Duplikovat nebo stiskněte Cmd-D.

 • Zkopírování souborů na jiný disk: Přetáhněte soubory na disk.

 • Přesunutí souborů na jiný disk: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a přetáhněte soubory na disk.

Rychlé seskupení více položek do složky

Z položek na ploše nebo v okně Finderu můžete rychle vytvořit složku.

 1. Vyberte všechny položky, které chcete seskupit.

 2. Podržte klávesu Ctrl a klikněte na jednu z vybraných položek a poté vyberte Nová složka s výběrem.

 3. Zadejte název složky a poté stiskněte klávesu Return.

Sloučení dvou složek se stejným názvem

Máte-li na dvou různých místech dvě složky se stejnými názvy, můžete je sloučit do jediné složky.

 • Stiskněte a podržte klávesu Alt a přetáhněte složku na místo obsahující složku se stejným názvem. V dialogovém okně, které se zobrazí, klikněte na Sloučit.

  Volba Sloučit se objeví jen tehdy, obsahuje-li jedna ze složek položky, které se nenacházejí ve druhé složce. V případě, že složky obsahují různé verze stejně pojmenovaných souborů, budou k dispozici pouze volby Zastavit a Nahradit.

Chcete-li soubory uspořádat automaticky, použijte Dynamické složky. Dynamické složky automaticky shromažďují soubory podle typu a tématu. Podle toho, jak ve svém Macu přidáváte, upravujete nebo odebíráte soubory, jsou tyto složky ihned aktualizovány.

Datum zveřejnění: 28.4.2017
Užitečné?