macOS Sierra: จำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลงใน Spotlight และ Finder

จำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลงใน Spotlight และ Finder

เมื่อคุณค้นหาใน Spotlight หรือใน Finder และหน้าต่างอื่นๆ ที่มีช่องค้นหา คุณสามารถเน้นขอบเขตการค้นหาและผลการค้นหาของคุณได้หลายวิธี

เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการให้รวมบางรายการในผลการค้นหา Spotlightให้ตั้งตัวเลือกในการตั้งค่า Spotlight

การเพิ่มเกณฑ์สำหรับการค้นหา

คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์ให้กับการค้นหาแบบพื้นฐานได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาประเภทเฉพาะของไฟล์ หรือรายการที่สร้างขึ้นในวันที่ที่ระบุ

 1. เริ่มการค้นหาของคุณใน Spotlight หรือหน้าต่าง Finder

  • ใน Spotlight:คลิกไอคอน Spotlight ในแถบเมนู แล้วป้อนคำค้นหาของคุณ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ แสดงทั้งหมดใน Finder ที่ด้านล่างสุดของรายการผลการค้นหาเพื่อแสดงแถบการค้นหาของ Finder

  • ใน Finder:ป้อนคำค้นหาของคุณในช่องค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Return

 2. คลิกปุ่มเพิ่ม ที่ใต้ช่องค้นหาทางด้านขวาของหน้าต่างค้นหา

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพด้านซ้ายสุด จากนั้นเลือกหรือเพิ่มเกณฑ์การค้นหา

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาเฉพาะรายการบางประเภทแทนที่จะค้นหาทั้งหมด ให้เลือก ชนิดหรือในการค้นหาสำหรับทุกรายการที่ชื่อประกอบด้วยคำหรือประโยคที่กำหนด ให้เลือก ชื่อ

  หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ ให้เลือก อื่นๆ แล้วเลือกคุณลักษณะที่คุณต้องการเพิ่มตัวอย่างเช่น ในการค้นหาข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้เลือกลิขสิทธิ์ ในรายการคุณลักษณะ จากนั้นคลิก ตกลง

  หน้าต่าง Finder ที่มีช่องสำหรับระบุเกณฑ์การค้นหา
 4. เลือกเกณฑ์จากเมนูป๊อปอัพที่ปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณเลือก ชนิด ให้คลิกอีกเมนูป๊อปอัพหนึ่งเพื่อระบุว่าเป็นเอกสารหรือรูปภาพหากต้องการเพิ่มชนิด ให้เลือก อื่นๆ

 5. เพิ่มหรือลบเกณฑ์การค้นหาออกได้ตามต้องการโดยคลิกปุ่มเพิ่ม  หรือปุ่มเอาออก 

เพื่อให้ปรากฏในผลการค้นหา รายการต้องตรงกับเกณฑ์ของคุณทั้งหมดตัวอย่างเช่น หากเกณฑ์หนึ่งระบุการค้นหารายการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย S และคุณเพิ่มเกณฑ์เพื่อค้นหาเฉพาะรายการที่สร้างขึ้นวันนี้ ผลการค้นหาจะรวมเฉพาะรายการที่สร้างขึ้นวันนี้ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย S เท่านั้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถบันทึกการค้นหาเพื่อใช้อีกครั้งเพียงคลิก บันทึก ด้านล่างช่องค้นหาการค้นหาของคุณถูกบันทึกเป็น โฟลเดอร์อัจฉริยะในการเข้าถึงการค้นหาในแถบด้านข้างใน Finder เร็วขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เพิ่มในแถบด้านข้าง ถูกเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างหรือปรับโฟลเดอร์อัจฉริยะ

การค้นคุณลักษณะเมตาดาต้า

รายการส่วนมากจะมีเมตาดาต้าที่อธิบายเนื้อหารายการ วิธีที่ถูกสร้างขึ้น และคุณลักษณะอื่นๆตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพดิจิตอล ข้อมูลเช่น รุ่นของกล้อง ความไวแสง และความยาวโฟกัสเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่เก็บขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นเมตาดาต้าในไฟล์ในการดูเมตาดาต้าของไฟล์ ให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือก ไฟล์ > รับข้อมูล

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีการที่คุณสามารถใช้คุณลักษณะเมตาดาต้าในการค้นหา:

 • trip kind:document ค้นหาสำหรับคำว่า “trip” ในเอกสารเท่านั้น

 • author:tom ค้นหาทุกรายการที่เขียนโดยทอม

 • meeting date:tomorrow ค้นหาสำหรับการประชุมที่คุณวางแผนไว้สำหรับพรุ่งนี้

 • kind:images created:5/16/16 ค้นหารูปที่สร้างขึ้นในวันที่ที่ระบุ

 • kind:music by:“glenn miller” ค้นหาดนตรีโดยเกลน มิลเลอร์

 • modified:<=6/29/16 ค้นหารายการที่แก้ไขก่อนหน้าหรือในวันที่ที่ระบุ

การค้นหาตามประเภทของรายการ

 • เมื่อคุณใช้ Spotlight หรือค้นหาใน Finder หรือหน้าต่างอื่นๆ คุณสามารถใช้คำสำคัญเพื่อระบุประเภทของรายการที่คุณกำลังค้นหาได้ เช่น แอพ รายชื่อ หรือที่คั่นหน้า

  หากต้องการระบุประเภทรายการ ให้เพิ่มข้อความว่า “ชนิด:[ประเภทรายการ]” ต่อท้ายการค้นหาของคุณตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหารูปภาพของเมืองนิวยอร์ค ให้ป้อนคำว่า “เมืองนิวยอร์ค ชนิด:รูปภาพ”หากต้องการค้นหาข้อความอีเมลที่มีการกล่าวถึง แอนน์ จอห์นสัน ให้พิมพ์ว่า “แอนน์ จอห์นสัน ชนิด:อีเมล”

  ประเภทของรายการ

  คำสำคัญ

  แอพ

  kind:application

  kind:applications

  kind:app

  รายชื่อ

  kind:contact

  kind:contacts

  โฟลเดอร์

  kind:folder

  kind:folders

  อีเมล

  kind:email

  kind:emails

  kind:mail message

  kind:mail messages

  กิจกรรมปฏิทิน

  kind:event

  kind:events

  เตือนความจำ

  kind:reminder

  kind:reminders

  รูปภาพ

  kind:image

  kind:images

  ภาพยนตร์

  kind:movie

  kind:movies

  เพลง

  kind:music

  เสียง

  kind:audio

  PDF

  kind:pdf

  kind:pdfs

  การตั้งค่า

  kind:system preferences

  kind:preferences

  ที่คั่นหน้า

  kind:bookmark

  kind:bookmarks

  แบบอักษร

  kind:font

  kind:fonts

  งานนำเสนอ

  kind:presentation

  kind:presentations

คุณสามารถใช้คำสำคัญอื่นๆ ได้หลายคำเพื่อช่วยค้นหารายการต่างๆ เช่น คำว่า from (จาก), to (ถึง), author (ผู้เขียน), with (ที่มี), by (โดย), tag (แท็ก), title (ชื่อเรื่อง), name (ชื่อ), keyword (คำสำคัญ) และ contains (มี)ในการใช้คำสำคัญ ให้ป้อนคำนั้นแล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค จากนั้นป้อนคำค้นหาของคุณตัวอย่างเช่น ป้อนคำว่า “author:Emily” หรือ “title:New York City”

ค้นหาโดยใช้ AND, OR และ NOT

การสอบถามบูลีนจะใช้ AND, OR และ NOT (ที่รู้จักกันว่าเป็นตัวดำเนินการบูลีน) ในการลดผลการค้นหาให้แคบลงคุณสามารถใช้เครื่องหมายลบ (–) ที่หมายถึง AND NOT เพื่อคัดรายการออกเมื่อคุณค้นหา

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาได้เมื่อคุณใช้ตัวดำเนินการบูลีน:

 • author:tom OR author:thom ค้นหาสำหรับรายการที่เขียนโดย Tom หรือ Thom หากคุณไม่แน่ใจว่าชื่อของเขาเขียนอย่างไร

 • trip -france ค้นหาสำหรับรายการที่มีคำว่า "trip" แต่ไม่มีคำว่า "france" ดังนั้นผลลัพธ์จะรวมรูปจากการท่องเที่ยวที่สเปน แต่ไม่รวมรูปที่ฝรั่งเศส

 • kind:message date:6/29/16-7/25/16 NOT date:7/14/16 ค้นหาข้อความอีเมลตั้งแต่วันที่ 6/29/16 ถึง 7/25/16 แต่ไม่รวมวันที่ 7/14/16

Published Date: 1 พ.ค. 2560
Helpful?