macOS Sierra: Begränsa sökningar i Spotlight och Finder

Begränsa sökningar i Spotlight och Finder

När du söker i Spotlight eller i Finder och andra fönster där det finns sökfält kan du fokusera sökomfånget och sökträffarna på flera olika sätt.

Tips: Vill du undanta vissa saker, så att de inte visas bland Spotlight-träffarna? Ange alternativ i inställningspanelen för Spotlight.

Lägga till villkor för en sökning

Du kan lägga till villkor för en enkel sökning. Du kan t.ex. söka efter vissa typer av filer, eller efter objekt som skapats ett visst datum.

 1. Starta sökningen i Spotlight eller i ett Finder-fönster.

  • I Spotlight: Klicka på Spotlight-symbolen i menyfältet, skriv sökorden och dubbelklicka sedan på Visa alla i Finder längst ned bland sökträffarna så visas Finder-sökfältet.

  • I Finder: Skriv sökorden i sökfältet och tryck på returtangenten.

 2. Klicka på lägg till-knappen till höger i sökfönstret, under sökfältet.

 3. Klicka på popupmenyn längst till vänster och välj eller lägg till sökvillkor.

  Om du t.ex. bara vill söka efter en viss typ av objekt istället för alla objekt väljer du Typ. Vill du söka efter alla objekt vars namn innehåller ett visst ord eller en viss fras väljer du Namn.

  Lägg till villkor genom att välja Andra och sedan välja varje attribut som du vill lägga till. Om du t.ex. vill söka i copyrightinformationen markerar du Copyright i attributlistan och klickar på OK.

  Ett Finder-fönster med fält för att ange sökvillkor
 4. Välj villkor från de andra popupmenyerna som visas.

  När du t.ex. har valt Typ kan du klicka på den andra popupmenyn och ange Dokument eller Bild. Välj Andra om du vill lägga till en typ.

 5. Lägg till eller ta bort sökvillkor efter behov genom att klicka på lägg till-knappen eller ta bort-knappen .

Om ett objekt ska visas bland sökträffarna måste det matcha alla villkoren. Om t.ex. ett villkor är att söka efter objekt vars namn börjar på S, och du lägger till ett villkor för att söka efter objekt skapade idag, innehåller träfflistan bara de objekt som skapats idag och vars namn börjar på S.

Tips: Du kan spara en sökning så att du kan använda den igen. Klicka bara på Spara nedanför sökfältet. Sökningen sparas som en smart mapp. Om du vill kunna komma åt sökningen snabbt i Finder-sökfältet kontrollerar du att Lägg till i sidofältet är markerat. Mer information finns i Skapa eller ändra en smart mapp.

Söka efter metadataattribut

De flesta objekt innehåller metadata som beskriver innehållet i objektet, hur det skapades och andra attribut. När du t.ex. tar en digitalbild är informationen om kameramodell, exponering och brännvidd några av de attribut som sparas i filen som metadata. Du visar metadata för en fil genom att markera filen och välja Arkiv > Visa info.

Här är exempel på hur du kan använda metadataattribut i en sökning:

 • resa typ:dokument söker efter ordet ”resa” i endast dokument.

 • författare:olof söker efter alla objekt skrivna av Olof.

 • möte datum:imorgon söker efter möten planerade till imorgon.

 • typ:bilder skapat:2014-05-16 söker efter bilder skapade ett visst datum.

 • typ:musik av:“glenn miller” söker efter musik av Glenn Miller.

 • ändrad:<=2014-06-29 söker efter objekt som ändrats på eller före ett visst datum.

Sök på objektstyp

 • När du använder Spotlight eller söker i Finder eller i andra fönster kan du ange vilken typ av objekt du söker efter genom att använda nyckelord, t.ex. program, kontakter eller bokmärken.

  Du anger typ genom att lägga till texten ”typ:[objekttyp]” sist i sökningen. Om du t.ex. vill söka efter bilder av New York skriver du ”New York typ:bilder”. Om du vill söka efter e-post där Anna Jonsson nämns skriver du ”Anna Jonsson typ:e-post”.

  Typ av objekt

  Nyckelord

  Program

  typ:program

  typ:appar

  typ:app

  Kontakter

  typ:kontakt

  typ:kontakter

  Mappar

  typ:mapp

  typ:mappar

  E-post

  typ:e-brev

  typ:mejl

  typ:e-post

  typ:e-postmeddelanden

  Kalender-aktiviteter

  typ:aktivitet

  typ:aktiviteter

  Påminnelser

  typ:påminnelse

  typ:påminnelser

  Bilder

  typ:bild

  typ:bilder

  Filmer

  typ:film

  typ:filmer

  Musik

  typ:musik

  Ljud

  typ:ljud

  PDF

  typ:pdf

  typ:pdf:er

  Inställningar

  typ:systeminställningar

  typ:inställningar

  Bokmärken

  typ:bokmärke

  typ:bokmärken

  Typsnitt

  typ:typsnitt

  typ:teckensnitt

  Presentationer

  typ:presentation

  typ:presentationer

Det finns en rad andra nyckelord du kan använda för att hitta objekt, bland annat från, till, författare, med, av, tagg, titel, namn, nyckelord och innehåller. När du vill använda ett nyckelord anger du det följt av ett kolon och anger sedan din sökning. Du kan exempelvis ange ”författare:Emily” eller ”titel:New York City”.

Söka med OCH, ELLER och INTE

En boolesk-sökning använder OCH, ELLER och INTE (kallas boolesk-operatörer) till att begränsa sökträffarna. Du kan också använda ett minustecken (–), som betyder OCH INTE, om du vill utesluta objekt från sökningen.

Här är exempel på vad du kan skriva i sökfältet när du använder booleska operatorer:

 • författare:olof ELLER författare:olov söker efter objekt skapade av Olof och Olov om du är osäker på stavningen av namnet.

 • resa -frankrike söker efter objekt som innehåller ordet ”resa”, men inte ”frankrike”, så att träffarna kan innehålla bilder från en resa till Spanien men inte till Frankrike.

 • typ:e-brev datum:2016-06-29-2016-07-25 INTE datum:2016-07-14 söker efter e-brev daterade från 2016-06-29 till 2016-07-25 med undantag för datumet 2016-07-14.

Published Date: 2017-maj-01
Helpful?