macOS Sierra: Zawężanie wyszukiwania w Spotlight i w Finderze

Zawężanie wyszukiwania w Spotlight i w Finderze

Gdy szukasz w Spotlight, w Finderze lub w innym oknie zawierającym pole wyszukiwania, możesz używać różnych metod uściślania wyszukiwania i ograniczania liczby wyników.

Wskazówka: Chcesz wykluczyć niektóre rzeczy z wyników wyszukiwania Spotlight? Ustaw opcje w preferencjach Spotlight.

Dodawanie kryteriów do wyszukiwania

Możesz dodać kryteria do wyszukiwania podstawowego. Na przykład, możesz wyszukać plików określonego rodzaju lub rzeczy utworzonych danego dnia.

 1. Zacznij wyszukiwanie w Spotlight lub w oknie Findera.

  • W Spotlight: Kliknij w ikonę Spotlight na pasku menu, wprowadź czego szukasz, a następnie kliknij dwukrotnie w Pokaż wszystko w Finderze (na dole listy wyników wyszukiwania), aby otworzyć pasek wyszukiwania Findera.

  • W Finderze: Wprowadź czego szukasz w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij Return.

 2. Kliknij w przycisk dodawania  po prawej stronie okna wyszukiwania (poniżej pola wyszukiwania).

 3. Kliknij w menu podręczne znajdujące się skrajnie po lewej stronie, a następnie wybierz lub dodaj kryteria wyszukiwania.

  Na przykład, jeśli chcesz wyszukać tylko rzeczy określonego rodzaju, wybierz Rodzaj. Jeśli natomiast chcesz znaleźć rzeczy, których nazwa zawiera jakieś słowo lub wyrażenie, wybierz Nazwa.

  Aby dodać kryteria, wybierz Inne, a następnie zaznacz każdy atrybut, który chcesz dodać. Na przykład, aby przeszukiwać informacje o prawach autorskich, zaznacz pozycję Prawa autorskie na liście atrybutów, a następnie kliknij w OK.

  Okno Findera z polami pozwalającymi podać kryteria wyszukiwania
 4. Wybierz kryteria z innych wyświetlonych menu podręcznych.

  Na przykład, gdy wybierzesz Rodzaj, kliknij w drugie menu podręczne, aby wybrać Dokument lub Obrazek. Aby dodać rodzaj, wybierz Inny.

 5. W razie potrzeby możesz dodać lub usunąć dodatkowe kryteria, klikając w przycisk dodawania  lub usuwania .

Na liście wyników znajdą się tylko te rzeczy, które spełniają wszystkie ustalone kryteria. Na przykład, jeśli jedno kryterium polega na wyszukiwaniu rzeczy o nazwach zaczynających się na literę S, to gdy dodasz kryterium wyszukiwania rzeczy utworzonych dzisiaj, na liście wyników znajdą się tylko te rzeczy, które zostały utworzone dzisiaj i mają nazwy zaczynające się na literę S.

Wskazówka: Możesz zachować wyszukiwanie, aby użyć go ponownie. Kliknij w Zachowaj poniżej pola wyszukiwania. Wyszukiwanie zachowywane jest jako katalog inteligentny. Aby zapewnić szybki dostęp do wyszukiwania przy użyciu paska bocznego Findera, upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Dodaj do paska bocznego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie lub modyfikowanie katalogu inteligentnego.

Przeszukiwanie metadanych

Większość rzeczy zawiera metadane, opisujące ich zawartość. Na przykład, zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym zawiera informacje o modelu aparatu, przysłonie, długości ogniskowej i wiele innych tego typu metadanych. Aby wyświetlić metadane pliku, zaznacz go i wybierz polecenie menu Plik > Informacje.

Oto przykłady możliwych zastosowań atrybutów metadanych w wyszukiwaniach:

 • wycieczka rodzaj:dokument szuka rzeczy, które są dokumentami i zawierają słowo „wycieczka”.

 • autor:katarzyna szuka rzeczy, których autorką jest Katarzyna.

 • data spotkania:jutro szuka spotkań zaplanowanych na jutro.

 • rodzaj:obraz utworzono:16.5.2016 szuka obrazów utworzonych w podanym dniu.

 • rodzaj:muzyka przez:"glenn miller" szuka muzyki Glenna Millera.

 • modyfikowane:>=29.6.2016 szuka wszystkich rzeczy, które zostały zmienione w podanym dniu lub później.

Wyszukiwanie według rodzaju rzeczy

 • Gdy używasz Spotlight, szukasz w Finderze lub szukasz w innych oknach, możesz używać słów kluczowych, aby określać rodzaj szukanych rzeczy, na przykład programy, kontakty lub zakładki.

  Aby określić rodzaj rzeczy, dodaj na końcu wyszukiwanego wyrażenia tekst „rodzaj:<rodzaj rzeczy>”. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć zdjęcia z Krakowa, wpisz „Kraków rodzaj:obrazek”. Aby znaleźć wiadomości email, w których wspomniana jest Danuta Kowalska, wpisz: „Danuta Kowalska rodzaj:email”.

  Rodzaj rzeczy

  Słowo kluczowe

  Programy

  rodzaj:program

  rodzaj:programy

  rodzaj:prg

  Kontakty

  rodzaj:kontakt

  rodzaj:kontakty

  Katalogi

  rodzaj:katalog

  rodzaj:katalogi

  Wiadomości pocztowe

  rodzaj:email

  rodzaj:emaile

  rodzaj:wiadomość pocztowa

  rodzaj:wiadomości pocztowe

  Wydarzenia Kalendarza

  rodzaj:wydarzenie

  rodzaj:wydarzenia

  Przypomnienia

  rodzaj:przypomnienie

  rodzaj:przypomnienia

  Obrazki, grafika, zdjęcia

  rodzaj:obrazek

  rodzaj:obrazki

  Filmy

  rodzaj:film

  rodzaj:filmy

  Muzyka

  rodzaj:muzyka

  Dźwięk

  rodzaj:audio

  PDF

  rodzaj:pdf

  rodzaj:pdfy

  Preferencje

  rodzaj:preferencje

  rodzaj:preferencje

  Zakładki

  rodzaj:zakładka

  rodzaj:zakładki

  Czcionki

  rodzaj:czcionka

  rodzaj:czcionki

  Prezentacje

  rodzaj:prezentacje

  rodzaj:prezentacja

Istnieje kilka innych słów kluczowych, za pomocą których można szukać rzeczy, na przykład: od, do, autor, zawiera, tag, tytuł, nazwa i słowo kluczowe. Aby użyć słowa kluczowego, wpisz je, dopisz po nim dwukropek, a następnie wpisz wyszukiwaną frazę. Możesz na przykład wpisać „autor:Emilia” lub ”tytuł:Nowy Jork”.

Szukanie przy użyciu operatorów AND, OR i NOT

Przy wyszukiwaniu można używać wyrażeń logicznych, czyli operatorów AND (i), OR (lub) oraz NOT (nie). Można również stosować znak minus (–), oznaczający AND NOT (i nie), pozwalający wykluczać określone elementy.

Oto przykłady wyszukiwania przy użyciu operatorów logicznych:

 • Autor:tom OR autor:thom szuka rzeczy, których autorem jest Tom lub Thom (przydatne, gdy nie znasz dokładnej pisowni jego imienia).

 • wycieczka -francja szuka rzeczy zawierających słowo „wycieczka”, ale nie zawierających słowa „francja”, więc wyniki mogą np. obejmować zdjęcia z wycieczki do Hiszpanii, ale nie z wycieczki do Francji.

 • rodzaj:wiadomość data:29.6.16-25.7.16 NOT data:14.7.16 szuka wiadomości email z datą od 29 czerwca 2016 roku do 25 lipca 2016 roku, ale z wyłączeniem tych z 14 lipca 2016 roku.

Published Date: 2017-05-01
Helpful?